Ondřej Valenta vás zve na letošní Chopinův festival

18. 2. 2010 -
Název rubriky: Podporujeme kulturu

Mohl byste nám prosím říci něco o počátcích české společnosti Fryderyka Chopina?


Česká společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních byla ustavena 10. června 1959 a je jednou z nestarších přibližně šedesáti podobných sdružení, která vznikla v různých zemích světa k uctění polského génia hudby. Dříve než u nás založili Chopinovy společnosti pouze v Polsku, Francii a v Rakousku. Mezi zakládajícími členy byli polonista Jaroslav Simonides, publicista Jaroslav Procházka a Karel Nejdl z Karlových Var, k nim se ještě připojil akademický malíř Osvald Klapper. Společnost vznikla pod patronací našeho tehdy nejvýznamnějšího klavírního interpreta Chopinovy hudby a pedagoga hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze profesora Františka Raucha. Později se stal předsedou jeho žák Ivan Klánský, v roce 2008 převzal vedení Martin Kasík.


A co Chopinovy pomníky v Mariánských lázních? Ty vznikly na popud společnosti?


Nově založená Chopinova společnost byla za patronátu ředitele městského muzea Oty Pavelky zařazena pod správu Kulturního a společenského střediska. V bývalém penziónu U bílé labutě vznikl Památník Fryderyka Chopina. Na tomto objektu na Hlavní lázeňské třídě byla již od počátku 20. století připevněna deska, upomínající na pobyt polského básníka klavíru v létě 1836. První pamětní expozice z roku 1960 byla dílem architekta Josefa Vlčka a výtvarníka Osvalda Klappera. V Mariánských Lázních je však ještě jeden pomník, nazývaný Chopinův kámen.


Řeknete nám prosím něco i o něm?


Jeho historie je velice zajímavá a svědčí o převratných politických proměnách na našem území. Těsně pod kolonádou Karolinina pramene nalezneme kruhový dlážděný plácek a na něm pomník obrostlý břečťanem. Původně byl věnován dvěma korunovaným hlavám a připomínal setkání rakouského císaře Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII. Stalo se tak 16. srpna 1904 v Mariánských Lázních a anglický panovník založil místní golfový klub, který je nejstarším na našem území. Po první světové válce vešel v platnost zákon o odstranění všech pomníků habsburské dynastie. Uvolněný kamenný blok zdobila od třicátých let nová deska, tentokrát věnovaná německému středověkému pěvci Waltherovi von der Vogelweide. Ten tudy údajně podle legendy kráčel na hrad Přimda. Po roce byla i tato deska odstraněna a při 150. výročí narození Fryderyka Chopina ji nahradil Chopinův reliéf od akademického sochaře Karla Otáhala.


Se Společností Fryderyka Chopina v České republice více než souvisí i Chopinův festival. Prozradíte nám nějaké zajímavosti z jeho historie?


Ve stejném roce vznikly v Mariánských Lázních Slavnostní dny Fryderyka Chopina, což byla předzvěst budoucího Chopinova festivalu. První ročník hudebních svátků zahájil tehdejší Městský symfonický orchestr se sólistkou Viktorií Švihlíkovou. Připravovala se také první soutěž mladých chopinovských klavíristů, kterou si vzal na starost další zakládající člen Chopinovy společnosti, profesor Václav Holzknecht. Nejdříve se chopinovské klání konalo každý rok, pak bylo ustáleno jako bienále s mezinárodní účastí. Je považováno za jakési předkolo pro velkou Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě, která se pořádá jednou za pět let od roku 1929.


Chopinův festival probíhal v historicky velice složité době. Měla na jeho chod nějaký vliv?


Za padesát let existence české Chopinovy společnosti byl její festival, který se koná třetí týden v srpnu, nedokončen pouze v roce 1968 vinou okupace Československa vojsky Varšavského paktu. Zpravidla trval osm dní a obsahoval tři orchestrální koncerty. Zbytek vyplňovaly komorní večery a klavírní recitály v Městském divadle. Od jubilejního 50. ročníku byl Chopinův festival rozšířen na deset dní.


Některé koncerty spojené s Chopinem letos už více než zaujaly. Připomenete nám prosím alespoň ty hlavní?


V sobotu 18. října 2009 byl při 160. výročí Chopinova úmrtí vystaven ve Svatovítské katedrále originál Chopinovy posmrtné masky, sejmuté francouzským sochařem Jeanem-Baptistou Clésingerem. Při tomto zahájení celosvětových oslav Roku Fryderyka Chopina, vyhlášeného UNESCO, zaznělo pod taktovkou Łukasze Borowicze Mozartovo Rekviem. Oba Chopinovy klavírní koncerty přednesl 18. a 19. února 2010 za doprovodu České filharmonie vítěz varšavské Chopinovy soutěže, vietnamský pianista Thai Son Dang. O pět dní později vystoupil ve Dvořákově síni se samostatným chopinovským recitálem Daniel Barenboim. Společnost Fryderyka Chopina kromě letošního 51. Chopinova festivalu připravila na 15. únor slavnostní koncert „Chopinův prolog" v České národní bance, na kterém zazněla Chopinova komorní díla v interpretaci významných českých umělců současnosti - Martin Kasík, Jiří Bárta, Jan Talich, Kateřina Englichová, Kateřina Kněžíková a Hana Knauerová.


A na co byste nás ještě rád upozornil - tedy kromě Chopinova festivalu, který bude probíhat od 12. do 21. srpna?


Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravuje na 7. června koncert věnovaný skladatelovu 200. výročí narození, na kterém vystoupí Martin Kasík.


Děkuji za rozhovor. Reportáž z letošního Chopinova prologu najdete na těchto stránkách příští týden.

 

Více informací o festivalu se dočtete na jeho oficiálních webových stránkách . Česká informační agentura je mediálním partnerem festivalu.

 

Fotografie, jejímž autorem je Petr Kozlík, na níž je Ondřej Valenta a Rudolf Rentsch, partner advokátní kanceláře  Schönherr, poskytla Solečnost Fryderyka Chopina v České republice.

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube