J. Písařík: V cenách plynu bude hrát roli ukrajinská krize

28. 5. 2014 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Bohemia Energy očekává v roce 2014 meziroční zvýšení obratu z 9,4 miliardy na 10 miliard Kč. V rozhovoru pro ČIA to uvedl jednatel Bohemia Energy Jiří Písařík s tím, že největší příležitost vidí v další konsolidaci trhu, kdy nevylučuje akvizici některého ze současných konkurentů. Kromě toho firma zvažuje expanzi na další zahraniční trhy. J. Písařík doplnil, že v dlouhodobějším horizontu lze očekávat spíše postupné zvyšování ceny elektřiny.

Jakých hospodářských výsledků dosáhla Bohemia Energy v roce 2013? Co ovlivnilo vaše hospodaření nejvíce? Jaké výsledky očekáváte v roce 2014? V jakých oblastech spatřujete v roce 2014 největší rizika? Kde naopak vidíte možné příležitosti?

 


Obrat za rok 2013 přesáhl 9,4 miliardy korun a meziročně vzrostl o 9 procent. Výsledky hospodaření ovlivnil nárůst počtu zákazníků a naše schopnost být dlouhodobě cenově výhodnější oproti dominantním dodavatelům. V letošním roce očekáváme obrat ve výši 10 miliard korun. Společnost od samého počátku liberalizace energetického trhu zastává pozici největšího alternativního dodavatele a má stabilní zákaznické portfolio.

Základním faktorem, který její výsledky hospodaření ovlivňuje, je cena energetických komodit tedy elektřiny a plynu. Tento vliv minimalizujeme vyváženou nákupní strategií a diverzifikací zdrojů, od nichž energie nakupujeme.

Příležitost pak především vidíme v další konsolidaci trhu, kdy nevylučujeme akvizici některého z našich konkurentů a zvažujeme také expanzi na další zahraniční trhy.

 


Jaká úsporná opatření jste zavedli během roku 2013? Které další kroky směřující k nižším nákladům plánuje Bohemia Energy na rok 2014?

 


Obchodní model, který Bohemia Energy od počátku svého působení na trhu používá, je sám o sobě velice efektivní. Máme nízké provozní náklady, maximum agendy a vzájemné komunikace s klienty se snažíme řešit moderními komunikačními kanály, přes internet, webovou kancelář nebo zákaznickou linku. Rovněž vlastní nákup energií je něco, co nám umožňuje snižovat náklady a udržovat konkurenceschopnost zejména ve vztahu k dominantním dodavatelům energií. Vzhledem k tomu chceme i nadále zkvalitňovat zákaznickou péči, například investicemi do zákaznické linky a zákaznické podpory či spuštěním nové verze webové kanceláře, naše náklady v této oblastí spíše meziročně mírně vzrostly.

 


Jaký podíl, při jakém finančním objemu, měly na vašich tržbách jednotlivé kategorie vámi nabízených energií? Jaké podíly očekáváte v roce 2014?

 


Podíl dodané elektřiny vůči dodanému plynu byl v roce 2013 zhruba 3 ku 5, přičemž podíl plynu průběžně mírně roste. Vyjádřeno v TWh jsme v roce 2009 dodali zhruba stejné množství plynu jako elektřiny. Mírný růst podílu plynu očekáváme i do budoucnosti. Finanční vyjádření podílu těchto komodit na tržbách v roce 2014 je poněkud rozdílné, což je dáno odlišnou cenou každé z nich. V letošním roce očekáváme tento poměr i díky teplému počasí téměř vyrovnaný.

 


Jaký podíl mají na vašich tržbách jednotlivé skupiny vašich klientů?

 


Z hlediska objemu dodávek tvoří 30 procent firmy a 70 procent domácnosti. Co se týče počtu odběrných míst, pak podíl 91 procent činí domácnosti a 9 procent jsou firmy.

 


Jaký objem financí investovala Bohemia Energy do modernizace v roce 2013? O jaké konkrétní investice se jednalo?

 


V roce 2013 jsme investovali především do dalšího zkvalitňování zákaznické péče. Nejvýznamnější investicí však byla akvizice Českého Energetického Centra a Českého Energetického Centra - Jih. Další akvizice nevylučujeme ani v roce 2014, jejich objem však nelze odhadovat.

Neustále investujeme do růstu kvality a rozvoje zákaznické péče a tento finanční objem je vyšší, než byl v minulosti. Například firemním zákazníkům nabízíme VIP servis, který je na trhu naprosto unikátní. Tato poradenská služba otevírá cestu malým a středním podnikům k levnějším energiím, kdy mají možnost nakupovat elektřinu a plyn za ceny, které byly doposud dostupné jen velkoodběratelům. Dále jsme inovovali webovou kancelář, prostřednictvím které mohou zákazníci řešit z pohodlí domova řadu záležitostí souvisejících s dodávkami energií. Investice do rozvoje zákaznické péče budou pokračovat i v letošním roce.

 


Bohemia Energy oslavila nedávno 500 tisíc zákazníků. Jaký počet domácností v České republice aktuálně odebírá energii od vaší firmy? Kolik odběratelů z řad domácností očekáváte na konci roku 2014?

 


K 30. dubnu 2014 měla Bohemia Energy podle údajů Operátora trhu 325 827 odběratelů elektřiny a 194 312 odběratelů plynu. V letošním roce očekáváme nárůst v desítkách tisíc zákazníků jak na elektřině, tak na plynu. Energetická skupina Bohemia Energy, jejíž součástí jsou společnosti Bohemia Energy, Comfort Energy a Slovakia Energy, má celkem 696 075 zákazníků, což znamená meziroční nárůst o 59 %. Skupina je tak v počtu zákazníků na pozici čtvrtého největšího dodavatele energií v Česku.

 


Bohemia Energy v roce 2014 zlevnila cenu silové elektřiny o 19 procent. Jaký vývoj cen očekáváte do konce roku 2014 a v roce 2015? Co bude hrát největší roli? Jaké spatřujete trendy?

 

 

Cena elektřiny dosáhla historicky cenově nejnižší hranice a domnívám se, že již moc nezlevní. V dlouhodobějším horizontu se dá očekávat spíše její postupný nárůst. O něco větší prostor pro pokles cen vidíme u plynu. Nicméně zde hrají větší roli geopolitické vlivy, jako je ukrajinská krize, protože přes Ukrajinu k nám proudí zhruba 75 procent plynu.

 


Vaše společnost v nedávné době spustila webovou kancelář. Jaký zájem klientů o tuto službu prozatím evidujete?

 


V uplynulých dvou letech společnost významně investovala do dalšího zkvalitnění služeb a podpory zákazníků. Webová kancelář je jedním z konkrétních výsledků těchto investic. V našem kontaktu se zákazníky hodně využíváme internetové prostředí a víme, že významná skupina zákazníků takovou komunikaci upřednostňuje. Vzhledem k tomu, že webová kancelář umožňuje řadu operací souvisejících s nastavením účtu zákazníka, kladli jsme prvořadý důraz na bezpečnost. Webová kancelář je proto zabezpečena na několika úrovních, aby byla ochrana skutečně dokonalá.

 


Jaké legislativní změny na poli distribuce energií by vaše společnost uvítala?

 


Uvítali bychom rozšíření výkonných pravomocí Operátora trhu a.s. a také novelu energetického zákona, která by navazovala na novou úpravu občanského zákoníku.

 

 

Jaké veřejně prospěšné akce z minulého roku, na kterých Bohemia Energy participovala, byste vyzdvihl? Co plánujete v oblasti social responsibility pro rok 2014?

 


Velice si vážíme naší spolupráce s veřejně prospěšnou společností Život dětem, s níž spolupracujeme již tři roky. Obecně se kloníme spíše k dlouhodobé spolupráci s neziskovým sektorem, než k jednorázovým akcím, to platí i pro naše další CSR projekty - partnerství s Nadací Artevide, která podporuje talentované nevidomé děti, a podporu archeologické expedice Národního muzea v Súdánu, na jejíž úspěchy jsme velmi pyšní. V těchto aktivitách budeme pokračovat i v letošním roce. Těší mě, že aktivity Bohemia Energy v oblasti social responsibility zjevně inspirují i naše vlastní zaměstnance, kteří mezi sebou spontánně zorganizovali již několik sbírek na pomoc potřebným dětem.

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube