Vychází CD Viléma Veverky a Daniela Wiesnera Tribute To A Lost Generation

11. 4. 2014 -
Název rubriky: Podporujeme kulturu

 

Mezi takové skladatele patřili Karel Boleslav Jirák, Miloslav Kabeláč, Jan Hanuš, Klement Slavický či Jan Klusák. Rok 2014 je rokem významných výročí. Kromě  80. narozenin skladatele Jana Klusáka uplyne letos i 35 let od úmrtí Miloslava Kabeláče (1979), 15 let od smrti Klementa Slavického (1999) a 10 let od smrti Jana Hanuše (2004). Skladba Karla Boleslava Jiráka vznikla právě před 60 lety - vzhledem k osudu jejího autora se ji dosud nepodařilo začlenit do české hobojové literatury. Skladby K. B. Jiráka, M. Kabeláče a K. Slavického nebyly u nás dosud na zvukových nosičích zveřejněny (Jana Klusáka i Jana Hanuše nahrál poprvé Vilém Veverka).

 

Ti, kteří u nás před rokem 1989 rozhodovali o kultuře, dokázali střídáním ústupků a pronásledování zlomit osobnost a vynutit si podřízenost. Uchovat si osobní a tvůrčí integritu bylo proto opravdu těžké. Život a dílo skladatelů, na tomto cd zastoupených, jsou toho dokladem. Kompozice vznikly v době nesvobody, nebo jí byly ovlivněny a jejich autoři si byli v mnoha ohledech blízcí.

 

Tvůrci, jejichž díla zde zaznívají, byli buď zcela vyobcováni z české hudební kultury a donuceni k emigraci (K. B. Jirák), nebo se v určitých obdobích pohybovali na jejím okraji. Nebyli totiž ochotni slevit ze svých osobních postojů či víry a promlouvat k masám, jak žádal dobový estetický ideál. Naopak měli odvahu hledat svoji individuální tvůrčí cestu v kontextu s evropským hudebním vývojem. K jejich postupné rehabilitaci, uznání a ocenění tvorby došlo až po roce 1989.

 

Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. V roce 2003 zvítězil v soutěži organizované Sony Music Foundation v Tokiu. Od roku 2006 vystupuje na Pražském jaru, s Ostravskou bandou se představil v newyorské Carnegie Hall (2007). Jako sólista spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry - kromě řady evropských zemí koncertoval v Jižní Americe i Kanadě. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu skladeb druhé poloviny 20. století.

 

Daniel Wiesner zvítězil v soutěži v Glasgow (1990), je laureátem soutěže „Vianna da Motta" v Lisabonu a nositelem ceny Hlávkovy nadace (1993). Jako člen souboru In modo camerale získal ocenění Českého spolku pro komorní hudbu (1996). V témže roce byl finalistou soutěže komorní hudby v Ósace. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval ve většině evropských zemí, také v USA, Jordánsku a Tunisku. S předními českými orchestry provedl významná díla světových autorů 20. století.

 

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube