Dirigent Jiří Bělohlávek provedl na Pražském jaru novinku mladého českého skladatele

28. 5. 2012 -
Název rubriky: Podporujeme kulturu

Pro Jiřího Bělohlávka byl koncert 21. května posledním, kdy se pražskému publiku představil jako šéfdirigent orchestru BBC. Již před nástupem do čela orchestru měl možnost s ním úzce spolupracovat jako stálý hostující dirigent, takže orchestr dobře znal a dle jeho slov měli již tehdy velmi přátelský vztah. A jak nyní hodnotí uplynulých šest let s tímto tělesem? „Mojí úlohou bylo pečovat o standardní repertoár s důrazem na českou hudbu. Těšil jsem se tedy, že budu mít možnost českou hudbu prezentovat londýnskému publiku, což se skutečně stalo a já jsem velmi rád, že to mělo tak výborný ohlas. Dominantou loňského roku byla hudba Bohuslava Martinů. Na každém koncertě, který jsem dirigoval, zazněla jedna z jeho symfonií a nakonec vznikla i souborná nahrávka." Dodejme, že naprosto brilantní a přesvědčivé podání 4. symfonie Bohuslava Martinů jsme mohli slyšet i na koncertě 21. května. „Jsem rád, že s tímto orchestrem budu spolupracovat i nadále, minimálně jednou za rok se potkáme, takže to naše loučení vlastně není 'Sbohem', ale je to jen 'Nashledanou'," dodal Jiří Bělohlávek.

 

Na úvod koncertu zazněla česká premiéra skladby Jiřího Kadeřábka „C pro orchestr". Skladba psaná na objednávku BBC měla premiéru v Londýně loni v listopadu. K objednávce došlo na popud Jiřího Bělohlávka, který již předtím znal některé Kadeřábkovy skladby a především s BBC nahrávali jinou jeho skladbu, „In me la morte", která se setkala s velikým ohlasem. Na rozdíl od této skladby na poměrně závažné téma s předlohou textů Michelangela Buonarrotiho, využil Jiří Kadeřábek objednávku ke kompozici s dosti odlišným konceptem, založené na „pouhé" stupnici C dur. Jistě je v ní kus nadsázky, ale chybí jí proto hloubka? „Někdo možná může spatřovat větší hloubku skladby v jakési mimohudební myšlence, ale já ji spatřuji především v hudbě samotné, věřím, že hloubka spočívá hlavně ve způsobu hudebního ztvárnění. Takže bych osobně neřekl, že skladbě „C" schází nějaká hloubka, ale její význam je v čistě hudební, abstraktní rovině. Rozdíl je tedy ve výchozí myšlence. A tou je C dur....", s úsměvem dodal skladatel ke své novince pro BBC.

Shodou okolností je letošní mediální kampaň Pražského jara založená na stupnici C dur. Nápad studia Najbrt, které je autorem kampaně, se tak čistě náhodou krásně propojil s dramaturgií festivalu.

 

Skladba Jiřího Kadeřábka byla v Praze přijata velmi pozitivně, alespoň pokud usuzujeme z aplausu publika. Dirigent Jiří Bělohlávek na besedě srovnával reakce publika při provedení v Londýně: „Byl jsem velmi potěšen, že pražské publikum zareagovalo živě a spontánně. V Londýně byla skladba přijata také velmi dobře, publikum ji ocenilo velkým potleskem. Ovšem poté na besedě ve Dvořákově společnosti jsme zažili bouřlivou diskusi, na které se objevil celý vějíř názorů, od naprostého nadšení, k naprostému odmítnutí. Zaznělo dokonce 'Pane dirigente, toto byste vůbec neměl dělat!' V Praze se mi přesto zdál ohlas v sále mnohem srdečnější a mám z toho radost, protože české publikum zpravidla máme za dost konzervativní. Takže bych považoval za znamenitý vývoj, pokud zde publikum připouští, že všechno také může být jinak, že to může být i trochu legrace..."

 

Na závěr besedy prozradil skladatel Jiří Kadeřábek své další plány a zodpověděl otázku, která jistě zajímá téměř každého. Může se mladý skladatel komponováním uživit?

Můj současný projekt je opera Kafkovy ženy, na které pracuji s libretistkou a scénáristkou Milenou Jelínkovou. Ta napsala např. scénář k filmu Zapomenuté světlo nebo ke hře Adina, kterou uvádí Vinohradské divadlo. Paní Jelínková žije v New Yorku, kam za ní kvůli společné práci na libretu dojíždím. Na tuto operu nemáme objednávku, je to výlučně naše iniciativa, a doufám, že v budoucnu najdeme možnost jejího provedení. Co se týká finančního zajištění skladatele, osobně se uživím, pokud mám objednávky na scénickou nebo filmovou hudbu. Nicméně objednávky jako je skladba pro BBC člověk nedostává ani jednou za rok, takže takovýmto skládáním se uživit nedá. Ale to nevadí (smích). To totiž neznamená, že nemůžete skládat kvalitní hudbu a že vás to nemůže uspokojovat."

 

Jiřímu Kadeřábkovi přejeme hodně štěstí v dalším komponování!

 

 

Více o Jiřím Kadeřábkovi: www.jirikaderabek.com

 

 

 

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube