Albixon: Do nové lakovny jsme dali 125 milionů

6. 2. 2012 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal Václav Lisý, ředitel společnosti Albixon. V rozhovoru se dotazujeme zejména na otevření nové práškové lakovny v Hořovicích.

Společnost ALBIXON a.s. oznámila otevření nové práškové lakovny v Hořovicích. Co konkrétně vedlo vaši společnost k záměru vystavět tuto lakovnu?

 

Cílem projektu výstavby nové práškové lakovny je dlouhodobé posílení konkurenceschopnosti naší společnosti, zvýšení výkonu lakovací linky a díky zautomatizovanému výrobnímu procesu i zvýšení produktivity práce. Nejnovější technologie nám tak umožní vstoupit na nové trhy a inovovat naše produkty na stávajících trzích. Stejně tak bude lakovna schopna flexibilněji reagovat na změny poptávky. Můžeme se také více soustředit na nové trhy, mezi které řadíme neustále se rozvíjející země v Jižní Americe, Jižní Africe či na Blízkém Východě. Tyto oblasti pro nás představují výzvu, neboť nároky na korozní odolnost požadovaných výrobků (zejména bazénových zastřešení) jsou zde mnohem vyšší než v Evropě. Zvýší se také efektivita využití materiálů a zároveň dojde k úspoře těchto materiálů, stejně jako k úsporám energie. Cílem projektu byla i zvýšená bezpečnost práce a minimální dopad na životní prostředí. Toho všeho se nám pomocí nové lakovny podařilo dosáhnout.

 

 

Jaké investice ALBIXON realizoval do výstavby a vybavení lakovny? Jak byla tato stavba financována? Jakou měrou se na investici podílely vlastní zdroje a jakou měrou externí zdroje? Využili jste možnosti dotací EU?

 

Žádost o poskytnutí dotace jsme podali 29. září roku 2010. Rekonstrukce stavby pro umístění nové unikátní technologie lakovny byla zahájena po ukončení výběrových řízení na dodavatele projektu, stavby a technologie a proběhla již s vědomím, že 21. Února 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Věděli jsme, že po splnění podmínek k poskytnutí dotace, získáme dotaci až do výše 38 933 000 Kč (z toho necelých 6 mil. Kč jsou ze státního rozpočtu a 33 mil. Kč jsou ze strukturálních fondů). Do rekonstrukce stavby a pořízení nové technologie jsme dosud investovali 125 milionů Kč. Financování významného podílu investice máme zajištěno u Raiffeisenbank. Konzultantem pro účast v dotačním programu je nám plzeňská firma BanCon.

 

 

V pozvánce na otevření lakovny uvádíte, že jde o největší podobné zařízení v regionu CEE. Jakou má závod rozlohu a jaká je jeho výrobní kapacita? Jakou měrou se zmíněné parametry liší od stávajících největších práškových lakoven v regionu CEE?

 

Lakovna se nachází na rozloze 4 500 m2, přičemž samotná plocha lakovny má 2 250 m2 v hale pět a v hale čtyři, kde je umístěna Linka DECORAL. Ve zbylé části plochy se nachází systém recyklace odpadních vod a prostory skladu. Druhá hala má shodnou plochu, tedy 2 250 m2. Výrobní kapacita lakovny je závěs závěs za každých šest minut - to je 10 závěsů za hodinu. Profil na jeden závěs může mít maximální rozměry 9 m délky x 2,4 m výška x 0,6 m šířka, při váze maximálně 750 kg. Lakovna je svou velikostí a technickým řešením jedinečná nejen v ČR ale i ve střední Evropě.

Velmi důležitý je také ekologický provoz lakovny. Do kanalizační sítě nevypouštíme žádnou odpadovou vodu díky takzvanému uzavřenému okruhu vody za pomoci iontové stanice a vakuové odparky, kde se veškerá odpadová voda opětovně vyčistí a znovu se využije v technologickém procesu, a to minimálně 93 procent vody. Odpad, který vznikne v uzavřeném okruhu, likviduje autorizovaná firma. Všechny nebezpečné páry, které vznikají při předupravování zboží, se čistí ve věži par vodní mlhou a do ovzduší nejsou vypouštěny žádné škodliviny.

 

 

Kolik pracovních míst firma ALBIXON díky tomuto projektu vytvoří?

 

V současné chvíli nastupuje pět nových zaměstnanců. Jakmile bude provoz spuštěn na 100 procent, může proces nabídnout místo dalším zhruba 15 pracovníkům. Budeme reagovat podle objemu nově získaných zakázek nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube