R. Doležal: Vysoká závislost na trzích Evropské unie je rizikem českého exportu

31. 7. 2014 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Agentura CzechTrade vykázala za rok 2013 zvýšení tržeb za placené služby o 7 % na 26,19 milionu Kč. V rozhovoru pro ČIA to uvedl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal s tím, že během sledovaného období agentura realizovala 1 515 zakázek pro 932 českých firem. V roce 2014 se přitom dle R. Doležala CzechTrade zaměřuje na zjednodušení čerpání služeb prostřednictvím on-line nástrojů a na stabilizaci zahraničních kanceláří. Zároveň s tím se CzechTrade zaměří také na nově otevírané pobočky například v Chile, Kolumbii a Ázerbájdžánu. Na otázku týkající se soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT odpovídal také ředitel sekce služeb pro exportéry agentury CzechTrade Milan Ráž, člen poroty.

Jakých výsledků dosáhl CzechTrade v roce 2013? Jaký počet zakázek na své služby jste evidovali v roce 2013? Jaký počet očekáváte, že by to mohl být v roce 2014? V jakých oblastech vidíte největší rizika pro český export, kde naopak spatřujete příležitosti?

Rok 2013 znamenal pro agenturu CzechTrade zvýšený zájem exportérů o služby. Díky tomu vzrostly tržby za placené služby v roce 2013 oproti předešlému roku o sedm procent a dosáhly 26,2 milionu korun při realizaci 1515 zakázek pro 932 českých firem.
Rostoucí důvěry českých podnikatelů ve služby agentury CzechTrade si velmi vážíme. Klademe proto velký důraz na další zkvalitňování služeb, stejně jako reagujeme na poptávku ze strany podnikatelské veřejnosti. V roce 2013 jsme proto zavedli nový systém služeb ve formě zvýhodněných exportních balíčků, které činí služby agentury dostupnější především malým a středním podnikům. Výsledkem je rostoucí spokojenost se službami, kdy exportéři oceňují především příznivější ceny při zachování profesionality, kvality a vysokého standardu. V tomto trendu chceme pokračovat i v roce 2014, kdy se mimo jiné zaměřujeme na zjednodušení čerpání služeb CzechTrade prostřednictvím on-line nástrojů. Důležitým krokem je návrat zahraničních kanceláří zpět pod křídla agentury CzechTrade, proto je naším dalším cílem využití tohoto potenciálu, který nám umožní dále zefektivnit služby a účinněji pomáhat firmám se vstupem na zahraniční trhy.
Jako určité riziko českého exportu vnímáme vysokou závislost na trzích Evropské unie a jistou nedůvěru vůči novým a perspektivně se rozvíjejícím trhům. Příležitosti pak leží především ve využití potenciálu, který představují tato teritoria například v latinskoamerickém nebo asijském regionu. Zde tak leží další z přínosů agentury CzechTrade, kterým je zjednodušení vstupu právě na tyto i když perspektivní, mnohdy však méně známé a specifické trhy. 
 
 
Jaký počet firem vycestoval do zahraničí s agenturou CzechTrade v roce 2013? Jaký počet společností očekáváte, že by mohlo vycestovat s agenturou CzechTrade do zahraniční celkem za celý rok 2014?
 
Prezentace českých firem v zahraničí je dalším nástrojem, který zjednodušuje českým firmám vstup na zahraniční trhy a již tradičně českými podnikateli velmi využívaným. V roce 2013 tak CzechTrade realizoval 60 společných účastí na zahraničních veletrzích, kdy možnosti prezentovat se pod vlajkou CzechTrade využilo 424 firem. Za pozitivní považujeme trend rostoucího podílu malých a středních podniků na zahraničních akcích, kterých se v roce 2013 nejvíce konalo v Rusku, Německu, Brazílii a Číně.
Prezentaci českých firem v zahraničí od roku 2013 podporujeme navíc i projektem Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, který je realizován agenturou CzechTrade a financován z evropských fondů. České firmy tak mohou využít dotované účasti na celkem 90 veletrzích. V roce 2013 bylo uskutečněno 14 veletrhů, kterých se zúčastnilo 175 firem. V roce 2014 využilo možnosti se prezentovat na 43 veletrzích 785 účastníků, do konce roku bude zrealizováno ještě dalších 33 veletrhů.

 
Dle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka by mělo být prioritou CzechTrade mimo jiné také vytváření pracovních příležitostí pro občany České republiky. Jaký počet pracovních příležitostí odhadujete, že se podařilo za přispění agentury vytvořit v roce 2013?
 
Agentura CzechTrade sleduje při svých asistenčních službách mnoho parametrů. Zejména konkrétní uzavřené kontrakty a úspěšné případy našich klientů. Ty evidujeme v řádech jednotek miliard ročně a v návaznosti na ně pak naši klienti posilují své výrobní kapacity. Přesný počet pracovníků bohužel nejsme oprávněni evidovat. Tyto statistiky jsou svěřovány výhradně úřadům práce a správě sociálního zabezpečení.
 

CzechTrade poskytuje přehledný přístup k informacím prostřednictvím Exportního klubu CzechTrade. Jaký počet členů má aktuálně tento klub? Kolik členů by v něm mohlo být na konci roku 2014? V čem dle Vás spočívá největší přínos Exportního klubu CzechTrade, jaké jsou jeho přednosti?
 
V roce 2014 přicházíme s novou koncepcí Exportního klubu CzechTrade, který svým členům přináší zvýhodnění v každé oblasti služeb, jež CzechTrade nabízí: prezentace v zahraničí formou zápisu v Adresáři exportérů, nadstandardní informační servis, specializované akce exportního vzdělávání a návazné individuální poradenství. Další přidanou hodnotou je možnost vzájemného sdílení zkušeností a informací mezi členy díky kontaktním a diskuzním setkáním Exportního klubu CzechTrade. Exportní klub CzechTrade má aktuálně více než 100 členů, předpokládáme však další nárůst, protože s akvizicí teprve začínáme.

 
V rámci zmíněného Exportního klubu CzechTrade nabídne agentura novou Klientskou zónu. Jaká zvýhodnění tato novinka přinese členům?
 
Klientská zóna CzechTrade je on-line uživatelským rozhraním přístupným z podnikatelského portálu Businessinfo.cz, které jsme na začátku roku 2014 spustili pro klienty CzechTrade. V červnu byla spuštěna i varianta pro členy Exportního klubu. Výsledkem je zefektivnění služeb CzechTrade díky službám a novým funkcím on-line, jako je například archiv a administrace zakázek, možnost on-line objednávání, efektivnější komunikace s konzultanty CzechTrade. Členové Exportního klubu CzechTrade naleznou v Klientské zóně navíc možnost editace svého zápisu v Adresáři exportérů a získají přístup k dalším členským benefitům.

 
CzechTrade pořádá spolu s MPO či s dalšími partnery každoročně velký počet odborných setkání, konferencí či fór. Na jakém počtu podobných akcí participoval CzechTrade v roce 2013?
 
V roce 2013 zrealizoval CzechTrade ve spolupráci s MPO a dalšími partnery, například Komerční bankou, čtyři velké exportní konference zaměřené na úspěšný export do Mexika a Brazílie, Srbska a Chorvatska, Ukrajiny a Kazachstánu, a také Ruska. Konferencí se zúčastnilo 270 zástupců českých firem. Pro rok 2014 se očekávají dvě velké konference a tři menší s registrací okolo 300 účastníků.
CzechTrade podporuje exportní aktivity i participací na projektech jako je Exportní cena DHL UniCredit nebo HSBC grant.

 
Jak hodnotíte projekt Exportní ceny DHL UniCredit? Jaký má přínos pro české exportéry? (O odpověď na tuto otázku jsme požádali Milana Ráže, který je členem poroty této soutěže)
 
Exportní cena DHL UniCredit je projektem, který podporuje exportní aktivity českých podnikatelů, ale nabízí jim i zviditelnění jejich značky a publicitu. V neposlední řadě umožňuje také srovnání s dalšími exportéry. Exportéři mají i tento rok možnost porovnat své úspěchy v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost, zachována zůstala i kategorie Exportér teritoria, změnil se ovšem způsob jejího hodnocení. Zvoleným teritoriem je pro letošek Afrika. Úplnou novinkou je kategorie Globální exportér, která zvolí českou společnost vyvážející do nejvíce zemí světa.


Kolik zaměstnanců aktuálně pracuje v agentuře CzechTrade? Jaký počet by to mohl být na konci roku 2014? Jaký počet poboček a zahraničních kanceláří aktuálně provozujete? Kde by mohly vzniknout nová kontaktní místa CzechTrade? Kolik zaměstnanců očekáváte koncem roku 2014?
 
Agentura CzechTrade má v současnosti 113 zaměstnanců a do konce roku 2014 zatím nepředpokládáme žádné větší změny. Klíčovým úkolem pro tento rok je stabilizace zahraničních kanceláří a zajištění jejich efektivního fungování v tradičních teritoriích, ale i v nově otevíraných pobočkách, například v Chile, Kolumbii a Ázerbájdžánu. V současnosti máme 47 zahraničních kanceláří ve 41 zemích. V roce 2013 české firmy potvrdily 104 úspěšných exportních případů, kdy díky službám agentury CzechTrade a zahraničním kancelářím exportovaly v hodnotě 1,76 miliardy korun. V roce 2014 jsme zaznamenali nárůst, kdy ke dnešnímu dni evidujeme 64 potvrzených exportních případů v hodnotě 6,6 miliardy korun (pozn. k 23. 7. 2014).

 
Jaký zájem jste zaznamenali o takzvané exportní balíčky? Jakým způsobem by se mohla vyvíjet situace v této oblasti v roce 2013? Jaké zde vidíte trendy?
Agentura CzechTrade změnila systém poskytování služeb, kdy cílem bylo zjednodušení nabídky tak, aby byl systém podpory pro exportéry přehlednější. Dalším úkolem byla aktivní podpora malých a středních podniků, stejně jako diverzifikace českého exportu. Výsledkem je forma tzv. Exportních balíčků, která umožňuje taková cenová zvýhodnění a zároveň jsou balíčky navrženy tak, aby byly vhodné pro každého. Balíček BASIC obsahuje základní služby nabízené centrálou i zahraniční sítí a určen je především začínajícím exportérům. Navazující balíček BUSINESS je složen z takových služeb, které jsou vhodné pro již zkušeného exportéra, který řeší konkrétní problémy při vstupu na již vybraný trh. Tyto dva balíčky doplňuje poslední PLUS, v rámci kterého si zpravidla již exportující firma vybírá jakoukoliv službu individuálního charakteru „ušitou“ na míru. Jak již bylo řečeno, tato forma se ukázala být úspěšná a exportéry velmi kladně hodnocená, právě díky cenovým zvýhodněním.

 
Agentura CzechTrade umožňuje mimo jiné také exportní vzdělávání. Jaký zájem o tyto služby jste evidovali v roce 2013? Jaký zájem firem o vámi nabízené vzdělávací akce očekáváte v roce 2014?
 
Exportní vzdělávání CzechTrade realizuje pro české firmy zajímavé a prakticky zaměřené odborné a teritoriální semináře, firemní školení na míru, konference, a další vzdělávací a informační akce. Prostřednictvím špičkových lektorů, odborníků a teritoriálních specialistů předává aktuální informace důležité pro rozhodování, přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy. Učí české firmy exportovat na základě sdílených informací, praktických tréninků a úspěšných příkladů z praxe. V roce 2013 to bylo celkem 49 odborných, teritoriálních a firemních školení s účastí více jak 750 účastníků.
V roce 2014 zájem o tyto akce dále roste, i díky zapojení seminářů v rámci Exportních balíčků BASIC a BUSINESS. Tento rok se předpokládá realizace přibližně 50 seminářů s registrací okolo 800 zástupců českých firem.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube