Výběr ze zpravodajství

22. 9. 2022 -
Název rubriky: Výběr ze zpravodajství

 

Dobrý den, vážení čtenáři,

v našem dnešním vydání najdete i tyto zprávy:

Liberty Ostrava investuje 88 mil. Kč do instalace nového odsávacího potrubí na severní části své aglomerace. Z celkových nákladů pokryje 28 mil. Kč dotace z OP Životní prostředí. Cílem je snížit fugitivní emise přibližně o 46 %. Projekt bude dokončen v říjnu 2022. Skupina Liberty Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny Liberty Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce oceli 8,6 mld. Kč. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky zvláště vysokého napětí. Součástí transformace bude i rozsáhlá modernizace válcoven.

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 11,30 Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 30. září 2022. Splatná bude od letošního 7. listopadu do 7. listopadu 2025.

ENERGO-PRO v 1H 2022 vyrobila 1,4 TWh elektřiny, meziročně o 7 % více. K nárůstu došlo díky zlepšení hydrologických podmínek v Turecku a v Gruzii, které více než kompenzovaly podprůměrné hydrologické podmínky v Bulharsku. Konsolidované výnosy stouply o 68 % na 699,1 mil. eur. Provozní zisk před odpisy a zdaněním dosáhl 111,3 mil. eur (+18 %). Investiční výdaje byly na úrovni 50,3 mil. eur (+105 %). K nárůstu došlo zejména v důsledku vyšších nákladů v segmentu distribuce a dodávek elektřiny v Gruzii a v Bulharsku, které zahrnovaly mj. investice do fotovoltaických projektů.

Další exkluzivní informace najdete ve zpravodajství a aktuálních přehledech ČIANEWS.

Vaše ČIANEWS

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube