E. Lundgren: Chceme snížit počet osobních návštěv u lékařů

30. 11. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Pandemie výrazně ovlivnila zdravotnický systém. Generální ředitel Roche Erik Lundgren v rozhovoru pro ČIANEWS uvedl, že firma za dobu trvání pandemie výrazně změnila interní procesy. Do budoucna se chce více zaměřit na řešení problémů, které brání poskytování optimální péče.Jaké dopady má pandemie na společnost Roche?

Pandemie ovlivnila téměř všechny složky našeho života, včetně způsobu práce a povahy naší činnosti. Jako zdravotnická společnost se snažíme pomoci českému zdravotnickému systému zvládnout zátěž, kterou představuje pandemie COVID-19.


Jak konkrétně?
Usilovně jsme pracovali na tom, abychom prostřednictvím naší diagnostické divize mohli do systému dodat kvalitní testy. V rámci farmaceutické divize jsme zpřístupnili léčbu monoklonálními protilátkami pro nejzranitelnější pacienty v České republice. Spolupráce mezi společností Roche, lékaři, vedením nemocnic a politiky byla zásadní pro dosažení pokroku a otevřela nám nové paradigma spolupráce do budoucna.

 
Došlo z toho důvodu i ke změnám v rámci firmy?
Interně jsme museli upravit způsob naší práce. Striktně jsme omezili práci v kancelářích a téměř veškerou spolupráci jsme přesunuli do virtuálního prostředí. Nyní se soustředíme na to, jak ve virtuálním prostředí simulovat důležitá neformální setkání, která běžně probíhají u kávovaru nebo při společné jízdě výtahem. Všichni si začínáme uvědomovat, že během neplánovaných interakcí dochází k výměně obrovského množství myšlenek, a musíme nadále pracovat na způsobech, jak tyto příležitosti vytvářet v přísně plánovaném on-line světě.

 
Jak pandemie změnila využívání zdravotní péče?
Na počátku pandemie došlo k významnému poklesu běžných návštěv u lékařů, což znamená, že méně lidí včas podchytí své onemocnění. To může mít velký dopad například při diagnostice nádorových onemocnění nebo diagnostice chronických onemocnění v pokročilejších stádiích. Potenciálně to může znamenat opravdu velký problém, se kterým se bude muset systém zdravotní péče v příštích třech až pěti letech vypořádat. Musíme překonat pandemii a své úsilí zaměřit na prevenci nemocí a jejich včasný záchyt.

 
Co je aktuálně pro Roche prioritou?
Zaměřujeme se na to, aby naše léky byly co nejrychleji dostupné co největšímu počtu pacientů. Nemůžeme si dovolit, aby nás COVID-19 nebo cokoli jiného od tohoto poslání odvádělo. Přizpůsobujeme se, učíme se, používáme to nejlepší, co umíme a bojujeme s obtížemi, abychom mohli sloužit co největšímu počtu pacientům. 


Investujete do digitalizace?
I po odeznění pandemie budeme chtít využívat to nejlepší, co jsme se v digitální oblasti naučili a budeme pracovat na intenzivnějším používání digitálních nástrojů. Investice do online komunikace nám například pomáhají významně omezit tradiční cestování.

 
A další plány a vize?
Chceme snížit počet osobních návštěv u lékařů a více se zaměřit na řešení problémů, které brání poskytování optimální péče. Myslím, že v tom je velký potenciál a nejsou nutné obrovské investice do digitálních technologií. Digitální dovednosti a přístupy budou v budoucnu základní součástí naší efektivní práce.

 

******
Erik Lundgren byl do funkce generálního ředitele jmenován v dubnu 2021. V Roche působí od roku 2018. Předtím pracoval mimo jiné v její dceřiné společnosti Genentech, kde začínal v roce 2007. Vystudoval Duke University a Harvard Business School.

******
Roche je biotechnologická společnost zaměřená na výrobu léčivých přípravků pro onkologii, imunologii, infekční onemocnění, oftalmologii a onemocnění centrálního nervového systému. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Třicet léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube