P. Cesnek: Ceny energií a povolenek omezují investice

4. 11. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Rostoucí ceny emisních povolenek a energií dopadají na průmyslové podniky. Strojírenská a metalurgická společnost ŽĎAS není výjimkou. Generální ředitel Pavel Cesnek v rozhovoru pro ČIANEWS popisuje, jak se firma s dopady zdražování vyrovnává.Je pro vás současný růst cen energií a povolenek problém?

Enormní a hlavně naprosto nepředvídatelný růst cen je pro nás samozřejmě velký problém. Protože máme teplárnu, způsobují nám drahé povolenky zvýšené náklady na vytápění firmy a samozřejmě i vyšší cenu vlastní výroby elektřiny. Jelikož divize Metalurgie spadá pod EU ETS, i zde se dražší povolenky přímo negativně projevují ve zvýšených nákladech výroby. To, co platí pro povolenky je identické i pro vývoj v cenách obou komodit.


Jakým způsobem budete vývoj cen řešit?
Teplárenský zdroj, který spaluje především uhlí, předpokládáme v několikaletém horizontu plynofikovat. Ve výrobních procesech budeme postupně nahrazovat uhlíkaté technologie a připravujeme instalace výkonné FVE včetně akumulace. Další investice předpokládáme do energetických úspor a využívání druhotných zdrojů. V oblasti nákupu komodit a povolenek diverzifikujeme rizika a realizujeme postupné nákupy na další období.

 
Jaké kroky vlády byste uvítali ke zmírnění dopadů vysokých cen?
Vláda by měla prosadit a vyjednat notifikaci kompenzace zvýšených cen povolenek pro teplárny a energeticky náročný průmysl, pro který by měla pokračovat v programu kompenzace za zvýšené ceny elektřiny, tak jako v letošním roce.


Existují možnosti i v rámci EU?
Mělo by dojít k zásadní revizi Green Dealu a rozhodně ubrat na demagogii a začít debatu na odborné úrovni. Na evropském poli je třeba hledat spojence a prosadit pozvolnější a hlavně predikovatelnější změny v rámci Green Dealu, Fit for 55.

 
Souhlasíte s vyšším podílem jádra při odstavování uhelných zdrojů?
Odstavování evropských a hlavně vlastních uhelných zdrojů musí být v souladu s instalací zdrojů náhradních - obnovitelných. Jádro jako bezuhlíkatý zdroj je třeba rehabilitovat a zemní plyn jako přechodné palivo je také nutné jasně termínovat.

 
Očekáváte vliv situace na hospodářské výsledky?
ŽĎAS podniká v metalurgii a těžkém strojírenství v globální konkurenci, a proto je pro ni současná a hlavně budoucí situace na energetickém trhu limitující a dopady budou zásadní. Nárůsty cen komodit a povolenek se v hospodářských výsledcích projevují ztrátou v řádu vyšších desítek milionů korun.

 
Dojde i k omezení investic?
Ztráty jsou částečně kompenzovány snižováním jiných nákladů a následný negativní vývoj cash flow omezuje také investiční politiku. Zásadní problém je ztráta konkurenceschopnosti na zahraničních trzích v konfrontaci s výrobci ze zemí, kde mají energie zastropované nebo přistupují k ekologii laxněji než EU.

 

*******
Pavel Cesnek vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po kariéře v Armádě České republiky pracoval pro společnost Deloitte. Zabývá se restrukturalizací a krizovým řízením průmyslových podniků. Pracoval na projektech v interim a lean managementu, reingeneeringu a krizovém řízení po Evropě a působil jako krizový manažer ve velkých průmyslových podnicích v Rusku a na Ukrajině.

*******
ŽĎAS je výrobcem tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produktů metalurgie a lisovacích nástrojů. Firma dodává do bezmála padesáti zemí světa. Má vlastní projekci a vývoj. Velký podíl produkce firmy je patentově chráněný.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube