Michal Čarvaš: Do stavu na začátku roku 2020 se situace vrátí za tři roky

21. 9. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil loni s příjmy 358 miliard korun a dosáhl přebytku 5,8 miliard Kč. Celkové náklady na zdravotní služby byly meziročně vyšší o 48 miliard korun. Důvodem byly dopady pandemie COVID-19. Hospodaření nemocničních zařízení dle člena představenstva společnosti Jihočeské nemocnice a předsedy představenstva Nemocnice Prachatice Michala Čarvaše výrazně pomohla kompenzační úhradová vyhláška. V rozhovoru pro ČIANEWS také uvedl, že výsledek letošního hospodaření ovlivní, zda budou zdravotnická zařízení moci fungovat ve standardním režimu a dohánět výkonnost nebo zda dojde k dalším omezení provozu.


Jak hodnotíte dopady koronavirové krize?

Na každé krizi lze najít něco pozitivního a něco negativního. Ukázala se zranitelná místa, ale i schopnosti řešit problémy, spolupracovat a týmovou souhru.

 
Jaký v souvislosti s pandemií evidujete aktuálně vývoj počtu pacientů a hospitalizovaných pacientů?
Počty hospitalizovaných s COVID-19 sledujeme každý den. Počty nyní jsou v řádu jednotek osob, což je jen zlomek toho, co bylo na jaře nebo na podzim 2020. Lůžka jsme trvale nenavyšovali, došlo pouze k jejich restrukturalizaci, tedy k dočasné změně dle nutnosti v průběhu pandemie.

 
V souvislosti s COVID-19 docházelo k odkládání plánovaných výkonů. Jaký počet jich evidujete za letošní první pololetí?
Nechci uvádět konkrétní čísla za jednotlivé nemocnice, ale pokles operací byl významný a povede to k významnému nárůstu čekacích dob, zejména na elektivní operativu. Jestliže například ortopedie nemohla za posledních 12 měsíců operovat v polovině této doby, pak nárůst pacientů je významný a bude trvat minimálně tři roky, než se situace vrátí do stavu na začátku roku 2020. Je snahou všech našich zařízení navyšovat počty operací dle možností, zejména těch personálních.

 
Má tento vývoj dopad na hospodaření?
Rok 2020 dopadl díky poměrně vysoké výkonnosti a kompenzační úhradové vyhlášce ekonomicky dobře, všechny nemocnice byly v zisku. Rok 2021 ovlivní ještě zbývající měsíce a fakt, zda budeme moci fungovat ve standardním režimu a dohánět výkonnost a tím zlepšovat ekonomiku nemocnic nebo zda budou další omezení provozu a nutnost vyhradit kapacity na boj s COVID ve všech nemocnicích či jen na infekčních odděleních.
 

Omezila pandemie investiční činnost?
Započaté investiční akce pokračovaly i v době COVIDu dál. Zásadní omezení jsme nezaznamenali. To, co nás omezuje, je nedostatek stavebních materiálů, kapacit firem a růst cen ve stavebnictví, který je výrazný. Lze tak předpokládat, že největší akce, výstavby nových pavilonů umožnující sloučení dvou areálů Nemocnice České Budějovice se časově prodlouží a prodraží.


Jak hodnotíte situaci z personálního hlediska?
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků byl před pandemií a je i nyní. Snažíme se získat personál různými způsoby i akcemi. Věříme, že jim můžeme nabídnout nadstandardní podmínky, pracovní i finanční, výborné možnosti pro další jejich vzdělávání a rozvoj ve skupině jihočeských nemocnic.

 

*****
Michal Čarvaš je členem představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, zároveň zastává post předsedy představenstva Nemocnice Prachatice. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde studoval na Fakultě mezinárodních vztahů, a také Academy of Healthcare Management spadající pod Auburn University. Je místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic, kde je zodpovědný za oblast úhrad a jednání se zdravotními pojišťovnami.

*****
Společnost Jihočeské nemocnice sdružuje nemocnice založené a vlastněné Jihočeským krajem, který je jediným a stoprocentním vlastníkem. Jde o zdravotní zařízení v Dačicích, Prachaticích, Českém Krumlově, Strakonicích, Jindřichově Hradci, Táboře, Písku a v Českých Budějovicích. Sedm z nich poskytuje akutní lůžkovou péči na území bývalých okresů, osmá, Nemocnice Dačice, nabízí lůžka následné péče a řadu odborných ambulancí. Největší jihočeská nemocnice v Českých Budějovicích pokrývá téměř celé spektrum superspecializované zdravotnické péče a je jednou z největších nemocnic v České republice. Jihočeské nemocnice, a.s. jsou servisní organizací pro všechny jihočeské nemocnice a centralizují některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější vykonávat společně a jednotně.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube