Jan Kodada: V roce 2030 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality

8. 7. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Gebrüder Weiss pokračuje v digitalizaci svých procesů a přepravních dokumentů. V České republice testuje plně elektronickou verzi potvrzení o doručení při rozvozu zásilek sběrné služby. Cílem je efektivnější správa přepravních dokumentů a snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí. Ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR Jan Kodada v rozhovoru pro ČIANEWS mluvil kromě důrazu na ekologická řešení také o změnách na trhu a dosavadních výsledcích hospodaření v letošním roce.

Jaké změny jste za více než rok s covidem pozorovali?
V průběhu a v důsledku globální pandemie se značná část logistického byznysu přenesla do světa online a do B2C přeprav. Spotřebitelé přirozeně volili dostupné řešení ve chvíli, kdy byli v rámci lockdownů omezeni v pohybu a nevyhledávali osobní kontakt.

 
A v souvislosti s Gebrüder Weiss ČR?
Po celou dobu protiepidemických opatření nesnížil Gebrüder Weiss svoje personální stavy. Po personální stránce se po uvolnění restrikcí vracíme do situace před koronakrizí. Celý obor se patrně bude potýkat s nedostatkem řidičů, skladníků a dalších profesí, které logistika k fungování potřebuje.

 
Nedostatek čehokoli má často za důsledek zvyšování nákladů...
Ceny jednotlivých druhů přeprav se za poslední rok a půl nevyvíjí stejně. Cena námořní dopravy se i nadále zvyšuje, cenová hladina letecké nákladní dopravy se dynamicky mění v čase. Růsty těchto cen odstartovala mimořádná situace v loňském roce. V principu jde i nadále o nedostatek volných kontejnerů.

 
V rámci ČR je důležitá silniční doprava. Jaký je cenový vývoj u ní?
Do velmi mírného růstu cen silniční dopravy se promítlo zvýšení sazby mýtného. Cenovou hladinu tohoto dopravního segmentu však můžeme považovat za poměrně stabilní.
 

Jak se vyvíjel objem přepraveného zboží?
Celkový objem přeprav se s výjimkou března a dubna 2020 vyvíjel příznivě. Průmyslová odvětví, u kterých docházelo k poklesu zájmu o přepravy, byla mnohonásobně nahrazena zájmem ze segmentu e-commerce. Za prvních pět měsíců roku 2021 evidujeme dosud růst v oblasti B2B i B2C.

 
Které segmenty rostou nejvýrazněji?
Z pohledu Gebrüder Weiss ČR roste nejvýrazněji B2C (50 procent), dále oblast automotive (26 %), spotřební zboží (11 %), výrobky pro sport a volný čas (8 %), farmaceutický průmysl (7 %) a high-tech (6 %).


Výkony rostou, odpovídají tomu i hospodářské výsledky?
Gebrüder Weiss prokázal během roku 2020 svoji stabilitu. Zůstali jsme flexibilní a plně funkční i během koronakrize, a to ve všech částech světa. Vždy jsme byli schopni nabídnout našim zákazníkům pružná dopravní řešení navzdory opakovaným lockdownům a globálním nedostatkům přepravních kapacit. Naši zaměstnanci odvedli vynikající práci. Obchodní bilance roku 2021 se doposud vyvíjí příznivě, je ale třeba mít na paměti, že za sebou máme pouze polovinu tohoto období.

 
Trendem posledních let nejsou pouze výsledky, ale i cesta, jakou jsou dosaženy. Jak důležité je pro Gebrüder Weiss ČR v tomto ohledu ESG?
Pojem ESG je jiným vyjádřením podstaty způsobu uvažování, podnikání a rozvoje, který je jednou ze základních firemních hodnot Gebrüder Weiss již poměrně dlouho. V našem případě se držíme tradičnějšího termínu „udržitelnost“, kterou ale chápeme poměrně široce.

 
Jak?
Jde nám přirozeně o ohleduplnost vůči přírodě a snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí. Nedílnou součástí našeho pojetí udržitelnosti je však také rozvoj profesních i lidských vztahů nebo podpora společensky prospěšných aktivit. Nedávno jsme například iniciovali sbírku „100 krků zpátky do života“, která je zaměřena na podporu peer programu České asociace paraplegiků. Pokud jde o uhlíkovou neutralitu, naše společnost jí plánuje dosáhnout v roce 2030.*****
Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR, se v logistice pohybuje déle než dvacet let. Před svým nástupem do Gebrüder Weiss v roce 2008 pracoval pro MTC a Lagermax. Na Fakultě dopravní ČVUT v Praze absolvoval doktorské studium. Je sportovcem a milovníkem dobrého jídla.

*****
Společnost Gebrüder Weiss ČR je dopravní a logistickou firmou zajišťující nejen pohyb zboží a dat. V rámci rozšíření poboček v Jenči a Syrovicích plánuje instalaci fotovoltaických článků. V roce 2020 navrátila firma v České republice do zpracovatelského průmyslu 730 tun starého elektra a přispěla ke snížení produkce skleníkových plynů o 8500 tun CO2.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube