Magdaléna Radová: Hledáme firmy, které reálně a měřitelně přispívají ke změnám k lepšímu

28. 6. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Nabízí finanční podporu na rozvoj společensky prospěšných podniků pomocí široké škály nástrojů. Od flexibilního úvěru přes mezzaninovou strukturu až po investice do vlastního kapitálu, jejichž podmínky a nastavení uzpůsobuje individuálním potřebám projektu. Spolupracuje také se sítí co-investorů. Fond Tilia Impact Ventures ale poskytuje, případně zprostředkovává i nefinanční pomoc podle specifických potřeb projektu. Impaktová a investiční manažerka fondu Magdaléna Radová v rozhovoru pro ČIANEWS nastínila, co je na této cestě nezbytné sledovat.

Z jak zásadní považujete principy ESG v rámci investiční činnosti?
ESG principy jsou pro nás v Tilia Impact Ventures zcela zásadní. Jako průkopníci impaktového investování v České republice ale jdeme ještě dál. Rostoucí vůli po udržitelném investování obecně vnímáme velmi pozitivně, stejně jako sledování ESG principů v rámci investic. Tento přístup se celosvětově již stává standardem. Více než 40 procent globálně spravovaných aktiv totiž spadá do třídy udržitelného investování.

 
Mluvíte o impaktovém investování. V čem spočívá?
ESG, i jeho podmnožina impaktové investování, představuje výrazně rostoucí trend mezi investory, kteří si přejí nejen dobrou návratnost investice, ale usilují také o pozitivní přínos pro společnost. Dá se říct, že impaktové investování jde ve směru udržitelnosti a odpovědného podnikání ještě dále za hranice ESG hodnocení. Samozřejmě je také mnohem dále než jen negativní screening, který byl trendem v minulých desetiletích.

 
A v praxi?
Zaměřuje se přímo na firmy, které mají záměr vytvářet přínos pro společnost a přispívají k reálné a měřitelné změně k lepšímu. A právě takové firmy se snažíme hledat i u nás.
 

Jak konkrétně?
V Tilia Impact Ventures se zaměřujeme na impaktové investování, ve kterém nejde jen o reportování dopadů na společnost a životní prostředí. Jde o záměrnost a proces řízení dopadu, kde se získané poznatky dále využívají pro evaluaci ESG rizik, a pro další směřování byznysu.

 
Nedá se ale říci, že by šlo o masově rozšířený přístup...
Tento způsob investování zatím tvoří pouze zlomek operací na investičním trhu, zhruba jedno procento globálně spravovaných aktiv. Počet takových investorů však každým rokem roste a i díky nim se objevuje čím dál více sociálních inovátorů a společensky prospěšných firem.

 
Do jakých konkrétních firem jste takto investovali?
V našem portfoliu zainvestovaných startupů je například digitální odpadové tržiště Cyrkl, komplexní systém bezobalového prodeje potravin Miwa, Dot Glasses s výrobou a distribucí dostupných dioptrických brýlí pro lidi třetího světa nebo také DatLab se zaměřením na posílení transparentnosti, efektivity a kvality v oblasti veřejných zakázek.

 
Co mají tyto investice přinést?
Naším cílem je investovat a podporovat rozvoj smysluplných projektů, generujících celkovou pozitivní bilanci co se týče environmentální, sociální i komerční udržitelnosti. Ideálně takových, které nabízejí průlomová řešení společenských výzev naší doby. V tomto trendu chceme dále pokračovat a přispívat k jeho posilování nejen v České republice.*****
Magdaléna Radová je impaktovou a investiční manažerkou v Tilia Impact Ventures. Pracovala v Lucembursku ve správě globálního mikrofinančního investičního fondu a jako konzultantka pro impaktové fondy, specializovaná ve sledování dopadu. V Evropské investiční bance se zaměřovala na dopadové investice v Africe, pracovala i jako konzultantka pro sociální podnikání a podnikání žen v Lucembursku. Vystudovala obor financí na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze a magisterský kurz behaviorální ekonomie na Sorbonně v Paříži.

 
*****
Tilia Impact Ventures je prvním fondem v České republice zaměřeným na podporu společensky prospěšných podniků, jejichž business modely jsou v souladu s významným a měřitelným sociálním či environmentálním dopadem. Cílem fondu je podpořit sociální inovátory. Očekávaná délka investice je 5 - 7 let. Fond společně založila Silke Horáková, spolumajitelka nakladatelství Albatros Media, která také vedla asociaci Czech Private Equity and Venture Capital Association, a Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hub Praha, Brno a Ostrava. Devět let také působil v Deloitte.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube