Jindřich Karas: Pandemie zmírnila fluktuaci, ale půjde pouze o dočasný jev

23. 6. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Pandemie COVID-19 firmu ekonomicky příliš nezasáhla. Větší dopad na ni aktuálně má fluktuace na pracovním trhu a navyšování cen vstupů. Marketingový manažer ESA logistika Jindřich Karas v rozhovoru pro ČIANEWS také nastínil plány společnosti při obměně vozového parku. Aktuálně 83,3 % flotily vozů ESA logistika splňuje normu EURO 6.

Jak se po roce s covidem změnil byznys?
Pandemie byla pro logistiku velmi náročným obdobím, především kvůli turbulentním změnám poptávky po logistických službách. Dá se říct, že nás pandemie učinila pružnějšími, protože jsme se museli vyrovnat s enormním (a neočekávaným) zvýšením poptávky na distribuci zboží ze strany našich zákazníků.


Jak výrazným?
V prvních týdnech po vyhlášení nouzového stavu na jaře 2020 nám vzrostla poptávka po distribuci potravin o 50–120 procent oproti normálnímu stavu ve stejném období běžného roku. Šlo o srovnatelný výkyv, jaký zaznamenáváme před Vánoci nebo jinými svátky, nyní ovšem nečekaný. Oproti tomu se podle České logistické asociace průměrný propad výroby v sektoru automotive v meziročním srovnání pohyboval mezi 50-100 procenty, a to se stejnými dopady do logistiky.


A v personální oblasti?
Pokud jde o trh práce, nejistota spojená s pandemií dočasně zmírnila fluktuaci, ale spíše se potvrzuje, že zejména u dělnických profesí a u řidičů skupin C+E půjde pouze o dočasný jev.


Ceny vstupů rostou. Jak jste tuto proměnu promítli do svých cen?
Logistika je obecně velmi konkurenční odvětví, proto je prostor pro zvyšování cen velmi omezený. Pokud nám objektivně vzrostou náklady u určité služby - spolupráce se zákazníkem, individuálně s ním o tom jednáme. Aktuálně nás postihuje trend růst cen pohonných hmot.


Ne všichni zákazníci jsou ochotni akceptovat zvýšené ceny. Jak jste na tom aktuálně s objemy přepravy?
Jelikož velkou část našeho obratu generuje potravinová logistika a tento obor nepostihl během pandemie výrazný pokles, také naše objemy přeprav jsou srovnatelné s předchozím rokem. Navíc široké portfolio segmentů, odkud pocházejí naši zákazníci, nám umožnilo pružně mezi nimi přesouvat dopravní kapacity.


Jak se covid podepsal na hospodářských výsledcích?
S ohledem na našeho vlastníka (skupina Hitachi Transport System) pracujeme v režimu finančního roku trvajícího v období březen–březen. Máme tedy čerstvá data, která ukazují, že jsme vlivem covidové pandemie nebyli příliš ekonomicky zasažení. Prostředí „turbulentní logistiky“ v roce 2020, kdy jsme v logistice potravin museli zapojit všechny rezervy, zatížilo naše hospodaření v časově omezeném období dodatečnými náklady, ale také přineslo navýšení obratu.


Náklady ovlivňuje také ESG a CO2 neutralita. Jak zásadní téma to pro vás je?
Minimalizace dopadů podnikání na životní prostředí je pro společnost ESA logistika dlouhodobě velkým tématem. Díky fungování podle normy ISO 14000 se mu věnujeme systematicky. Současně se po vzoru Hitachi Transport System řídíme cíli SDG – tj. programem Sustainability OSN, kde jsme si určili mnoho cílů z oblasti environmentu, ekonomiky a sociálního přístupu uvnitř i mimo naši společnost.


Což konkrétně v praxi znamená?
V oblasti hlavní činnosti věnujeme pozornost snižování spotřeby energií v našich skladech (například instalací úsporného osvětlení) a také dalších nákladů spojených se skladováním  (mj. např. spotřebou balicích materiálů). Stejně tak omezujeme negativní dopady našich dopravních aktivit.

 
A v oblasti vozového parku?
Pravidelně naši flotilu obměňujeme (její drtivá většina splňuje emisní normu Euro VI) a také školíme a motivujeme řidiče k co nejúspornější jízdě. Naše dispečery podobně motivujeme ke snižování procenta ujetých „prázdných kilometrů“. V obou zmíněných oblastech využíváme vyspělé IT nástroje.

 
Zaměřujete se i na inovace, např. na LNG?
Ano, v běženém provozu jsme testovali tahače na zkapalněný zemní plyn (LNG) s příznivější charakteristikou emisí skleníkových plynů (10-20 % nižší emise CO2 oproti dieselu), ale zatím jsme nenašli zákazníka ochotného s námi nést zvýšené náklady na pořízení, údržbu a provoz těchto vozidel.

 
A výzkum a vývoj?
V této oblasti spolupracujeme na výzkumném projektu s ČVUT. Podobně pozorně sledujeme situaci kolem využití vodíku v dopravě a jakmile to bude možné, hodláme vyzkoušet v provozu i tato vozidla.

 

*****
Jindřich Karas je marketingovým manažerem společnosti ESA logistika už od roku 2009. Jako člen managementu se podílí na strategickém marketingu a spolupráci na firemní strategii řízení. V minulosti působil jako obchodní ředitel společností MZB a Spectrum nábytek, ředitel ESA Radio a marketingový ředitel Relax radia. Vystudoval MFF UK a na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Marketing a obchod.

*****
ESA logistika je logistickou společností se zastoupením ve třech státech střední Evropy (ČR, SR, Polsko). Zaměřuje se na poskytování komplexních logistických řešení s maximální mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí. V roce 2009 proto zavedla logistický produkt „Green 3PL solutions“, který spojuje komplexní logistiku (3PL) s minimalizací dopadů na životní prostředí. Vedle komplexních logistických řešení zajišťuje také jednotlivé logistické služby. Hlavními pilíři jsou dopravní řešení, skladování, distribuční logistika, projektová logistika outsourcingová řešení a služby přidané hodnoty (VAS). Pro rok 2021 má ESA logistika naplánovány masivní investice do svého vozového parku.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube