Hynek Sochor: Projekty s ESG principy mají silný ekonomický potenciál

22. 6. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Podporovat odvážné podnikatele pomocí zelených technologií k záchraně planety pro budoucí generace. To je vize Soulmates Ventures. Zároveň jde ale o byznys, který má přinášet profit. To vše jde dle zakladatele a předsedy představenstva Hynka Sochora skloubit. Byznysman, který se zajímá o rostoucí míru změny myšlení o udržitelnosti způsobenou technologií ve všech klíčových tržních segmentech, v rozhovoru pro ČIANEWS nastínil, jaké startupy mají šanci, že od Soulmates Ventures získají pomoc na rozvoj svého podnikání.

Proč takový důraz na spojení byznysu a ESG?
ESG principy jsou pro naší investiční činnost stěžejní. Nejenže vnímáme vnitřní povinnost investorů investovat do projektů, které splňují pravidla ESG principů, ale v dnešní době vidíme i silný ekonomický potenciál u projektů s těmito principy.
 

V čem konkrétně?
Ať už se jedná o vliv ESG pilířů na celkové snížení nákladů, zlepšení brandu, vytvoření alternativních zdrojů příjmů nebo lepší odolnosti vůči externím vlivům (klimatickým i ekonomickým), všechny tyto věci přinášejí pozitivní ekonomický přínos. Pro investory, kteří s námi investují chceme nabídnout ty nejlepší služby a ESG parametry tuto vizi několikanásobně umocňují. Investor díky tomu může dělat kvalifikované rozhodnutí na základě finanční i nefinančních dat o daném subjektu. Uvidí tedy všechno, co vidět potřebuje a chce.

 
Říkáte, že k rozhodnutí využíváte finanční i nefinanční data. Jaká?
V rámci investic máme ESG bodovou stupnici. Spočítáme skóre z pilířů environmental, social a government, a podle finálního součtu zjistíme jak si daný startup vede. Pokud má startup finální ESG skóre nižší, než jsme si u něj prvotně nastavili jako akceptovatelný, tak do této investice nejdeme.

 
A jsou byznysové oblasti, jimž se při investicích vyhýbáte?
Z hlediska sektorů je to trochu složitější otázka. Specifikum ESG ratingu je, že stojí na třech pilířích, které ačkoliv mají určitou konektivitu, mají i určité odlišnosti. Startup, který má špatné hodnocení z hlediska sociální sféry může mít teoreticky dobré hodnocení z hlediska environmentu a governmentu a ve výsledku vyjít jako relativně dobře hodnocený z hlediska ESG. Tohle ale nejsou případy, které by se stávaly na pravidelné bázi. Cílem je ukázat složitost ale zároveň unikátnost ESG ratingu, který bere v potaz více aspektů.

 
Jaké aspekty preferuje vaše firma?
Ještě než odpovím, nabídku kontext. Jedni investoři mají strategii, kdy do sektorů, které mají špatné hodnocení z hlediska ESG neinvestují vůbec, protože věří, že tyto podniky nemají potenciál v budoucnu. Druhá skupina investorů se snaží do těchto “negativních” sektorů z hlediska ESG ratingu dostat a postupně je přeměnit na udržitelnější formu. U nás máme ale sektory už od začátku stanovené v rámci našich osmi streamů (Air, Water, Energy, Agri&Food tech, Mobility, Circular Economy, Education, Healthcare), které jsme zvolili jako strategické oblasti udržitelnosti, kde chceme pomáhat akcelerovat zajímavé projekty. Například oblasti Education a Healthcare tam jsou přidané záměrně právě kvůli širšímu záběru ESG i na sociální vládní složku.

 
A jak je to s ESG strategií Soulmates Ventures?
Tento rok finalizujeme naší vlastní ESG strategii, podle které hodnotíme startupy v rámci rozhodovacího procesu. Vesměs se jedná o běžnou ESG strategii, pouze je cílená na SME oblast. Její hlavní cíle jsou v oblasti environmentální sféry (spotřeba energie, znečištění životního prostředí, produkce a využití odpadů, ochrana přírodních zdrojů, strategie pro rizika klimatické změny, životní cyklus produktu), sociální sféry (lidská práva, zákaz dětské a nucené práce, vztahy se zaměstnanci, vztahy s komunitou, zodpovědné chování, sociální diverzita, genderová rovnováha) a systému řízení (kvalita řízení, nezávislost představenstva, transparentnost, protikorupční chování, systém odměňování).

 
Budete uplatňovat ESG kritéria na veškeré své firmy a investice?
Naším cílem je aplikovat ESG rating na všechny subjekty v ekosystému Soulmates, tedy akcelerátor Soulmates Ventures, inkubátor Green Innovation Academy, investiční fond Soulmates a také startupy v našich portfoliích. Jakmile analyzujeme současnou situaci startupu, můžeme naplánovat kroky, které povedou k lepší výkonnosti a následně lepšímu hodnocení.


Nemůže se tato strategie prodražit a v konečném důsledku snížit ziskovost?
Pokud budou naše startupy lépe hodnoceny, přiláká to nové investory a zlepší to odolnost startupů vůči vnějším i vnitřním negativním vlivům. Zlepší to také jejich ekonomickou stabilitu a efektivitu. To je win-win pro všechny zúčastněné strany. Naším cílem je vytvářet startupy, které nemají pouze technologie řešící udržitelné výzvy, ale které mají udržitelnost spojenou s jednotlivými aspekty byznysu.

 

*****
Hynek Sochor je zakladatelem a předsedou představenstva investičního akcelerátoru Soulmates Ventures pro projekty, které mají za cíl podpořit trvale udržitelný rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti se strategickým a operativním řízením společností včetně budování a péče o silné značky jako např. MasterCard, Škoda Auto, Puma, Disney, Avast, Ubisoft, Bang & Olufsen, Ikea a další. Působil v roli CEO, jednatele, spoluzakladatele, CMO nebo řídícího interim manažera v oblasti marketingu, kde má na kontě více než 550 úspěšných projektů a 200 klientů. Na Newport International University získal titul MBA, magisterský titul na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě. Zvládl také Spartan Race.

 
*****
Soulmates Ventures urychlují a rozvíjejí byznys inovativních podnikatelů, kteří budují udržitelnější budoucnost. Cílem je vytvořit prostředí, které umožní zrychlovat environmentální inovace a pomůže vznikat novým zeleným startupům, které je budou zavádět do praxe. Pro rok 2021 společnost hledá 10 inovativních firem. Každou z nich zafinancuje až do částky 600 tisíc eur.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube