Martin Machoň: Chystáme založení vlastního fondu, fungovat by mohl od podzimu

14. 6. 2021 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Po úspěšném refinancování svých veřejně kótovaných dluhopisů chystá APS Holding nový projekt. Půjde o novinku, která by mohla začít fungovat od podzimu letošního roku. Člen představenstva, generální ředitel a vlastník APS Holdingu Martin Machoň pro ČIANEWS uvedl, že jde o rozšíření aktivit společnosti zabývající se správou alternativních aktiv s poradenskou činností v nominální hodnotě přesahující 9,6 miliardy eur.

Co nového APS Holding v současnosti chystá?
APS připravuje založení vlastního investičního fondu, do kterého plánuje shromáždit až 50 milionů eur, tedy přibližně 1,25 miliardy korun.

 
Na jaké investice se bude fond zaměřovat?
APS dlouhodobě investuje do tzv. problémových aktiv a tuto roky prověřenou strategii se chystá aplikovat i v rámci fondu. Zaměřujeme se zejména na velké firemní pohledávky, které jsou zajištěné nemovitostmi. Typické zajištění mohou být logistická centra, hotely, kancelářské a rezidenční budovy, pozemky a podobně.

 
Kdy hodláte fond spustit?
Fond plánujeme otevřít pro vstup investorů v září 2021, v závislosti na získání povolení od České národní banky. Načasování a udělení povolení je samozřejmě výhradně v rukách regulátora a nám nepřísluší je komentovat. Historicky u dalších fondů však ČNB reagovala v řádu několika měsíců, takže věříme, že září je velmi realistický termín.

 
Kdo by měl být typickým investorem fondu?
Naším záměrem je cílit na movitější české a slovenské investory. Stát se jím bude moci pouze kvalifikovaný investor. Minimální investice bude jeden milion korun. První nákupy balíků pohledávek by mohl fond uskutečnit během podzimu 2021.

 
Jaký má být investiční horizont?
Investiční horizont fondu je plánován na čtyři roky s tím, že první rok až dva fond zainvestuje prostředky od investorů a následně bude fungovat přibližně další dva roky.
 

S jakým průměrným ročním zhodnocením fondu počítáte?
Cílovaná očekávaná návratnost investice je 12 procent ročně po započtení všech nákladů. Jde samozřejmě o odhad a její výše není nijak zaručena. Ovšem historicky jsme dosahovali i vyšších výnosů. Při cílování výnosu ale chceme být konzervativní. Dokážeme-li, tak jako v minulosti, investorům přinést vyšší výnos, bude to pro ně příjemný bonus.

 

*****
Martin Machoň je členem představenstva, generálním ředitelem a vlastníkem skupiny APS, kterou založil v roce 2004. Jediným vlastníkem se stal v roce 2015. Je zodpovědný za celkovou strategii a směřování APS Holdingu a jeho podnikání. Má zkušenosti s problematickou správou dluhů, investicemi a poradenstvím. Na podnikání APS Holding dohlíží od samého počátku. Na Rochester University v New Yorku získal titul MBA.

*****
APS
se za 17 let své existence podařilo zaujmout vedoucí pozici v 17 zemích. Působí především na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Jádro podnikání tvoří tři pilíře – alternativní správa aktiv, investice do nemovitostí a vymáhání pohledávek. Provádí celou řadu činností, včetně služeb třetích stran, správy portfolia NPL pro institucionální investory a nákupu celých portfolií NPL. Aktuálně spravuje portfolia NPL v celkové nominální hodnotě více než 9,6 miliardy eur.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube