Konference Průmysl 4.0 z pohledu udržitelnosti přinesla konkrétní příklady předních firem

27. 10. 2020

Severská obchodní komora v České republice pořádala dne 22. 10. 2020 společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR online konferenci na téma Průmysl 4.0 z pohledu udržitelnosti, na které zazněly inspirace přístupů předních společností.

V poslední době čím dál tím více firem přichází s opatřeními, která cílí na zvýšení udržitelnosti jejich fungování. Řada firem se mění od základu a zavádějí aspekty udržitelnosti do všech úrovní svých činností. Vše je o to náročnější, že průmysl čelí výzvě rozsáhlejší potřeby digitalizace a robotizace - nástupu průmyslu 4.0. Každé odvětví čelí jiným výzvám, ale možnosti inspirace jsou mezioborové.

 „Při diskuzích se zástupci různých firem z různých oborů se mi opakovaně stává, že slyším podobnou repliku „ My bychom rádi, jen nevíme kde a jak začít, jaké konkrétní kroky podniknout.“. Hlavním posláním Severské obchodní komory je mimo jiné být platformou pro výměnu zkušeností, generování nových kontaktů a obchodních propojení, a to vše pod premisou severských hodnot. Proto jsme se rozhodli zorganizovat tuto konferenci“, řekla úvodem Dagmar Plevačová viceprezidentka Severské obchodní komory v České republice.

A právě příkladem sdílení zkušeností k tomu tématu byly inspirace přístupu společností Ericsson, AstraZeneca, Ikea, Adler Czech, Skanska, Velux, Liko-S, Lyckeby Amylex a Volvo Cars.

Společnost Ericsson si stanovila ambiciózní plány na snížení emisí a cestu udržitelnosti vidí právě skrze rozvoj nových sítí. Ty vnímá jako velkého pomocníka pro společnost v hledání další udržitelnosti a energetické efektivity a digitální inkluze.

Zaměření na udržitelnost společnosti AstraZeneca je nedílnou součástí jejího úsilí. V pokroku se snaží pokračovat ve všech jejich třech prioritních oblastech, kterými jsou zlepšování přístupu ke zdravotní péči, ochrana životního prostředí a demonstrace závazku k etice a transparentnosti.

Důležité téma cirkulární ekonomiky otevřel zástupce společnosti IKEA. Toto téma otevírá a komunikuje směrem ke svých zákazníkům. Stěžejní je dle IKEA edukace dodavatelského řetězce, což pro mnoho firem může být často náročný partner pro diskusi o udržitelnosti. Společnosti IKEA se to však daří.

Společnost ADLER Czech se v oblasti udržitelnosti nesnaží být unikátní, ale důslední. Místo vyhlašování kampaní se snaží přenášet principy udržitelnosti do každodenní rutiny a do stylu myšlení. Příkladem je zaměření na ekologické materiály vlastních produktů. Pečuje také o energetickou udržitelnost - fotovoltaický systém v logistickém centru v Ostravě to potvrzuje.

Leader stavebního trhu Skanska má ambiciózní cíl, a to bezemisní výrobu do roku 2045. Má na to metodiku a ví jak toho dosáhnout. Již dnes implementuje nové a progresivní technologie do stavebnictví. Podle slov zástupce společnosti stavební průmysl má extrémní dopad do našeho společného prostředí, kupříkladu emisí skleníkových plynů, nadužívání surovinové základny států, čerpání pitných vod nebo dopady na biodiverzitu. Má však oproti jiným průmyslovým oborům výhodu v dlouhodobě zakódovaném principu znovu-využívání surovin, koexistenci s jinými odvětvími nebo přizpůsobování se novým trendům. Udržitelná 4. průmyslová revoluce se neobejde bez dalšího rozvoje cirkulární ekonomiky a zástupci stavebního průmyslu oba přístupy vnímají a podporují jejich rozvoj.

Společnost Velux si před 13 lety stanovila tři důležité cíle v oblasti udržitelnosti – zaměření na zero waste, snížení uhlíkové stopy a používat pro výrobu svých produktů certifikované dřevo. Letos má tyto cíle splněné. Dnes chce jít ještě dál, a to stát se uhlíkově neutrální společností. Má jasnou metodiku cíle a umí je kvalitně sledovat a měřit. Velux vnímá, že jeho stylem podnikání má být udržitelnost.

LIKO-S již mnoho let dokazuje, že umí být lídrem v technologiích i udržitelnosti, což poslední jí implementované trendy naprosto potvrzují. Vdechnout budovám život se vyplatí a protože budovy i příroda jsou dnes klíčové pro náš systém, je potřeba myslet na obojí.

Firma Lyckeby Amylex věnovala mnoho zdrojů vytváření lepšího porozumění dopadům na klima pro celý provoz, od pěstování brambor až po rafinovaný produkt přepravovaný k zákazníkovi. Výsledky posouzení dopadů na klima z pohledu životního cyklu pomáhají Lyckeby Amylex pochopit, která opatření mají největší účinek, dle přístupu, který se dá shrnout - optimální použiti technologie zpracovaní pro maximální využiti suroviny, bez plýtvaní.

Stejně udržitelný jako bezpečný. To by mohlo být brzy nové moto automobilky Volvo. Podle zástupce Volvo Cars má automobilka tři hlavní udržitelné cíle: být klimaticky neutrální firmou, cirkulární ekonomiku a být lídrem v oblasti odpovědného podnikání. Každý z cílů s sebou nese sérii opatření, které mají k udržitelnému byznysu Volvo dovést.

„Je velice pozitivní, že čím dál více firem si uvědomuje, že téma udržitelnosti nejen jejich produkce, ale i podnikání jako takového, úzce souvisí s jejich digitální transformací a rozhodně to nejsou aktivity, které jdou proti sobě“, uvedl Jiří Holoubek člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Severská obchodní komora v České republice byla založena v lednu 1995 čtyřiceti švédskými společnostmi pod názvem Švédská obchodní komora, aby formálně i neformálně podporovala obchodní vztahy mezi Švédskem a Českem. Díky vzrůstajícímu počtu členů z Norska, Dánska, Finska a Islandu, bylo v roce 2005 rozhodnuto o změně názvu na Severskou obchodní komoru v České republice.

Severská obchodní komora je efektivní platformou, která podporuje a přispívá k rozvoji obchodních vztahů mezi Českou republikou a všemi severskými státy. Severská obchodní komora oslaví v roce 2020 své dvacáté páté výročí, je neziskovou organizací a v současné době sdružuje přes 140 členů.


Lea Turcarová
Výkonná ředitelka
Severská obchodní komora
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube