Digitalizace se vyplácí, podnikovým službám přináší i v době pandemie nové příležitosti

7. 4. 2020

Probíhající pandemie ukázala, že vzdáleně lze řešit mnohem více úkolů, než bylo dosud běžné. Více než polovině center podnikových služeb se v současné situaci otvírají nové možnosti rozvoje. Spouští nové služby, rozšiřují působnost do nových regionů a přebírají část zátěže od svých sesterských center v Asii, která nedokázala převést své zaměstnance na práci z domova a musela dočasně utlumit provoz. Vše umožnily dřívější masivní investice do technologií a digitalizace. Vyplývá to aktuálního průzkumu asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb.

„Probíhající pandemie ukázala, že každou nestandardní situaci a krizi překlenou lépe ty obory a firmy, které se v minulosti zaměřily digitální transformaci. Obor podnikových služeb díky tomu i nyní, v době pandemie, rozšiřuje svůj záběr,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL.


Nové služby, nové regiony

Z průzkumu ABSL vyplynulo, že 56 % center podnikových služeb se otvírají nové příležitosti. Více než desetina center (12 %) přebírá procesy od svých sesterských organizací v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést všechny lidi na práci z domu a muselo dojít k dočasnému útlumu provozu, jiná zase rozšiřují svou regionální působnost anebo poskytují nové služby. Jde zejména o IT podporu zaměstnanců pracujících z domova, konsolidaci dat, digitalizační projekty či zavádění robotické automatizace. Právě s pomocí těchto služeb česká centra umožňují hladké fungování mnohým světovým firmám i nyní, v době pandemie.


Nábor na doporučení a stahování výpovědí

Vzhledem k novým objemům práce a růstu musí centra pokračovat i v náboru zaměstnanců. Asi nejvíce nových zaměstnanců se dle průzkumu ABSL aktuálně rekrutuje na doporučení, běžným jevem je však i stahování výpovědí ze strany zaměstnanců. „S příchodem pandemie řada zaměstnavatelů z našeho oboru zaznamenala zájem zaměstnanců, kteří byli ve výpovědní lhůtě, svou výpověď stáhnout a ve firmě zůstat, mají obavy z nejistoty, kterou současná doba přináší. Tuto možnost zaměstnavatelé vesměs vítají,“ říká Jonathan Appleton s tím, že podobnou zkušenost má 12 % center.


Stabilizační prvek české ekonomiky

Očekává se, že nejen česká, ale světová ekonomika se po skončení pandemie otřese v základech. Napříč obory poroste nezaměstnanost a dojde k velkým ztrátám. Podnikových služeb by se podobné scénáře neměly týkat, představují totiž jednu z nejširších možností uplatnění znalostní ekonomiky, trendu, který je oproti výrobním oborům nejméně ohrožen ekonomickými krizemi. „Jsem si jist, že rozvoj našeho oboru může v budoucnu výrazně přispět ke stabilizaci české ekonomiky, již před krizí českému HDP přispíval plnými 6 procenty a práci dával bezmála 120 000 lidí. Věřím, že význam našeho oboru pro českou ekonomiku ještě poroste,“ uzavírá pozitivně Jonathan Appleton.O ABSL
ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. V současnosti v ČR působí více než 310 center zaměstnávajících 120 000 lidí. 


Marta Lipovská
Media Consultant
PRCOM
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube