Skupina ČEZ přináší neustále inovace a velké investice

5. 9. 2018 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

ČIANEWS publikuje při příležitosti 100. výročí založení republiky a v rámci svého partnerství s Československým festivalem další z rozhovorů s představiteli významných tuzemských tradičních značek. Tentokrát je to rozhovor s Romanem Gazdíkem, tiskovým mluvčím skupiny ČEZ. Zmiňuje v něm významné investice uskutečněné v uplynulých letech, další plány i trendy v oboru. Společnost ČEZ je jedním z hlavních partnerů zmíněného festivalu, který se uskuteční 8. a 9. září 2018 v Praze v okolí Staroměstského náměstí a jehož cílem je představit tradice, kulturu, řemesla a další oblasti života v České i Slovenské republice.

Kdy byla vaše společnost založena a co považujete za nejdůležitější milníky v její historii? Jakou roli hrají tradiční hodnoty vaší značky v aktuální strategii vaší firmy?  
Společnost ČEZ byla založena v roce 1992, ale plynule navázala na předchozí České energetické závody, jejichž základy započaly po založení republiky. Těch milníků byla celá řada. Například první vlna ekologizace uhelných elektráren na začátku 90. let 20. století, která znamenala ekologické investice ve výši přes 110 mld. Kč. Dalším samozřejmě zprovoznění jaderné elektrárny Temelín, pak převod pěti regionálních distribučních společností opětně pod křídla ČEZ v roce 2003, koupě Severočeských dolů v roce 2008 nebo nedávno dokončená druhá vlna modernizace elektráren, která opět vyšla na 100 mld. Kč.

Které zásadní technologie a inovace jste v historii vaší společnosti zaváděli a o kolik se od začátku navýšila vaše produkce, případně objem služeb? Kolik zaměstnanců měla vaše společnost při založení a jak se tyto počty vyvíjely až do současnosti?
V případě tak velké společnosti, jakou je ta naše, se jedná o neustálé inovace, protože takto velká společnost nemůže ustrnout. Energetika se velice rychle vyvíjí a v tuto chvíli například mohutně expandujeme do sektoru energetických služeb ESCO, což je moderní evropský trend. Evropa se zavázala, že do roku 2030 sníží svou spotřebu o 32,5 % a dosáhne toho pomocí moderních ESCO řešení. Před několika lety jsme měli v ESCO sektoru jen několik set zaměstnanců, nyní jich máme okolo 3500 ve čtyřech státech (Česko, Slovensko, Německo, Polsko). Celkem má ČEZ zhruba 30 000 zaměstnanců.

Jaké nejdůležitější investice jste uskutečnili v posledních 25 letech a kam budou směřovat vaše investice v nejbližší době?
Jedná se zhruba o 900 mld. Kč, což se téměř rovná rozpočtu České republiky. Jsou to prostředky, které byly v absolutní většině investovány v České republice, a podpořily tak výkonnost české ekonomiky a zdejší zaměstnanost. Skupina ČEZ poskytuje přímo i prostřednictvím dodavatelských firem stabilní a perspektivní práci více než 157 000 lidem.
ČEZ investoval zejména do minimalizace vlivu provozu elektráren na životní prostředí. V devadesátých letech minulého století realizoval ČEZ objemově nejrozsáhlejší ekologizační program ve střední a východní Evropě, když odsířil a zmodernizoval své uhelné elektrárny. Na tuto první vlnu ekologizace ČEZ vynaložil více než 110 mld. Kč. V roce 2007 pak ČEZ zahájil komplexní obnovu svých uhelných zdrojů. Investice v elektrárnách Tušimice, Prunéřov, Ledvice a do stavby první velké paroplynové elektrárny v České republice v Počeradech dosáhly dalších 100 mld. Kč.
V roce 2003 ČEZ koupil část české distribuční sítě, do níž od té doby investoval více než 100 mld. Kč. Jednalo se zejména o stavby z programu unifikace sítí, o rekonstrukce a obnovu kabelových a vrchních sítí vysokého a nízkého napětí, rekonstrukce a výstavbu transformoven a výstavbu distribučních transformačních stanic.
V rámci jaderné energetiky ČEZ v uplynulých 20 letech dostavěl první dva bloky elektrárny Temelín, zmodernizoval elektrárnu Dukovany a zvýšil její instalovaný výkon o více než 10 %, obdobně vzrostl výkon Temelína. ČEZ vystavěl a uvedl do provozu mezisklady použitého jaderného paliva v lokalitách obou českých jaderných elektráren.
Postavena a do provozu uvedena byla také přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, řada malých vodních elektráren a dalších obnovitelných zdrojů, z nichž nejvýznamnější je výstavba největšího pevninského větrného parku v Evropě, v rumunské lokalitě Fântânele-Cogealac. Více než 12 let běží program modernizace v hydroenergetice, během něhož byla při nákladech ve výši 2 mld. Kč modernizována soustrojí na téměř 20 velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách.

Jakým způsobem se dlouhodobě snažíte pozitivně ovlivnit prostředí regionu a města, ve kterém vaše společnost podniká? Na jaké projekty jste nejvíce hrdí?  
Řídíme se heslem: pomáháme tam, kde působíme. Chceme být dobrými partnery v regionech, kde působíme. Přijde nám logické, že velké podniky se zajímají o dění v okolí svého podnikání. Snažíme se podporovat zdravý styl života: stavíme Oranžová hřiště, na kterých si mohou hrát děti. Budujeme Oranžové přechody, tedy přechody osvětlené kvalitním osvětlením, aby zde nedocházelo v noci k dopravním nehodám. Vypisujeme granty na sázení alejí. Máme aplikaci EPP Pomáhej pohybem, kdy lidé sportují a za vysportované body rozhodují o dobročinných projektech, které podpoří Nadace ČEZ.

Jaká pozitiva nebo příležitosti pro zahraniční investory byste rádi z pozice tradiční společnosti zdůraznili ve vztahu k prostředí České republiky a její historii či pozici v Evropě?   
Češi jsou výborní technici, což je v našem podnikání velice důležité. Čeští kutilové jsou všude proslavení. Vztah k technice je v Česku opravdu mimořádný, bohužel kvalifikovaných pracovníků v těchto oborech ubývá, snad se to do budoucna zlepší. Máme řadu programů se školami, kterými se o to co nejvíc snažíme.


*****
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají více než 29 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2017) téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Německu, Rumunsku, Bulharsku a v Turecku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube