Dmitrij Ščuka: Tradice hrají významnou roli ve strategii společnosti VÍTKOVICE STEEL

30. 8. 2018 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

ČIANEWS připravila při příležitosti 100. výročí založení republiky a v rámci svého partnerství s Československým festivalem seriál rozhovorů s představiteli významných tuzemských tradičních značek. Jako první vám nabízíme krátký rozhovor s generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL Dmitrijem Ščukou, ve kterém hovoří nejenom o hlavních milnících a změnách ve vývoji firmy, ale též o dalších plánech, podpoře regionu či podnikatelském prostředí České republiky.

Vítkovice steel logo

Kdy byla vaše společnost založena a co považujete za nejdůležitější milníky v její historii? Jakou roli hrají tradiční hodnoty vaší značky v aktuální strategii vaší firmy?  
Společnost VÍTKOVICE STEEL je předním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli a největším výrobcem ocelových plechů v České republice. Byla založena v roce 2001 při rozdělení původní akciové společností Vítkovice. Výroba oceli ve Vítkovicích vychází z dlouhé tradice. Naše historie začíná prvním vyrobeným zkujněným železem v Rudolfově huti v roce 1830. Jedna ze stále provozovaných válcovacích tratí byla uvedena do provozu v roce 1913 osobně baronem Rothschildem.
Značka VÍTKOVICE, a především VÍTKOVICE STEEL, má velmi dobré jméno na všech klíčových trzích ve střední Evropě, zejména Německu, Polsku a také doma v České republice. Proto tradice hrají významnou roli ve strategii firmy. Současný rozvoj firmy je navázán právě na tradiční jméno a vysokou kvalitu výrobků.


Které zásadní technologie a inovace jste v historii vaší společnosti zaváděli a o kolik se od začátku navýšila vaše produkce, případně objem služeb? Kolik zaměstnanců měla vaše společnost při založení a jak se tyto počty vyvíjely až do současnosti?
V minulém století byly Vítkovice velmi často průkopníkem nových technologií. Například konvertor K-2, instalovaný koncem 90. let 20. století, byl naprosto revoluční a umožňoval výrazně vyšší zpracování šrotu (30 % oproti 20 % vsázky). Ve 21. století se realizovaly zejména tyto investice:
Sekundární metalurgie ocelárny: zařízení pro vakuování a legování ocele pro speciální použití, zejména plechy pro ropovody a plynovody.
Moderní ultrazvuková testovací linka: umožňuje testování 100 % povrchu vyráběných plechů.
Modernizace narážecích pecí: vedla ke snížení spotřeby zemního plynu o 20 až 30 % a emisí NOx (složka, která zejména způsobuje dýchací potíže) až o 42 %.
Nová rovnací stolice profilů: umožnila rozšíření produktové škály tzv. štětovnic pro náročnější aplikace, jako je stavba přístavů atd.
Objem produkce stávajících hlavních produktů, těžkých plechů a štětovnic, kulminoval v roce 2008, kdy jich bylo vyrobeno 750, resp. 170 tis. tun. Po značném poklesu v době poslední krize v letech 2009 až 2013 a zavření ocelárny v roce 2015 již ale dochází k pozvolnému návratu výroby a prodeje k minulým úctyhodným objemům.
V roce 2001, tedy v roce založení, měla společnost 2030 zaměstnanců. V současné době máme 940 zaměstnanců.

 
Kam budou směřovat vaše investice v nejbližší době?
Připravované investice směřují hlavně do ekologizace a zvýšení efektivity výroby. Jsou to modernizace hlavního pohonu těžké profilové tratě, převod vodohospodářství na uzavřený cyklus a automatizace výroby. Celkové investice do výroby v letech 2018 až 2020 předpokládáme v hodnotě 710 mil. Kč.


Jakým způsobem se dlouhodobě snažíte pozitivně ovlivnit prostředí regionu a města, ve kterém vaše společnost podniká? Na jaké projekty jste nejvíce hrdí?  
Společnost VÍTKOVICE STEEL přispěla od roku 2006 moravskoslezskému regionu celkovou částkou přes 70 mil. Kč. Stěžejním bodem je Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, který se dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem, seniorům, na oblast sportu, kultury a další, kde je tato pomoc zapotřebí. Dlouhodobě sponzoruje extraligový hokejový tým Vítkovice Ridera. V posledních dvou letech je partnerem a podporuje Janáčkovu filharmonii a Dolní oblast Vítkovice.
 

Jaká pozitiva nebo příležitosti pro zahraniční investory byste rádi z pozice tradiční společnosti zdůraznili ve vztahu k prostředí České republiky a její historii či pozici v Evropě? Čím ČR vyniká ve srovnání s okolními zeměmi a kde vidíte její největší potenciál?   
Největšími plusy jsou dlouhodobé průmyslové tradice, kvalifikovaná a výkonná pracovní sila, slušná infrastruktura, stabilní měnové a politické prostředí a zeměpisná poloha ve středu Evropy.
Největší potenciál spočívá ve zlepšení právního prostředí, zejména ve zrychlení soudnictví, zlepšení vymahatelnosti práva a zavedení eura. Za velmi důležitý považujeme také rozvoj školství, hlavně v oblasti středních odborných, vyšších a vysokých škol tak, aby lépe podporoval potřeby ekonomiky.  

 
*****


Společnost VÍTKOVICE STEEL je předním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli a největším výrobcem ocelových plechů v České republice. Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy a tvarové výpalky, které jsou vyráběny ve válcovně plechů, a štětovnice, které jsou vyráběny ve válcovně těžkých profilů. Firma je jediným výrobcem tzv. štětovnic v České republice a jedním ze dvou výrobců v Evropské unii. Při produkci tlustých plechů těží ze silného tržního podílu na klíčovém domácím trhu. Kontrola kvality výrobků probíhá ve vlastních akreditovaných zkušebních laboratořích, které disponují nejmodernějšími zkušebními zařízeními.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube