Radek Nekarda: AMTECH chystá robotický inkubátor a spolupráci s univerzitami v Brně

12. 7. 2018 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Dodavatel automatizačních produktů a služeb na českém a slovenském trhu AMTECH dosáhl za první pololetí letošního roku obratu 10 mil. eur (256,5 mil. Kč), stejně jako za celý loňský rok. Obrat celé skupiny letos činí zhruba 13 mil. eur. Sídlo firmy bylo letos přemístěno z Brna do Buchlovic, ale brněnské prostory budou nyní sloužit pro tzv. robotický inkubátor a spolupráci se studenty z brněnských univerzit. Pro ČIANEWS to uvedl jednatel společnosti AMTECH Radek Nekarda s tím, že nedávno představená agentura na pronájem robotů Personal Agency 4 Robots působí nyní i na Slovensku. Investice do projektu činila zhruba 1 mil. eur a v roce 2018 by se agentura měla podílet na obratu asi 5 %. V roce 2019 by to mohlo být až 25 %.

Váš obrat za rok 2017 se pohyboval okolo 10 mil. eur, jak se vyvíjí v letošním roce a kolik činí za první pololetí?  
Náš obrat za první pololetí letošního roku dosáhl již nyní 10 mil. eur (v přepočtu 256,5 mil. Kč), tedy stejné úrovně jako za celý loňský rok, a to jen za společnost AMTECH. Obrat celé skupiny pak letos činí zhruba 13 mil. eur.

Přestěhovali jste se z Brna do Buchlovic, co bylo důvodem pro tento přesun? Budete v této souvislosti nabírat další zaměstnance, nebo se všichni přesunuli z Brna?
Z Brna jsme se vlastně jen rozšířili, brněnské prostory si necháváme pro tzv. robotický inkubátor. Chystáme se nyní oslovit studenty z brněnských univerzit pro spolupráci s naší firmou, pro niž nastavíme podmínky a pracovní dobu dostatečně motivačně. Jednou z velkých výzev je totiž aplikace znalostí do reality, což bude hlavním cílem naší brněnské pobočky. Půjde o mentorování studentů a absolventů, aby nám v konečném důsledku pomáhali vytvářet více aplikací.

Před pár dny jste představili „personální“ agenturu na pronájem robotů Personal Agency 4 Robots (PAR). Je určena zejména pro průmyslové podniky v České republice. Plánujete rozšířit její služby i na Slovensko a kdy?
Na konci roku 2017 jsme mimo jiné z tohoto důvodu založili dceřinou společnost v Nitře a již nyní tam máme konkrétní projekty, například v oblasti manipulace výrobků pro CNC pracoviště.

*****
Kolaborativní roboti umí operace, které nahradí lidskou ruku tam, kde je třeba ruka či více očí pro rozpoznávání. Roboti s příslušenstvím, které nabízíme, dokážou rozpoznat tvary či barvy. Rovněž umí zakládat, vykládat nebo třídit a další podobné operace. V neposlední řadě komunikují se stroji, případně s člověkem prostřednictvím kombinačních rozhraní neboli interface. Roboti AGV (Automatic Guided Vehicle), to znamená samostatně se navádějící vozidla, dokážou bezpečně přemísťovat výrobky či materiály z místa na místo. Přitom priority a komunikaci s místy naložení a vyložení lze stanovit jak individuálně, tak v módu flotily strojů.

*****


Chcete se zaměřit na malé a střední podniky, které aktuálně nemají prostředky na investice, dále na nadnárodní firmy s obtížným procesem schvalování investic v zahraničí, ale s dostupnými rozpočty na agenturní pracovníky nebo na personální agentury hledající pracovníky pro své klienty. Kolik zákazníků máte v současné době a kolik by jich mělo být do konce roku? Ze kterých segmentů pocházejí nejčastěji?
Pracujeme na projektech v menších a středních firmách, stejně jako ve velkých koncernech ve velmi vyrovnaném poměru. Zároveň je náš program vytvořen tak, aby byl dostatečně motivující i pro tzv. certifikované systémové integrátory. To znamená pro firmy, které jsou technicky proškolené pro podporu námi nabízených zařízení a které nám pomohou všechny projekty realizovat a podporovat v čase. Máme konkrétní aplikace u automobilek i jejich tzv. Tier 1 dodavatelů a u firem zabývajících se výrobními službami v elektronickém průmyslu.

Kolik jste do tohoto projektu investovali a jak se projeví založení agentury podle vašich předpokladů na výsledcích za letošní rok?
Investice do samotného projektu se zatím pohybuje kolem 1 mil. eur. V letošním roce by se měla agentura podle mých předpokladů podílet na našem obratu asi 5 %. V příští roce by to mohlo být až 25 %. Jde o unikátní službu, která je teprve přijímána.
Pokud trend vývoje trhu práce bude pokračovat podobným tempem, v roce 2019 hovoříme spíše o našich kapacitách lidských a finančních.

Kolik máte aktuálně servisních techniků a jak častá je poruchovost robotů? Jak rychle dokážete zprovoznit pronajatého robota včetně zapojení do výroby u klienta?
Aktuálně máme deset servisních techniků na celé naše produktové portfolio. Poruchovost robotů v nepřetržitém provozu a při plném zatížení robota na maximálních výkonech je jedna porucha za několik desítek tisíc hodin. A co se týká doby zapojeni robota do výroby, cílíme na jeden až tři dny. 
Co všechno současní kolaborativní roboti umí a kde je jejich nejčastější využití? Jak vidíte jejich budoucí roli ve výrobě nebo i ve službách?
Roboti umí operace, které nahradí lidskou ruku tam, kde je třeba ruka či více očí pro rozpoznávání. Roboti s příslušenstvím, které nabízíme, dokážou rozpoznat tvary či barvy. Rovněž umí zakládat, vykládat nebo třídit a další podobné operace. V neposlední řadě komunikují se stroji, případně s člověkem prostřednictvím kombinačních rozhraní neboli interface.
Roboti AGV (Automatic Guided Vehicle), to znamená samostatně se navádějící vozidla, dokážou bezpečně přemísťovat výrobky či materiály z místa na místo. Přitom priority a komunikaci s místy naložení a vyložení lze stanovit jak individuálně, tak v módu flotily strojů (více o značkách robotů viz profil firmy níže, pozn. red.).

Stali jste se od března oficiálním distributorem firmy PBT-Works, která je předním výrobcem mycích zařízení DPS a šablon. Budete je také pronajímat?
O pronájmu stejným způsobem zatím neuvažujeme. Jde o poměrně specifický úzký segment s mnoha proměnnými.

V červnu jste se zúčastnili veletrhu AUTOMATICA 2018 v Mnichově. Jaké nové trendy jste tam zaznamenali a jakých dalších veletrhů se letos ještě chcete účastnit? 
Kromě toho jsme se třeba letos v lednu zúčastnili i veletrhu Robodex v Tokiu, v březnu jsme měli dva stánky na veletrhu Amper, v dubnu Hannover Messe. Do konce roku to ještě bude náš technologický den spojený se slavnostním otevřením nových prostor v Buchlovicích, dále Mezinárodní strojírenský veletrh Brno a Electronica Mnichov.
Mohu říci, že Evropa je jasná vedoucí síla v oblastech komunikace stroj vs. Stroj, člověk vs. stroj a různé další kombinace. V poslední době se hodně mluví o pojmu Industry 4.0, i když vedoucí firmy v automobilovém průmyslu tento systém znají a používají pod jinými svými pojmy již mnoho let.

Které značky kolaborativních robotů aktuálně nabízíte – a plánujete portfolio rozšiřovat? O které značky máte zájem?
Zastupujeme přední dánské firmy Universal Robots a Mobile Industrial Robots plus periferie, uchopovače, podavače a další. Jsme také v kontaktu se zajímavými výrobci, kteří nabízejí unikátní řešení v oblasti aplikací. Naším cílem je, aby zákazníci mohli profitovat z našich řešení.

Kdo patří v ČR a na Slovensku k vašim největším zákazníkům a ze kterých oborů jsou nejčastěji? Na které další segmenty se chcete zaměřit?
Jsem rád, že Česká republika patří mezi špičku automatizace v Evrope, statistika robotizace je sice menší, nicméně to přičítám faktu, že u nás je mnoho zajímavých firem v segmentu SME, které automatizovat teprve začínají. Na Slovensku je více nadnárodních koncernů v poměru k SME podnikům, proto je tam statisticky vyšší procento automatizace.
Takže se dá říci, že našimi zákazníky jsou nejenom automobilky a jejich dodavatelé, ale i malé podniky, které používají roboty jako manipulanta u CNC obráběcích strojů.
 

*****
Radek Nekarda je majitelem a zároveň jednatelem společnosti AMTECH. Působí zde od roku 2006, v roce 2013 se stal majitelem a jednatelem. Dále vlastní nebo spoluvlastní firmy Elite-technologies, NeVo, APLYS a Bomen.

*****
Společnost AMTECH je dodavatelem automatizačních produktů a služeb na českém a slovenském trhu.byla založena v únoru 1993 jako obchodní firma. Od prvotních dodávek jednotlivých technologických zařízení se postupně propracovala ke kompletním dodávkám technologií a materiálů pro elektrotechniku od špičkových světových výrobců. Od roku 2016 se společnost věnuje segmentu kolaborativní robotiky, na český trh dodává značky jako Universal Robots, MiR, OnRobot a řadu dalších. Zároveň s obchodní činností zajišťuje servis, náhradní díly, technickou podporu a školení pro veškerá dodávaná zařízení. Více na www.amtech.cz.

Universal Robots: Dánská společnost Universal Robots byla oficiálně založena v roce 2005 s cílem zpřístupnit robotickou technologii malým a středně velkým podnikům. Kooperativní robotická ramena Universal Robots se snadno integrují do stávajících výrobních prostředí. Se šesti kloubovými body a širokou flexibilitou jsou zkonstruovány pro napodobování rozsahu pohybů lidského ramena. S novými konfigurovatelnými bezpečnostními funkcemi jsou robotická ramena Universal Robots jedinými zařízeními tohoto typu na světě, u nichž lze inteligentně přizpůsobit pokročilé bezpečnostní funkce specifickým aplikacím. Po celém světě je nainstalováno přes 3500 robotů UR. Využívají je například společnosti Continental či Orkla Foods.
Ta chtěla ve Švédsku zefektivnit výrobu a dosáhnout provozní stability při balení potravin do kartonů. Implementace robota byla velmi snadná a snadné bylo i vyškolení zaměstnanců v jeho používání a ovládání. Robot dobře funguje v různých sítích výrobních strojů, snadno se přemísťuje a nevyžaduje žádné rozsáhlé bezpečnostní instalace.  Součástí automatizovaného procesu je umísťování sáčků s vanilkovým krémem do krabic. 

MiR: Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) na veletrhu inteligentní automatizace a robotiky Automatica 2018 uvedla svůj nejnovější produkt: MiR500. Robot má zdvihovou nosnost až 500 kg a dokáže automaticky nakládat a přepravovat palety rychlostí až 7,2 km/h. S kompletním portfoliem flexibilních robotů MiR pro přepravu lehkého i těžkého nákladu mají nyní průmyslové podniky možnost optimalizovat logistiku v celém svém produktovém řetězci, od skladů až po dodávky hotových produktů.

OnRobot: Společnost OnRobot, globální dodavatel koncových nástrojů pro kolaborativní roboty, prezentuje na veletrhu automatica 2018 poprvé od svého spojení s firmami OptoForce and Perception Robotics nové produkty. Gecko Gripper, Polyskin Tactile Gripper, RG2-FT a upgradovaná produktová řada HEX, postavená na technologii OptoForce, jsou zaměřené na nové oblasti aplikací kolaborativních robotů a zároveň na ještě jednodušší implementaci. OnRobot tímto uvedením ještě více posiluje svoji pozici inovativního poskytovatele širokého spektra aplikací na rychle rostoucím trhu.
Například uchopovač Gecko Gripper nabízí kompletně nový přístup. Byl vyvinut start-upovou firmou Perception Robotics, která je nyní součástí OnRobot. Inspirace k vytvoření tohoto modelu pochází z přírody a využívá stejného jevu jako chodidlo gekona: miliony jemných vláken se přilnou na povrch předmětu a vygenerují tzv. Van der Waalsovy síly. Technologie Gecko Gripper pochází z konceptu původně vyvinutého v laboratořích NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) a společnost OnRobot ji nyní přináší na trh ve formě hotového produktu.
Unikátní a rychlé řešení eliminuje potřebu vakuových uchopovačů, které obsahují systémy stlačeného vzduchu, pro manipulaci rozměrných a plochých objektů. Na rozdíl od vakuových uchopovačů dokáže Gecko Gripper bez jakýchkoliv problémů manipulovat i s perforovanými či porézními předměty, jako jsou například desky tištěných spojů. Uchopovač je kompatibilní s robotickými rameny Universal Robots a Kawasaki. Míru inovace ocenili rovněž na veletrhu automatica, na kterém je produkt zařazen mezi tři finalisty letošních IERA Award.

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube