Miroslav Žďánský: ŠKO-ENERGO plánuje budování sítí pro elektromobilitu

6. 6. 2018 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Společnost ŠKO-ENERGO spolupracuje se ŠKODA AUTO a městem Mladá Boleslav na projektu Smart City, který má několik oblastí včetně dodávek tepla. Připravuje se i nová energetická koncepce města, která bude obsahovat rovněž podporu CZT. Pro ČIANEWS to uvedl prokurista ŠKO-ENERGO Miroslav Žďánský s tím, že kromě toho společnost v rámci projektu Smart Cities spolupracuje také v oblasti budování sítí pro elektromobilitu. Prvním pilotním projektem je instalace pěti nabíjecích stanic na důležitých místech ve městě. Jeho dokončení je plánováno na konec srpna 2018.


Jaké jsou vaše tržby a hospodářské výsledky za rok 2017?

Náš obrat loni činil 2,841 mld. Kč a pohybuje se na stejné úrovni jako v roce 2016. Roční zisk po zdanění dosáhl 2,2 mil. Kč. Pokud jde o tržby za teplo, byly na úrovni 542 mil. Kč.
Za loňský rok jsme dodali 489 GWh tepla, z toho 306 GWh směřovalo do společnosti ŠKODA AUTO, 164 GWh do firmy CENTROTHERM Mladá Boleslav a zbylých 18 GWh ostatním zákazníkům. Za rok 2016 bylo dodáno téměř shodné množství 483 GWH tepla. Cena za teplo se meziročně neměnila
 

Kolik máte aktuálně zákazníků a jaký je poměr mezi firmami, municipalitami a domácnostmi?
Kromě ŠKODA AUTO je to zmíněná městská společnost CENTROTHERM, jejímž prostřednictvím dodáváme teplo do Mladé Boleslavi. Jde přibližně o 14 tisíc domácností a 200 firem na území města Mladá Boleslav. Ostatních zhruba deset odběratelů přímo napojených na ŠKO-ENERGO jsou firmy v průmyslových zónách.  

 
Kdy jste ukončili aktuální topnou sezónu a kolik tepla jste během ní dodali?
Uplynulá topná sezóna 2017/2018 byla ukončena 10. května 2018. V jejím průběhu nedošlo ze strany ŠKO-ENERGO k žádným závažným poruchám ani k výpadkům zařízení na výrobu a dodávku energií a bylo dodáno 445 097 MWh tepla. Oproti sezóně 2016/2017, kdy jsme dodali 452 044 MWh tepla, bylo prodáno asi o 1,5 % tepla méně. Silný byl jen únor a březen 2018, na celkové překročení předcházející silné sezóny to ale nestačilo.
Pokud chceme porovnat topné sezóny mezi sebou, používá se jako charakteristika počet denostupňů, na jejímž základě lze také provést porovnávání intenzity jednotlivých zimních období mezi sebou. Počet denostupňů otopného období vychází z počtu topných dní a rozdílu průměrné venkovní teploty v topných dnech a průměrné vnitřní teploty. V sezóně 2017/2018 činil počet denostupňů 3082, zatímco v sezóně 2016/2017 to bylo 3334. Pro oblast Mladé Boleslavi byly z dlouhodobého hlediska topné sezony 2013/2014 (2870 denostupňů), 2014/2015 (2915) a 2015/2016 (2995) výrazně teplejší. Loňská topná sezona 2016/2017 byla tak návratem k normálu minulých období před rokem 2013. Topná sezóna 2017/2018 byla oproti loňské opět teplejší.
 

Na co se zaměříte v období mimo topnou sezónu a jaké investice na toto období plánujete?
Na teplárně bude období mimo topnou sezónu jako obvykle ve znamení oprav výrobního zařízení. V letošním roce bude probíhat několik rozsahem mimořádných akcí, mezi něž lze zařadit generální opravu turbogenerátoru a výměnu ocelového pláště a vyzdívek popelového sifonu fluidního kotle.
V průběhu kompletní odstávky horkovodního systému v průběhu celozávodní dovolené ŠKODA AUTO budou vyměněny části páteřního potrubí DN 500, na kterém se v minulosti vyskytovaly netěsnosti. Tím dojde k podstatnému zvýšení spolehlivosti celého systému.
 

Jak vysoké budou náklady?
Rozpočet na opravy se letos pohybuje v desítkách milionů korun.
V létě také provedeme napojení nových objektů na horkovodní síť a opravy a kalibrace měření. Nové přípojky se připravují již od jara a celkově se náklady pohybují ve výši zhruba 35 mil. Kč.
Využíváte při dodávkách nějaké digitální technologie či prvky z oblasti Smart Cities? Nebo připravujete v této oblasti něco nového na letošní rok?
ŠKO-ENERGO spolupracuje se ŠKODA AUTO a městem na projektu Smart City, který má několik oblastí včetně dodávek tepla. Je připravována i nová energetická koncepce města, která bude obsahovat i podporu CZT.    
Kromě toho společnost v rámci projektu Smart Cities spolupracuje i v oblasti budování sítí pro elektromobilitu. Prvním konkrétním projektem je instalace pěti nabíjecích stanic ŠKO-ENERGO na důležitých místech ve městě. Jeho dokončení je plánováno na konec srpna. Jde o pilotní projekt, který by kromě zkušeností s provozem nabíjecí infrastruktury, měl v budoucnu pomoci přesněji definovat požadavky obyvatel města na vybavenost infrastruktury pro vozy s elektrickým nebo hybridním pohonem.

 
***** 
Miroslav Žďánský je prokuristou společnosti ŠKO-ENERGO od 1. září 2000. Pro automobilku ŠKODA AUTO pracuje od roku 1989, v letech 1990 a 1991 spolupracoval v projektovém týmu na spojení s automobilkou Volkswagen. V letech 1995 až 2000 byl ředitelem Lobkowiczkého pivovaru. Po návratu do Mladé Boleslavi v roce 2000 nastoupil jako jednatel do ŠKO-ENERGO. V roce 2004 až 2005 souběžně pracoval pro ŠKODA AUTO na projektu ŠKODA AUTO India. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a anglickou Open University Business School.
 

***** 
ŠKO-ENERGO je multiutilitní společnost, jejímž posláním je komplexní péče o největšího zákazníka ŠKODA AUTO při zajištění jeho energetických potřeb. Současně dodává teplo obyvatelům, podnikům a institucím v Mladé Boleslavi. Dodávky energií pro ŠKODA AUTO jsou zajištěny dlouhodobým smluvním vztahem a dosahují výše téměř 2,4 mld. Kč ročně. Teplem je zásobována většina ze 45 tisíc obyvatel Mladé Boleslavi.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube