Eduard Bláha: Lázně Luhačovice budou v roce 2018 dále investovat

4. 1. 2018 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Od začátku února do poloviny března se uskuteční první fáze postupné obnovy hotelu Palace. Výše investice bude 25 mil. Kč s DPH. V závěru roku budou zahájeny práce na rozšíření dětské léčebny Vítkov. Pro ČIANEWS to uvedl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha s tím, že návštěvnost za rok 2017 je obdobná jako v roce 2016, a to zhruba 34 tisíc hostů. Tuzemská klientela opět převažovala a činila 90 % všech hostů, zbytek připadá na zahraniční klientelu. Jsou to především hosté z Rakouska a Slovenska, ale i z Německa, Izraele či Ruska. V roce 2017 byly poskytnuty služby téměř 2 tis. Slováků. Průměrná délka pobytu se meziročně mírně zvýšila na 11 nocí.
Jaké jsou vaše očekávané výsledky za letošní rok a jakou návštěvnost evidujete za loňský rok?
V roce 2017 jsme navázali na rok 2016, kdy jsme poskytli služby rekordním čtyřiatřiceti tisícům hostů a za uplynulý rok bude tento výsledek opět velmi podobný. I přesto jsme všechny hosty uspokojit nemohli, protože zájem o lázeňskou léčbu u dospělých i dětí především v hlavní sezóně převyšoval naše kapacity. Rostly hlavně léčebné pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami u dospělých pacientů. Díky provedeným změnám v lázeňství jsou tak lázeňské léčebné pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami dostupnější více lidem. Již tradičně bylo nejvíce pacientů, kteří přijeli za léčbou dýchacích cest. Celkové výsledky byly však ovlivněny nestejnou lůžkovou kapacitou danou prováděnými rekonstrukcemi.


Jezdí k vám také zahraniční hosté a jak se podílejí na vaší návštěvnosti?
Základem zakázky naší společnosti je stále tuzemská klientela, která v roce 2017 tvořila 90 % všech hostů. U samopláteckých pobytů považujeme za úspěch další nárůst obsazenosti našeho nejlepšího wellness hotelu Alexandria****, která již dosáhla 60 %. Hotel navštívilo téměř sedm tisíc hostů. Zahraniční klientela loni činila 10 % všech hostů. Ve srovnání s rokem 2016 registrujeme letos mírný pokles. Do našich lázní jezdí zahraniční hosté především z Rakouska a Slovenska, ale i Německa, Izraele a Ruska. V roce 2017 byly poskytnuty služby téměř dvěma tisícům Slováků.


Kolik nocí ve vašich lázních hosté loni průměrně strávili?
Průměrná délka pobytu byla loni okolo 11 nocí, což je mírný meziroční nárůst, který je dán především růstem léčebných pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami u dospělých.


Jaký růst očekáváte v roce 2018?
V roce 2018 očekáváme podobnou úroveň poptávky po všech typech pobytů od léčebných až po wellness. A ve srovnání s rokem 2017 předpokládáme mírný pokles pobytových dnů v důsledku plánovaných rekonstrukcí. 


Do čeho jste v roce 2017 nejvíce investovali a co se vám podařilo zlepšit?
Realizace investic v roce 2017 probíhala podle plánu. Modernizaci energetického hospodářství společnosti a přechod na výkonnější formy zásobování teplem oceňujeme především nyní v zimě každý den. Nový systém je ekonomicky výhodnější a šetrnější k životnímu prostření. Jednodušší je i regulace tepla v jednotlivých objektech (66 mil. Kč včetně DPH). Díky rekonstrukci a přístavbě původního penzionu jsme rozšířili naši lůžkovou kapacitu o nový garni hotel Riviera, který již na začátku roku 2018 bude plně v provozu (43 mil. Kč včetně DPH). Zahájili jsme i obnovu povrchů vybraných komunikací v Lázeňském areálu. Nejfrekventovanější úseky před Jurkovičovým domem a Lázeňskou poliklinikou získaly od léta novou podobu (12,5 mil. Kč včetně DPH). Pečujeme také o deset přírodních léčivých zdrojů, které máme ve správě. Kromě částečné rekonstrukce Aloisky a Pramene Dr. Šťastného jsme na začátku podzimu prováděli práce u zdroje Vladimír, který bychom chtěli v roce 2018 začít využívat pro uhličité koupele a inhalace. Mimořádnou pozornost jsme v roce 2017 věnovali každodennímu zajištění služeb. Základem byla obnova techniky a vybavení, kterou jsme zvládli podle našich představ. I přes těžkou situaci na trhu práce se nám daří stabilizovat pracovníky na většině pracovišť. Pomohlo nám k tomu nejen plošné zvýšení mezd o 10 % a další individuální nebo skupinové úpravy, které vedou k meziročnímu růstu průměrné mzdy o více než 11 %. Pomáhá nám také propracovaný systém zaměstnaneckých benefitů včetně nabídky služebních bytů či přechodného ubytování pro naše zaměstnance. O tom, že jsme i v této nelehké personální situaci uspěli, svědčí letošní průměrný počet zaměstnanců, který se blíží počtu 600 osob.


*****
Lázně Luhačovice letos představí veřejnosti mimo jiné závěry dvouletého výzkumu, který ověřuje účinek lázeňské léčby při aplikaci uhličitých koupelí. Po delší době se jedná o výzkumný projekt zaměřený na lázeňství. V oblasti obchodu považujeme za důležitý posun vytvoření společného plnohodnotného katalogu s nabídkami společností Lázně Luhačovice i Léčebné lázně Jáchymov na rok 2018, tzn. největší lázeňské skupiny v ČR Spa & Wellness Nature Resorts.
*****


A co vaše investice v roce 2018? Kam budou směřovat? Bude to spíše do nových služeb pro klienty, do rozšíření ubytovacích kapacit, nového personálu či jiných oblastí?
Od začátku února do poloviny března 2018 bude probíhat první fáze postupné obnovy hotelu Palace, největšího hotelu v Luhačovicích a hlavního hotelu naší společnosti zaměřeného na lázeňskou léčbu. Rekonstrukce se dotkne restaurace, kavárny, kuchyně, vstupní haly s recepcí a budou vyměněny také koberce na pokojích a chodbách. Celková investovaná částka dosáhne 25 mil. Kč s DPH. V závěru roku počítáme také se zahájením prací na rozšíření dětské léčebny Vítkov.


Jaké marketingové aktivity připravujte na rok 2018 a na co se v oblasti marketingu zaměříte?

Základní komunikace bude podobně jako v předcházejících letech v souladu s hlavním zaměřením naší společnosti tzn. poskytování kvalitní lázeňské léčby pro dospělé i děti s využití přírodního léčivého zdroje. V letošním roce představíme veřejnosti mimo jiné závěry dvouletého výzkumu, který ověřuje účinek lázeňské léčby při aplikaci uhličitých koupelí. Po delší době se jedná o výzkumný projekt zaměřený na lázeňství. V oblasti obchodu považujeme za důležitý posun vytvoření společného plnohodnotného katalogu s nabídkami společností Lázně Luhačovice i Léčebné lázně Jáchymov na rok 2018, tzn. největší lázeňské skupiny v ČR Spa & Wellness Nature Resorts. A také náš nový web.


Jaké chystáte novinky a kdy je představíte?
Řada aktivit bude v roce 2018 připomínat sto let od založení Československa a také 150. výročí narození Dušana Jurkoviče, jehož nenapodobitelná architektura je s Luhačovicemi úzce spjata. Vyvrcholení těchto aktivit bude během Dnů slovenské kultury na začátku září. Produktovou novinkou příštího roku je Regenerační pobyt se zaměřením na dýchací cesty s uhličitými koupelemi a individuálními i skupinovými inhalacemi. Hosté se mohou těšit i na výjimečný pobyt Týden v hotelu Popper aneb za Četníky do Luhačovic, který připravujeme ve spolupráci s Českou televizí. Na myšlenku využití filmové tématiky u pobytu nás přivedla tradice filmové tvorby v regionu, stále častější natáčení v Luhačovicích, rostoucí poptávka filmových štábů po Luhačovicích jako atraktivní lokaci, ale i zájem samotných hostů. Pobyt rovněž zapadá do aktivit CzechTourismu, který podporuje návštěvy míst, která proslavila Česko na stříbrném plátně. A v neposlední řadě jsme tento produkt zamýšleli jako netradiční ochutnávku doby před sto lety, kdy vznikalo Československo.


Které faktory budou nejvíce ovlivňovat vaši společnost i celý obor? Jaké jsou vaše hlavní plány a cíle na příští rok a na kterou oblast se více zaměříte?
Podobně jako v uplynulém roce předpokládáme, že hlavním limitem růstu bude nedostatek pracovních sil. K uspokojení převisu poptávky nám další budovy, lůžka a vany nepomohou. Stojí proti nám totiž jejich nedostatek v celém systému. I když jsme v roce 2017 zvýšili plošně platy o 10 % a v roce 2018 předpokládáme další zvýšení v průměru o 7 %, máme k dispozici byty, nabízíme řadu benefitů a financujeme zaměstnanecké vzdělávání, tak je jasné, že musíme systematicky rozvíjet i nabídky ze sféry wellness či dovolené a usilovat o to, aby léčebné pobyty u některých onemocnění mohli vést i naši fyzioterapeuté. Jedním z hlavních úkolů a cílů bude proto zajištění pracovníků na pozice od lékařů přes fyzioterapeuty až po kuchaře a číšníky. Pravidla pro přiznávání i schvalování lázeňské péče plně nebo částečně hrazené zdravotními pojišťovnami zůstávají stejná jako v uplynulých dvou letech, což je pozitivní skutečnost. Na poptávku po našich službách bude mít příznivý vliv také předpokládaný růst ekonomiky, domácí spotřeba i menší ochota cestovat do zahraničí.

 

*****
MUDr. Eduard Bláha je od roku 2002 generálním ředitelem Léčebných lázní Jáchymov a po jejich akvizici Lázněmi Luhačovice řídí celou skupinu Spa & Wellness Nature Resorts, jejímž je akcionářem. Jako prezident Svazu léčebných lázní ČR a člen vedení Evropského svazu léčebných lázní se již více než deset let podílí na moderaci legislativního prostředí i směrování celého oboru. Vedle lázní spoluvlastní a provozuje také největší řetězec lékařských ambulancí vystupující pod značkou Mediclinic a podílel se na vzniku stávajícího lídra na trhu lékáren řetězce Dr. Max.

*****
Luhačovice mají více než 300letou lázeňskou tradici. Jsou největšími lázněmi na Moravě a patří k nejkrásnějším lázním v České republice především díky slovenskému architektovi Dušanu Jurkovičovi. Jedinečné přírodní léčivé minerální prameny řadí Luhačovice mezi evropskou špičku v lázeňské léčbě dýchacích cest. Akciová společnost Lázně Luhačovice má ve své správě nejznámější minerální pramen Vincentka a devět dalších. Koná se zde každoročně Festival Janáček a Luhačovice. Lázně Luhačovice, a.s., společně s Léčebnými lázněmi Jáchymov tvoří největší lázeňskou skupinu v ČR Spa & Wellness Nature Resorts s 10% podílem na českém trhu.
*****
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube