Zákazníci si vybírají kancelářské prostory především podle lokality a ceny, polovina z nich je ale ochotna připlatit si za kvalitu

3. 8. 2017

Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími rozhodování zákazníků při výběru kancelářských prostor jsou lokalita a cena pronájmu, naopak nejméně výběr ovlivňuje míra rozestavěnosti projektu. Polovina nájemců je pak ochotna připlatit si při pronájmu za kvalitu, u pětiny dalších developeři očekávají tento přístup v blízké budoucnosti. Čtvrtina developerských kanceláří aktuálně zaznamenala zvýšení zájmu o sdílení kanceláří více nájemci, přičemž stejná část kvůli tomuto trendu pociťuje pokles počtu pronajatých metrů čtverečních. Míra neobsazenosti kancelářských prostor se bude v roce 2017 pohybovat na úrovni 11 procent.  Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Při výběru kanceláří se zákazník nadále rozhoduje především podle lokality nemovitosti a ceny pronájmu. Tyto klíčové faktory ředitelé developerských společností na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor ovlivňující výběr maximálním způsobem, ohodnotili známkou 9,1, respektive 8,2. Důležitá je pro zákazníky také kvalita a nabízený standard (7,5 bodu z 10) a variabilita prostor, včetně možnosti vlastního uspořádání (7,4 bodu z 10). Nejméně zasahuje do výběrového procesu míra rozestavěnosti projektu (5,2 bodu z 10). „Cena je stále velice důležitým rozhodovacím kritériem, ale naštěstí není kritériem jediným. Vysoký standard v kombinaci s příjemným okolím a dobrou dopravní dostupností jsou ceněné komodity a firmy jsou ochotné platit o něco více za nájem v projektu, který naplňuje jejich estetické požadavky, ale neslevuje z funkčnosti. Roste i zájem o budovy splňující standardy pro šetrné budovy, jež bývají garantem nižších provozních nákladů. Vyšší nájem je kompenzován nižšími poplatky za služby a celkové náklady jsou pak u projektů s vyššími nájmy srovnatelné,“ říká Jana Domanová, CFO, AFI EUROPE.

Více než polovina nájemců (56 procent) kancelářských prostor je ochotna připlatit si za vyšší kvalitu, čtvrtina nájemců (25 procent) se při výběru stále orientuje pouze podle ceny. U zbylé pětiny (19 procent) zákazníků developerské firmy očekávají, že v budoucnu budou preferovat kvalitu i za cenu vyššího nájmu. „Stále více je patrné, že vedle kvalitního parkování ocení zákazníci (nájemci) i další služby, a hlavně vybavenost celého administrativního objektu,“ říká Zdeněk Přichystal, jednatel, FUERTES DEVELOPMENT. „Tento trend zvyšování požadavků je znatelný zejména pak u strojírenských a IT firem,“ zdůrazňuje Ondřej Valouch projektový manažer, PROPERITY group.

Změnu v poptávce nájemců směrem ke koupi kanceláří místo pronájmu zaznamenala čtvrtina (25 procent) developerských společností. Stále jsou však více jak dvě třetiny (69 procent) zákazníků, kteří přechod od pronájmu ke koupi neplánují. Tři čtvrtiny (75 procent) developerských společností přitom nepociťují žádné změny v zájmu o sdílení pronajímaných kanceláří více nájemci. Čtvrtina (25 procent) ředitelů developerských kanceláří se naopak s navýšením tohoto trendu v současnosti již setkala. Pokles počtu pronajatých m2 právě z důvodu přechodu na desk sharing nebo částečný home office pak zaznamenala právě čtvrtina (27 procent) developerů. „Spojení kvalitních kancelářských prostor s další nabídkou, kterou může developer nájemcům v místě poskytnout, je to, co bude hrát do budoucnosti při výběru prostor stále významnější roli. Může se jednat například o zelené oddychové plochy, kavárnu či kvalitní konferenční prostory,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. „Na trhu se objevuje větší poptávka po pracovním prostředí typu "co-working/community/hub", zejména u startupů, spíše než u zavedených společností. Nicméně, sdílené kanceláře jsou vzrůstajícím trendem na světovém trhu s nemovitostmi. Vezměme si, například, společnost WeWork, která nabízí sdílené kancelářské prostory a je jedním z největších pronajímatelů kanceláří v New York City a rychle  expanduje po celém světě,“ vysvětluje Tero Loukonen, Head of Research, PASSERINVEST GROUP. „V našich objektech se nesetkáváme s nájemci, kteří by měli zájem o sdílení kanceláří s jinými nájemci mimo svou skupinu nebo systém dceřiných/sesterských společností,“ říká Dana Šántrochová, Development Director, S+B Plan & Bau Prag.

Pro rok 2017 je očekávána z celkového objemu poptávek (bez renegociací) třetina (34 procent) poptávek nových. Míra neobsazenosti pražských kanceláří se pak v letošním roce bude pohybovat na úrovni 11 procent. V příštím roce 2018 by následně podle predikcí mělo v Praze dojít k poklesu neobsazenosti kancelářských prostor o jeden procentní bod.

Jiří Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube