Ondřej Tomas: CleverMaps pomáhá zemědělcům, bankéřům i maloobchodním řetězcům

23. 3. 2017 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

Startup CleverMaps, jehož je Ondřej Tomas spoluzakladatelem a většinovým vlastníkem, se již od roku 2013 věnuje využití dat pro chytré mapy. Na začátku byla jen stovka nápadů, které se postupně vyvinuly do čtyř hlavních produktů. Ty dnes pomáhají např. se správou půdy zemědělcům a vlastníkům půdy, firmám ze segmentu liniových staveb nebo obchodníkům se sítí prodejen a poboček. Jak pro ČIANEWS uvedl Ondřej Tomas, společnost v současné době pracuje pro firmy jako Česká spořitelna, ČEZ, Teta drogerie, Ředitelství silnic a dálnic nebo zemědělské farmy a velké vlastníky půdy. V dubnu uvede na trh nový agroevidenční software a ve druhém pololetí se soustředí na nové zahraniční trhy, především na Velkou Británii a Německo.

">https://www.cianews.cz/file/action/13/Ondrej_Tomas_foto.jpg" alt="">
Společnost CleverMaps jste zakládali v březnu 2013 s Janem Sirotkem, který loni na podzim odešel. Jak se daří po těch čtyřech letech vašemu startupu nyní?
Po docela těžkých začátcích, kdy jsme měli starosti s příliš mnoha nápady, kterých jsme tehdy dali dohromady kolem stovky, jsme se dnes dostali ke čtyřem základním produktům a produktově řízené firmě. Navíc od doby našich začátků v byznysu se vývojový svět v cloudu radikálně změnil, hlavně mentální přístup k vývoji softwaru. 
Aktuálně máme hlavní produkt pro zemědělce – CleverFarm. Pro farmy i vlastníky půdy máme aplikaci Clever Assets, jež jim pomáhá efektivně spravovat a propachtovávat si půdu. Průměrné české zemědělské družstvo či farma si totiž zhruba 80 % půdy, na níž hospodaří, propachtovává. Pozemky jsou navíc velmi rozdrobené a udržovat tuto agendu a nájemní vztahy není úplně jednoduché, jde totiž řádově u jednoho družstva o tisícovku poměrně různorodých smluv. A náš systém hlídá obnovu těchto smluv a vztahů, dále změny v katastru, změny vlastnictví, dědictví atd. A jen každý den upozorní, co je třeba aktuálně vyřídit, aby měli v pořádku půdu, na které hospodaří a také na kterou dostávají dotace.
 
Kolik takových zákazníků v současné době máte?
Je to aktuálně okolo 70 farem a družstev.
A to samé děláme i pro vlastníky půdy, těch máme také desítky, ale pro některé jde jen o jednorázovou záležitost, pro jiné děláme dlouhodobě. Jim naopak umožňujeme efektivní pronajímání půdy zemědělcům, stanovování korektních ceny a opět udržování celé agendy. A to včetně sledování legislativy a všech dalších souvisejících věcí. Navíc vlastníci také přikupují, prodávají, jde o velmi živý organismus. Náš software vlastně také ukazuje velmi transparentně oběma stranám, jaká je aktuální cenová úroveň, protože cena půdy v poslední době roste a samozřejmě existuje také spousta spekulantů.
 
Chystáte pro zemědělský segment na letošek nějaké novinky?
Právě teď v dubnu začneme na vybraných zákaznících testovat nový agroevidenční software. V něm je možné vést celé hospodářství, co je kde zaseto, sklizeno atd. Navíc umí hlídat dotační tituly, různá ochranná pásma, svažitost pozemku – pro nás to jsou všechno jen data, v tomto případě prostorová data. Časem chceme přidat i podporu pro nákupy a také výkupy zemědělských vstupů a výstupů.
Naší misí je však vyřešit největší problém zemědělců, a to je nákladová minimalizace vstupů a naopak výnosová maximalizace výstupů. Chceme do budoucna vybudovat tržiště, které zemědělcům umožní efektivnější nákup i prodej – podobně jako jsme již dříve spojili zemědělce s vlastníky půdy.  
 
Zaměřujete se jen na český trh, nebo chcete expandovat i do zahraničí?
Nejdříve musíme dokončit naši misi v ČR, ale již teď děláme menší projekty v Srbsku, v Gruzii a na Slovensku. Slovensko je dost malý trh, ale třeba Polsko je velmi zajímavé, mají tam i podobné problémy jako u nás.
 
Na která další odvětví se zaměřujete?
Druhou velkou oblastí je sekce liniových staveb, takže např. silnice, povodí, vodovody, ropovody a další inženýrské sítě. Zde máme aplikace s názvem Symap a Dimap. V prvním případě jde o systém majetkové přípravy. Když stavíte jakoukoli liniovou stavbu, opět je k tomu velká agenda související s majetkoprávními vztahy – musíte pozemky vykoupit nebo pronajmout, udělat zábory, břemena, spousta jednání s vlastníky a dalšími stranami. Náš software identifikuje, koho se to týká, generuje dopisy, žádosti, smlouvy – a jen vás upozorní, co je třeba udělat.
Druhá aplikace řeší zátěže již hotových staveb, např. kolik problémů se váže ke staré silnici. Dělali jsem projekt pro jeden z krajů, pro který jsem analyzovali všechny jeho silnice a hledali jsme právě problematická místa, kde jsou opravdu reálné problémy, nějaké nevypořádané vztahy apod. Týkalo se to 30 % pozemků. Dále software sleduje sledování a údržbu vozovek, diagnostiku potřebných oprav, stromořadí, značky – to vše se musí v rámci nějakých pravidel udržovat, čistit, opravovat.
 
Kdo patří v této oblasti k hlavním zákazníkům?
Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic, Povodí, mandatářské firmy a projekční firmy– kdokoli, kdo řeší liniové stavby.
 
A co retail, také pracujete pro maloobchodní řetězce? Mezi referencemi máte třeba Teta drogerii.
To patří pod naši společnost CleverAnalytics, což je projekt, kterému se já sám věnuji nejvíc. Je to nástroj v oblasti Business Inteligence, který kombinuje veřejná data a data zákazníka a analyzuje je v prostoru. Řešíme např. jak fungují lokální pobočky dané sítě prodejen, jak koexistují v daném místě, jak mají být umístěné, jak se mají lišit, co v daném místě funguje nebo ne, jaká je v okolí konkurence apod.
 
Jak získáváte taková data?
Během dvou let jsme vyvinuli model, který na bázi veřejně dostupných otevřených dat (open data), mapuje místní realitu. Ta sestává z demografie, dále to jsou cesty a sítě, veřejná doprava, budovy, body zájmu (points of interest), což jsou data o obchodech, restauracích, nemocnicích atd. Tento model říká, kde se lidé pohybují, kde mohou nakupovat nebo něco dělat – a jak se to mění v čase, během dne. A do tohoto modelu promítneme data zákazníka, která ukazují, kolik, kde a jakého zboží prodali atd. A z toho lze vyčíst, kde a proč to nefunguje, kde jsou naopak pod potenciálem, kde je příliš velký konkurenční tlak, nebo naopak díky konkurenci chodí i do dané prodejny. 
Tato kombinace veřejných dat a dat zákazníka je až překvapivě přesná. Teprve ta kombinace dá dohromady výsledný komplexní pohled. Je to jako puzzle…
Porovnávali jsme to v rámci testování s daty mobilních operátorů a ověřili si správnost našich modelů.
 
Kolik máte aktuálně zaměstnanců?
Dohromady necelých 50. V CleverAnalytics je to deset lidí, v CleverFarm také – a ve zbytku firmy okolo 25. Je to zhruba deset lidí na jeden produkt.
 
A kdy začnete vydělávat, jaké jsou vaše hospodářské výsledky?
CleverMaps vydělává, ale její rozvojové projekty zatím ne. Třeba CleverAnalytics šel na trh v roce 2015 a pokud bychom do něj dále neinvestovali, letos by se již zaplatil. Máme tam přes 40 zákazníků, z nichž největší je Česká spořitelna. Je úžasné, jak se tam uvolnila politika vůči cloudu a využití dat, v souvislosti s jejich "datovými punkáči", kteří otevřeli data banky přes API. Jde o úspěšnou spolupráci – řešíme s nimi jejich pobočky, bankomaty a chystáme další projekty.
CleverFarm teď bude mít půl roku na to, aby ukázal svůj potenciál.
 
Kde vidíte ještě další potenciál, co se týká nových technologií?
Je to třeba internet věcí, který má obrovské využití pro CleverFarm. Senzory v traktorech, na polích, v silech, mohou posílat data rovnou k nám do aplikace a my je online vyhodnotíme.
 
Zmínil jste expanzi, co konkrétně připravujete na letošní rok? A jaké novinky ještě připravujete?
Ve druhé polovině letošního roku to chceme zkusit ve Velké Británii a v Německu.
U aplikace CleverAnalytics chystáme v červnu novou verzi, která bude lépe využitelná i pro partnery a budeme ji moci nabídnout i přes třetí strany, jako jsou poradenské společnosti nebo BI firmy a systémoví integrátoři.
 
*****
Ondřej Tomas se v současné době věnuje technologickým startup projektům ve společnostech CleverMaps, CleverFarm a CleverAnalytics, které spoluzakládal. Ty kombinují lokační a geografická data s byznysovými a přinášejí tak zákazníkům nové pohledy na podnikání a porozumění o chování jejich klientů. Hlavními odvětvími jsou doprava, zemědělství, finanční služby, reality a retail.
Předtím pracoval Ondřej Tomas jako generální ředitel společnosti Geodis Brno, v letech 2007 až 2011 působil jako generální ředitel české pobočky marketingové a výzkumné společnosti GfK. Od roku 2000 do 2007 se věnoval oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM), zaváděl strategii CRM a první implementační projekty v České pojišťovně, pracoval též pro IT společnost Oracle a na konci 90. let 20. století byl u prvního rozsáhlého projektu CRM v Českém Telecomu v týmu expertů vedených holandskou KPN Telecom. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a je držitelem odborných certifikátů The Data Warehousing Institute a Global Customer Experience Management Program.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube