Anketa ČIANEWS: Průměrný plat lékařů se pohybuje mezi 60 a 70 tis. Kč, u sester je to zhruba 30 tis. Kč

22. 9. 2015 -
Název rubriky: Ankety

1. Kolik lékařů a kolik sester vaše nemocnice aktuálně zaměstnává a kolik činí jejich průměrný plat? Plánujete letos nebo v dalších letech jejich platy navyšovat? 
 
2. Kolik činí minimální počet personálu u lůžek ve vaší nemocnici?
 
3. Kolik pacientů jste v 1H 2015 hospitalizovali? Kolik jich bylo léčeno ambulantně?
 
*****
Průměrný plat lékaře ve Fakultní nemocnici Plzeň činí 73 tis. Kč
 
Gabriela Levorová, vedoucí Oddělení pro komunikaci s veřejností Fakultní nemocnice Plzeň
1. Fakultní nemocnice (FN) Plzeň zaměstnává 866 lékařů, přičemž jejich průměrný plat činí 73 019 Kč, všeobecných sester máme 1 600 a jejich průměrný plat činí 32 283 (počty lékařů a sester jsou přepočtené úvazky).
Navyšování platů ve Fakultní nemocnici Plzeň jakožto státní příspěvkové organizaci se odvíjí od rozhodnutí vlády, která v současné době uvažuje o změně nař. vl. č. 564/2006 Sb., kterým by měly být zvýšeny tarifní platy státních zaměstnanců o 3 %.  Finanční prostředky pro rezort zdravotnictví, kde je požadavek ještě vyšší, se prozatím hledají.
3. Za 1. pololetí 2015 eviduje FN Plzeň 35 297 hospitalizací. Počet jednotlivých ambulantních ošetření činil 512 680.
 
*****
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zaměstnává 1 106 lékařů
 
Filip Brož, tiskový mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
1. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze je zaměstnáno celkem 1 106 lékařů a 1 916 sester. Průměrné platy jsou 68 000 Kč, resp. 32 000 Kč. Nárůst mezd je závislý na rozhodnutí ministra zdravotnictví.
3. V roce 2014 jsme hospitalizovali 62 204 pacientů a 1 367 039 jich bylo léčeno ambulantně. Jsou to již řadu let velmi podobná čísla a ani letos by nemělo dojít k nějaké větší odchylce.
 
*****
Fakultní nemocnice Brno hospitalizovala 37 115 pacientů

Anna Mrázová, tisková mluvčí Fakultní nemocnice Brno
1. Fakultní nemocnice (FN) Brno zaměstnávala ke 31. prosinci 2014 celkem 848 lékařů a 2 483 sester. Průměrný plat ke stejnému datu byl u lékařů 63 997 Kč a sestry 27 484 Kč.
2. Počet personálu se liší dle typu a odbornosti.
3. V prvním pololetí 2015 bylo ve FN Brno hospitalizováno 37 115 pacientů a ambulantně ošetřeno 560 478 pacientů.
 
*****
Nemocnice České Budějovice hospitalizovala 26 101 pacientů
 
Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice
1. Nemocnice České Budějovice zaměstnává 434 lékařů a přibližně 1 450 středně zdravotnických pracovníků. Průměrný plat lékařů je 71 000 Kč bez primářů a vedoucích pracovníků lékařů, průměrný plat sester je 28 500 Kč. Za první pololetí roku 2015 je navýšení mzdy u lékařů a sester asi o 6 %, další navyšování v letošním roce neplánujeme. Navýšení mezd v příštím roce souvisí především s úhradovou vyhláškou.
2. Počet zaměstnanců u lůžek v naší nemocnici je zhruba 2 100 na 1 452 lůžek.
3. V prvním pololetí roku 2015 jsme hospitalizovali 26 101 pacientů. Ambulantně bylo v prvním pololetí 2015 vyšetřeno 148 000 unikátních pojištěnců.
 
*****
V Nemocnici Havlíčkův Brod pracuje 140 lékařů
 
Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod
1. Nemocnice Havlíčkův Brod zaměstnává 140 lékařů, jejichž průměrný plat činí 66 386 Kč, a 458 zdravotních sester s průměrným platem 26 645 Kč. K plánovanému navýšení platů v letošním roce již došlo a další plošné navyšování v průběhu tohoto roku nemocnice nechystá.
2. Minimální počet personálu u nemocničních lůžek činí 76 lékařů, 256 zdravotních sester a 70 pomocného zdravotního personálu.
3. Počet hospitalizací za 1H 2015 byl 9 933, počet ambulantních návštěv činil 125 267.
 
*****
Průměrný plat lékaře ve Fakultní nemocnici Motol dosáhl 69 376 Kč
 
Marie Haasová, asistentka Odboru komunikace Fakultní nemocnice v Motole 
1. Fakultní nemocnice v Motole (FN Motol) zaměstnávala k 30. červnu 2015 celkem 1 184 lékařů, průměrný přepočtený počet činil 878,631, jejich průměrný plat byl 69 376 Kč. Fyzický počet sester 2 023, průměrný přepočtený počet 1 895,232, průměrný plat 32 556 Kč. 
3. Počet přijatých na lůžka akutní a následné péče FNM  za 1. pololetí 2015 byl 42 770 pacientů (zdroj UNIS), počet unikátních rodných čísel v ambulancích činil 189 626 URC (zdroj OIS) včetně LSPP. Počet ošetření/vyšetření byl celkem 437 312.

*****
Krajská nemocnice T. Bati zaměstnává 315 lékařů a 833 sester
 
Karla Havlíková, tisková mluvčí Krajské nemocnici T. Bati
1. Počet lékařů v pracovním poměru je 315, sester 833. Průměrná mzda lékařů 63 017 Kč, sester 23 863 Kč.
2. Minimální počet nelékařského personálu se odvíjí od počtu lůžek a akutnosti provozu v jednotlivých lůžkových stanicích. V lůžkovém oddělení, kde je např. 30 lůžek, slouží minimálně dvě všeobecné sestry + dva/dvě sanitáři/řky na denní směně a dvě všeobecné sestry na směně noční.
3. Ambulantně ošetřených v 1H 2015 bylo 261 485, hospitalizovaných 21 155.
 
****
Oblastní nemocnice Kladno navýšila zaměstnancům platy o 5 pct
 
Aneta Heřmanová, hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno
1. Oblastní nemocnice Kladno zaměstnává 212 lékařů s průměrným platem 49 025 Kč, 536 všeobecných sester s průměrným platem 30 279 Kč. Platy zatím nebudeme navyšovat, po novém roce došlo k navýšení o 5 %.
3. Hospitalizovaných pacientů bylo 11 202, ambulantně ošetřených 65 787 pacientů 
 
*****
Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pracuje 436 lékařů
 
Lukáš Matýsek, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 
1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k 31. červenci 2015 zaměstnávala 436 lékařů (stav přepočtený na plné úvazky) a 1 067 sester a zdravotních asistentů (stav přepočtený na plné úvazky). Průměrný plat lékaře za rok 2014 činil 66 000 Kč, průměrný plat sester 32 500 Kč.
3. Za 1. pololetí 2015 bylo vykázáno 27 058 hospitalizací (pobyt na lůžkovém oddělení) a 379 046 ambulantních vyšetření.
 
*****
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube