Český les v podobě Laboratoře ticha je připravený pro instalaci na EXPO 2015 v Miláně

13. 1. 2015

V úterý 13. ledna se v areálu Českého vysokého učení technického v Praze představil funkční segment „Laboratoře ticha“. Ta bude součástí pavilonu České republiky na EXPO 2015 MILÁN. Česká expozice zavede její návštěvníky do interaktivního lesa, kde s pomocí vyspělých technologií odkryje tajemství světa rostlin. Expozici připravuje společnost Full Capacity ve spolupráci s ČVUT.
„Je to úžasná výzva a radostná práce. Celá instalace je velice komplexní. Zahrnuje například 12 čtverečních metrů živého lesa, automatický pěstební systém, živý přenos z miniaturních kamer na obrovskou projekční plochu, prvky rozšířené reality, robotická ramena či mikroskopy. Cílem je dosažení co nejjednoduššího sdělení a silného emocionálního zážitku,“ poznamenal k realizaci hlavní manažer projektu Jan K. Rolník. "Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Výsledkem je komplexní obraz lesa, v němž se živá příroda snoubí s technologiemi a nabízí návštěvníkům kromě poznání a odpočinku též jedinečný estetický a emoční prožitek," doplňují autoři návrhu Dávid Sivý a Jan V průběhu podzimních měsíců loňského roku realizoval projektový tým Silent Lab pod vedením Jana K. Rolníka instalaci a testovací provoz systému. Na konci prosince pak systém představil poradnímu sboru v čele s generálním komisařem účasti ČR na EXPO 2015 Jiřím F. Potužníkem. Transport zařízení do Milána je plánován na začátek února, světová výstava začíná 1. května 2015.
„Soutěž na multimediální systém byla pro mne velmi důležitá hned ze tří důvodů: v první řadě bude tím prvním, co návštěvník českého pavilonu uvnitř uvidí, za druhé má česká originální audiovizuální tvorba na EXPO velmi dlouhou a úspěšnou tradici a konečně projekt zainvestovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že chce dát prostor studentům českých vysokých škol – ve všech ohledech jsem vítězným projektem nadšen: český les je přesnou vizitkou naší malebné země, hi-tech systém nabízí něco dosud nevídaného a propojil studenty několika kateder ČVUT a dokonce i dalších škol,“ neskrývá nadšení generální komisař Jiří F. Potužník.
 
Expozici připravuje společnost Full Capacity ve spolupráci s ČVUT, kde se do projektu zapojilo několik pracovišť Fakulty architektury ČVUT včetně ateliérů Vladimíra Soukenky a Mariana Karla, kde působí hlavní autoři návrhu Dávid Sivý a Jan Tůma. Na projektu se dále podílí Fakulta elektrotechnická ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Institut intermédií, Institut světelného designu a další. Právě mezioborová a meziinstitucionální spolupráce jsou jedním z významných přínosů projektu, jehož výtvarná i technická úroveň dokládá úroveň kvality vysokoškolského studia na ČVUT.
Systém s názvem „Laboratoř ticha“ s mottem ,,čím pomaleji jdeme přírodou, tím větší tajemství nám odkrývá“ vytváří rozjímavou atmosféru českého lesa a prostřednictvím vyspělých technologií současně odhaluje tajemství světa rostlin. Součástí futuristické laboratoře jsou kromě živých rostlin také projekční plochy a kamerový systém. Ten bude interaktivně reagovat na pohyb návštěvníků a umožní jim mj. nahlédnout do jinak pouhým okem neviditelného světa rostlinných buněk. Systém bude nejen originální podívanou do živého ekosystému, ale bude také po celou dobu sbírat data pro následnou vědeckou činnost botaniků. Kromě svého hlavního cíle – představit les jako významné místo duchovního odpočinku – chce instalace návštěvníkům nastínit atraktivní a přístupnou formou i vědecký pohled na český lesní ekosystém.
Kromě multimediální instalace realizuje společnost Full Capacity také interiér a výstavní mobiliář sousední části Českého pavilonu s názvem „Země fantazie“, kde budou dočasné expozice krajů a partnerů České účasti EXPO. Autory návrhu jsou Jan Tůma a Jindřich Ráftl ze studia R/FRM.
 
Marek Winkler
PR & Marketing manager a tiskový mluvčí
Full Capacity
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube