Petr Váverka: Lidé musí být motivováni vysednout z auta

29. 9. 2014 - -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností Žofínská fóra

Nejvíce by zlepšení parkování ve městech pomohla jeho celková koncepce s propojením všech druhů dopravy. Pokud je někde nedostatek parkovacích stání, musíte současně regulovat a zlepšit parkovací systémy, současně zajistit výstavbu nových stání, zlepšit MHD i řízení dopravy. To vše, aby lidé byli motivováni vysednout z auta, uvedl pro ČIANEWS zakládající člen České parkovací asociace Petr Váverka.

Aut ve městech přibývá a parkovacích míst je málo. Mohou pomoci placené zóny a inteligentní parkovací systémy?
 
Ano, mohou, i když je to jen jedna z částí celkové městské koncepce dopravy v klidu – to je odborný výraz pro parkování. Právě proto vznikla Česká parkovací asociace (ČPA), abychom největším provozovatelům parkovišť – městům – pomohli s vytvořením městské parkovací koncepce.
 
Proč tady stále většina z toho chybí a co dělá Česká parkovací asociace pro to, aby se stav zlepšil?
 
Naším cílem je napomoci realizaci ucelené a komplexní změny zákonných, technických a normativních podmínek, aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. Chceme aktivně ovlivnit legislativní procesy ve prospěch všech měst, nikoli jen těch, která si dokážou prosadit své lokální potřeby v Parlamentu ČR. Chceme účinně připomínkovat technické normy a předpisy, aby odpovídaly reálným potřebám 21. století. Chceme vytvořit bohatou informační základnu a tu sdílet se všemi členy.
A proč zde toho stále hodně chybí? Právě proto, že zde neexistovala jednotná platforma pro sdílení požadavků a jejich společnou definici. ČPA má za sebou první rok fungování a těšíme se, že budou přibývat další města jako členové asociace a společně se nám bude dařit výše uvedené požadavky měnit ve skutečnost.
 
Co by podle vašeho názoru pomohlo nejvíce – lepší řízení dopravy, parkovací systémy, lepší dopravní infrastruktura, hromadná doprava nebo případně její alternativní způsoby?
 
Podle mne nejvíce pomůže celková koncepce dopravy v klidu s propojením všech druhů dopravy. Pokud je někde nedostatek parkovacích stání, musíte současně regulovat a zlepšit parkovací systémy, zajistit výstavbu nových stání a zároveň zlepšit MHD i řízení dopravy. To vše, aby lidé byli motivováni vysednout z auta.
Nikoho nespasí orientace na jeden druh dopravy. Například cyklodoprava – osobně moc rád jezdím na kole, ale Praha je příliš kopcovitá s výrazným rozdílem teplot v ročních obdobích. Domněnka, že kola spasí Prahu, není prostě zcela reálná.
 
Jakou roli mohou sehrát nové technologie v prosazování lepšího parkování – ať už jde o parkovací systémy, anebo o placení kartami v automatech?
 
Zásadní roli z hlediska efektivity – právě díky novým technologiím může výrazně růst efektivita regulace dopravy v klidu, mohou klesat náklady na provoz a také se může zvýšit respektovanost požadovaných podmínek parkování.
Při zavádění nových technologií ovšem musíte mít vždy na vědomí kvalitu, cenu a využitelnost nových technologií. Kvalitou mám na mysli spolehlivost technologií. Cena musí odrážet přínos a využitelnost, myslím například, že nelze zatím platbu hotovostí zcela nahradit platbou kartou nebo mobilem, protože naše společnost není schopna stoprocentně platbu kartou využívat. Takže zavádění nových technologií je nutností, ale musí se tak činit s patřičnou rozvahou.
 
S kým jednáte (se kterými městy a organizacemi či státními institucemi) a jak úspěšně? Co je aktuálním cílem ČPA?
 
Jelikož je asociace stále velmi mladá, snažíme se komunikovat s městy, aby vstoupila do ČPA a pomohla nám všem s prosazováním cílů. Ty by se daly shrnout do tří bodů:
(i) zlepšení podmínek (zákony i technické normy);
(ii) zvýšení informovanosti (řešení problematiky parkování v ČR i v zahraničí);
(iii) zajištění financování (operační programy pro města na stavbu parkovišť nikdy nebyly vypsány), jsme první institucí, která se o to programově snaží.
 
Petr Váverka je zakládajícím členem České parkovací asociace. V letech 1996 až 2004 se pohyboval v oblasti mobilních telekomunikací. Pracoval například jako brand manažer společnosti T-Mobile (dříve Paegas) nebo marketingový manažer divize mobilních telefonů firmy Alcatel. Poté se od roku 2005 podílel na různých projektech v oblasti parkování, například šlo o první soukromé parkoviště na letišti Ruzyně nebo první portál na vyhledání a rezervaci parkoviště v Praze a ČR.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube