Co jsou to vlastně ty „Speciální olympiády“?

Dnes na tuto otázku znají odpověď účastníci besedy s reprezentanty Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO), kteří zaplnili přednáškový sál litoměřické Knihovny KHM do posledního místa. Beseda s Martinou Středovou, národní ředitelkou ČHSO a čestným předsedou Vlastimilem Harapesem byla završením tříměsíční charitativní sbírky litoměřické jazykové školy Reston v rámci projektu Mluvíme pro dobrou věc.

V období leden až březen klienti jazykových klubů přispívali poplatkem za svou účast na podporu aktivit  Českého hnutí speciálních olympiád. Do charitativní sbírky přispěli i privátní dárci a celkem tak bylo na konto (ČHSO) zasláno 12.400,- Kč. Doktorka Středová společně s Vlastimilem Harapesem představili toto celosvětově největší hnutí handicapovaných sportovců a aktivity ČHSO. Cílem Speciálních olympiád je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. V současné době je v tomto celosvětovém hnutí zapojeno 170 národních programů, které reprezentují více než 4 miliony sportovců.
 
České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc.. V České republice je program realizován od roku 1990 a nyní sdružuje okolo 3000 sportovců s mentálním postižením v cca. 130 sportovních klubech.
 
Oba hosté se také s posluchači  podělili o své čerstvé zážitky ze Světových zimních her SO, které se konaly na konci března v Rakousku. Naše úspěšná reprezentace, kterou tvořilo 31 sportovců,  přivezla obdivuhodnou medailovou sbírku,  11 zlatých, 10 stříbrných a 4 bronzových medailí. Besedu doplnily informační panely o historii ČHSO, s řadou fotografií z významných sportovních událostí, které návštěvníky také velmi zaujaly.
 
Projekt Mluvíme pro dobrou věc nekončí. V dalším čtvrtletí si  budou klienti jazykových klubů  Reston povídat ve prospěch litoměřického hospice.