O Speciální olympiádě s Vlastimilem Harapesem

První etapa charitativního projektu Mluvíme pro dobrou věc, který na začátku roku odstartovala litoměřická jazyková škola Reston se blíží do finále. Na začátku dubna bude výtěžek ze sbírky slavnostně předán v rámci besedy s Vlastimilem Harapesem.

Setkání s Vlastimilem Harapesem a národní ředitelkou ČHSO Martinou Středovou, nejen o speciálních olympiádách  se koná v úterý 4. dubna od 16:30 v prostorách Knihovny KHM.
V období leden až březen klienti jazykových klubů přispívali poplatkem za svou účast na podporu aktivit  Českého hnutí speciálních olympiád. Vlastimil Harapes je dlouholetým čestným předsedou a podporovatelem tohoto hnutí. České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc.. V České republice je program realizován od roku 1990 a nyní sdružuje přes 2500 sportovců s mentálním postižením v cca. 130 sportovních klubech. V druhé polovině března se sportovní reprezentace ČHSO účastní Světové zimní olympiády v Rakousku.
 
Jak dodává ředitelka školy Diana Cepníková: " Osobně už řadu let podporuji  finančně vybrané subjekty v regionu, a proto jsem velmi uvítala tento podnět od lektorky německého jazykového klubu. I pro jazykovou školu Reston je téma společenské odpovědnosti nedílnou součástí úspěšného podnikání. Také  naši účastníci jazykových klubů přijali tuto iniciativu velmi pozitivně. Ráda bych ráda zdůraznila, že lektorky vedou jazykové kluby bez nároku na honorář."
 
Jazykové kluby Reston spojují zájemce ze široké veřejnosti o procvičování konverzace v daném cizím jazyku. Klientům  se tak nabízí možnost si volně u kávy či čaje popovídat  v přátelské společnosti. V současnosti Mluvíme pro dobrou věc v angličtině nebo němčině. Další jazykové kluby pro italštinu a španělštinu jsou v přípravě.