Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o., IČO 251 28 337, se sídlem Praha 1, Klimentská 52, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 52059 (dále jen „ČIA“ nebo také „my“), respektuje vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje shromážděné o vás, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou informace o vás, jako je například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které mohou být použity k vaší identifikaci jako jednotlivce, a jež nejsou jinak veřejně dostupné.

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ A JEJICH VYUŽITÍ

ČIA získává osobní údaje výlučně v souvislosti s 

  – objednáním produktu(-ů) ČIA, a to v rozsahu jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, fakturační údaje a zvolené produkty dle nastavení v rámci uživatelského účtu, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi a dobu nezbytnou pro jeho vypořádání, nebo

  – prezentováním produktu(-ů) ČIA (např. na konferencích apod.), kdy jsme od vás získali kontaktní údaje, a to do doby, než nám sdělíte, že si toto zpracování dále nepřejete.

Kromě těchto osobních údajů nám můžete odeslat další údaje e-mailem. Tyto údaje můžeme použít při reakci na váš e-mail nebo pro jakékoli jiné účely související s poskytováním produktů ČIA.

Pokud si nepřejete, aby byl váš elektronický kontakt využíván k zasílání obchodních sdělení, můžete nám to sdělit kdykoliv na e-mailovou adresu helpdesk@cianews.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí každého doručeného obchodního sdělení.

2. SOUBORY COOKIE

Při využívání našich webových stránek také ČIA může automaticky přijímat a zaznamenávat některé údaje poskytnuté vaším počítačem a prohlížečem, když web používáte, včetně vaší IP adresy, údajů ze souboru „cookie“, vlastností hardwaru a softwaru, požadovaných stránek webu a dat obsažených v požadavcích na stránky z odkazujících webů. Soubor cookie je malé množství dat, které často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor, který je odeslán do prohlížeče z webu a uložen na pevném disku vašeho počítače. ČIA může používat soubory cookie k poskytování personalizovaného obsahu, udržování přehledu o vašich preferencích, popřípadě zobrazování reklam, které odpovídají vašim zájmům, a k jiným účelům souvisejících s provozováním a ochranou webu. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, ale nebudete pak moci používat všechny služby, které vyžadují „přihlášení“ a nemusíte být schopni plně využívat všechny nabídky našeho webu. Osobní údaje, které takto můžeme shromažďovat, můžeme používat pro řízení přístupu k webu a službám (produktům) a k usnadnění jejich fungování, stejně jako pro komunikaci, výzkum a marketing, jakož i pro další účely související se shromažďováním těchto informací.

3. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH OMEZENÉ SDÍLENÍ

Dodržujeme bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti všech vašich osobních údajů.

ČIA nepronajímá, neprodává ani nesdílí vaše osobní údaje s třetími osobami s výjimkou případů popsaných níže:

–        Údaje mohou pro nás zpracovávat důvěryhodní partneři, kteří pro nás zajišťují některé služby související s poskytováním našich produktů nebo zasíláním obchodních sdělení, pokud je pro takové činnosti nezbytné zpracování některých osobních údajů; tito zpracovatelé však nejsou oprávnění využívat vaše osobní údaje pro své vlastní účely;

–        na základě zvláštních právních předpisů, zejména vyžádají-li si tyto údaje příslušné správní orgány či soudy.

4. AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Jakožto správce osobních údajů vám ČIA garantuje právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

Aktualizaci vašich údajů můžete provést prostřednictvím nastavení vašeho uživatelského účtu a v případě jakýchkoliv dalších dotazů či požadavků nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na adresu helpdesk@cianews.cz.