Poprvé v Praze zazní souborné provedení sonát Jana Dismase Zelenky

Komorní soubory většinou vznikají z obecnějších pohnutek, než je nastudování a provedení konkrétního díla. U založení Ensemble Berlin - Prag však byla základní myšlenkou příprava cyklu šesti triových sonát českého barokního Jana Dismase Zelenky. Jde o interpretačně náročná díla, na jejichž realizaci si zatím troufl málokdo. Nyní je uslyšíme v úterý 8. dubna v kostele sv. Šimona a Judy, v komorním cyklu Koncertního jednatelství FOK.

U zrodu myšlenky, která zrála celých deset let, stáli izraelský fagotista Berlínské filharmonie Mor Biron a přední český hobojista Vilém Veverka. Ten oslovil Bironova kolegu z orchestru a svého učitele Dominika Wollenwebera, jednoho z nejlepších německých hobojistů současnosti, a základ souboru byl na světě.

 

Kompletní triové sonáty - tedy komorní skladby pro dva sólové nástroje a doprovod, v barokní terminologii „basso continuo" - poprvé zazněly loni na festivalu Concentus Moraviae. Podruhé to bude právě v komorní síni FOK, a tedy poprvé Praze.

 

Provedení celého souboru je pro hobojisty i fagotisty obávaným cílem, vyžaduje totiž technickou i fyzickou vybavenost hráčů. Svou náročností se dá cyklus, myslím, směle přirovnat k Braniborským koncertům Johanna Sebastiana Bacha, oba cykly zahrnují shodně šest skladeb.  A to co se do svých hudebních kvalit, ovšem zároveň také svou náročností. Hlavní rozdíl je ovšem v tom, že zde jsou všichni interpreti na pódiu celé dvě hodiny, nestřídají se," upozorňuje Vilém Veverka.

 

Zelenkův kompoziční styl je osobitý a rafinovaný, bohatý na harmonické experimenty, které vyžadují propracovanou souhru ansámblu. K náročnosti programu se vyjádřil i jiný renomovaný zelenkovský interpret - dirigent Václav Luks: „Uvedení jedné či dvou triových sonát Jana Dismase Zelenky je pokaždé vnímáno jako událost. Ovšem provést všech šest sonát během jednoho večera, to je již myšlenka z kategorie snů." 

 

Zelenka usiloval nejen o maximum výrazu, nýbrž také o překonání hranic instrumentální virtuozity. A právě v tomto ohledu je program zcela výjimečný.

 

Unikátní soubor Ensemble Berlin - Prag spojuje interprety ze dvou sousedních zemí. Jejich provázanost zosobňuje cembalistka Barbara Maria Willi, která pochází z Německa, ale už mnoho let žije v Brně a vyučuje na JAMU.

 

Česká informační agentura je mediálním partnerem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.