ČSÚ: ČR patří mezi nejotevřenější ekonomiky EU

  • 19. 11. 2013

PRAHA (ČIA) – Česká republika patří mezi nejotevřenější ekonomiky v Evropské unii.

PRAHA (ČIA) – Česká republika patří mezi nejotevřenější ekonomiky v Evropské unii. Vyplývá to z analýzy ČSÚ. Podíl vývozu zboží na produkci ČR v roce 2011 dosáhl 24,3 %, podíl dovozu zboží 23,3 %. Z hlediska dostupných údajů tak byla otevřenost české ekonomiky devátá nejvýraznější mezi zeměmi EU. Nejvýznamnějším obchodovaným zbožím jsou dlouhodobě stroje a dopravní prostředky, navyšuje se však dovoz materiálů a polotovarů ke zpracování. Prohlubuje se také potravinová nesoběstačnost ČR.