Ostravská univerzita nabídne čtyři nově akreditované obory, studentů letos přibudou zhruba 3,4 tisíce

  • 12. 07. 2013

Ostravská univerzita nabídne čtyři nově akreditované obory,

studentů letos přibudou zhruba 3,4 tisíce

 

 

OSTRAVA 11. 7. 2013 – Ostravská univerzita získala akreditaci pro čtyři nové obory, které nabídne už v tomto akademickém roce. Dva nové obory otevře Fakulta sociálních studií, po jednom pak přírodovědecká a lékařská fakulta. „Posílí se tak nabídka bakalářských studií sociologie a komunitního rozvoje a také cizojazyčná studia fyzioterapie. Vedle toho otevíráme doktorandský obor v programu analytické chemie,“ uvádí rektor Ostravské univerzity v Ostravě Jiří Močkoř. Předpokládá, že do prvních ročníků letos na podzim nastoupí celkem 3 400 studentů. Už nyní jich má škola zapsaných zhruba 2 200.

 

Zájem o studium na Ostravské univerzitě už několik let roste. Velký skok škola zažila především v roce 2010, kdy otevřela studia všeobecné medicíny. Na Lékařskou fakultu se na tento obor pravidelně hlásí okolo 800 lidí, uspěje zhruba stovka z nich. „Ani letos jsme zdaleka nemohli vyhovět všem uchazečům. Celkově se k nám hlásilo již 920 uchazečů o obor všeobecné lékařství, tedy o sto více než loni, vezmeme ale maximálně 110 studentů. V součtu s ostatními obory tak bude mít naše Lékařská fakulta letos zhruba 520 posluchačů prvního ročníku,“ říká Ivona Závacká, proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání.

 

Fakulta sociálních studií si rovněž nemůže stěžovat na nezájem. Zapsaných má v tuto chvíli, kdy zápisy běží jen pár dní, už 200 nových studentů. Fakulta se těší popularitě mimo jiné díky faktu, že vede Evropský výzkumný institut sociální práce (ERIS), který spolupracuje se šesti evropskými univerzitami ve Finsku, Francii, Německu, Nizozemí, Polsku, na Slovensku a ve Velké Británii a s přidruženými členy z Itálie, Německa, Polska a Rakouska. Zabývá se výzkumem, nabízí expertízy politikům i agenturám sociální práce po celé Evropě, vzdělává manažery i sociální pracovníky z praxe, řeší společné výzkumné projekty.

 

„Tradičně velký zájem je o Pedagogickou fakultu, kde máme už nyní jasno o zhruba tisícovce nově zapsaných studentů. Jediným limitem pro celou univerzitu je v podstatě jen omezení státních příspěvků na výuku, které nás nutí vzít do prvních ročníků zhruba o pět procent studentů méně než loni, kdy jsme mohli ještě přijmout asi 3 500 lidí,“ upozornil rektor Močkoř na nepoměr mezi zájmem studentů o Ostravskou univerzitu a reálnými možnostmi školy rozvíjet výuku.

 

Ostravská univerzita v Ostravě patří k vysokým školám se širokým spektrem studijních oborů, včetně uměleckých studií a zmíněné medicíny. V letošním roce získala prestižní evropský certifikát, který dokládá, že škola učí na stejných principech jako tradiční evropské univerzity. Certifikát nese označení ECTS Label a o jeho udělení rozhoduje Evropská komise. Přidělení není automatické. Univerzity, které chtějí požádat o certifikaci, se musí řadu let připravovat, aby uspěly. Ostravská univerzita se na podání žádosti připravovala pět let a uspěla mezi 42 žadateli z celé Evropy, z nichž zhruba polovina „propadla“.

 

Zajímavostí Ostravské univerzity je také fakt, že má pracoviště ve Švýcarsku, kde vyučuje švýcarské a italské studenty. Celkem má škola zhruba čtyři stovky zahraničních studujících, což jsou necelá čtyři procenta všech posluchačů univerzity. Podobně jako ve Švýcarsku se hodlá v dohledné době etablovat také například v Irsku.

 

 

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková, mediální zastoupení Ostravské univerzity v Ostravě, tel. 721 857 097