Photon Energy oznamuje navýšení kapitálu o 24 milionů eur, s cílem uskutečnit IPO a úpis akcií ve Varšavě

  • 02. 07. 2013

Amsterdam, 2 července 2013 – Photon Energy NV (Ticker: PEN), mezinárodní fotovoltaická společnost s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu, oznamuje navýšení kapitálu v hodnotě 24 miliónů EUR prostřednictvím Solar Age Investments BV, společnosti ovládané klíčovými akcionáři Photon Energy. Tento krok významně posílí rozvahu Photon Energy a vytvoří odrazový můstek pro plánovaný soukromý úpis akcií a kotaci akcií na hlavním trhu Varšavské Burzy.

“Touto transakcí skupina Photon Energy dokončila proces restrukturalizace v rámci skupiny Photon Energy NV, který začal v roce 2010. Současně jsme významně posílili naši rozvahu”, vysvětlil Georg Hotar, CEO Photon Energy NV. “Nyní máme platformu pozvat stávající akcionáře a nové investory, aby podpořili naši strategii stát se jednou z dominantních mezinárodních společností aktivních v downstream-sektoru fotovoltaického průmyslu ”, dodal Hotar.

Photon Energy byla založena v roce 2008 v České republice a za posledních pět let se stala mezinárodní skupinou aktivní na třech kontinentech. V uplynulých měsících Photon Energy vstoupila do joint venture v Severní Americe a připojila svou první elektrárnu v Austrálii.

Solar Age Investments BV (SAI), která po transakci drží 56,5% kontrolní podíl ve společnosti, upsala 27.000.000 nově vydaných akcií (nominální hodnota jedné akcie je EUR 0,01) za emisní cenu EUR 0,89 za akcii, tj. celková cena emise činí 24,03 milliónů EUR. Tato emisní cena reprezentuje 177% prémium oproti ceně, než za kterou se akcie prodávaly v pátek, 28 června 2013 na trhu New Connect, sekundárním trhu s cennými papíry v rámci Varšavské burzy, kdy cena uzavírala na hodnotě EUR 0,32. SAI investici realizovala prostřednictvím zápočtu svých pohledávek vůči Photon Energy NV.

Toto navýšení kapitálu zvyšuje celkový stávající počet kmenových akcií na 50.000.000. S držením celkových 28.263.074 akcií se SAI stalo majoritním akcionářem Společnosti s 56,53% podílem. Prostřednictvím společností Solar Future Coöperatief UA, Solar Power to the People Coöperatief UA a SAI, zakladatelé společnosti Michael Gartner a Georg Hotar vlastní 44.,890.386 akcií, což reprezentuje dohromady 89,78% podíl na vlastním kapitálu ve Photon Energy NV. Volně k dispozici na trhu je tedy 10,22% celkových akcií.

“V duchu našeho přátelského vztahu vůči minoritním akcionářům, jak jsme prokázali i naší nedávnou výměnou akcií, věříme, že jsme z naší pozice majoritních akcionářů realizací tohoto navýšení kapitálu vytvořili hodnotu i pro naše minoritní akcionáře”, dodal Michael Gartner, ředitel Photon Energy NV.

Na základě mezitímní rozvahy Photon Energy sestavené k 31. březnu 2013 znamená toto navýšení kapitálu zvýšení konsolidovaného vlastního kapitálu Společnosti z 10,638 miliónu EUR na 34,668 miliónu EUR a zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkovém financování z 9,6% na 31,2%. Účetní hodnota akcie vzrostla o téměř 49% z 0,468 EUR na 0,696 EUR.

Plány na IPO a kotaci na hlavním trhu Varšavské Burzy

Vedení společnosti Photon Energy NV zvažuje různé možnosti financování jak v rámci vlastního kapitálu, tak i dluhovým financováním. Tyto možnosti zahrnují mimo jiné další navýšení kapitálu prostřednictvím privátního úpisu akcií, veřejný úpis akcií v kombinaci s kotací na hlavním trhu Varšavské Burzy, a dále vydání dluhopisů. Pokud to dovolí tržní podmínky, společnost bude usilovat o veřejný úpis akcií a kotaci na hlavním trhu v prvním čtvrtletí roku 2014.

“Photon Energy na burzu patří, máme to v DNA”, říká CEO Georg Hotar. “Po turbulencích na našem domácím trhu v České republice a solárním průmyslu celosvětově, jsme nadšeni, že se konečně můžeme nalodit na cestu vedoucí k úpisu našich akcií na regulovaném trhu Varšavské Burzy”, vysvětluje Hotar.

 

MEDIA CONTACT

Jan Krcmar

T +420 773 032 182

E jan.krcmar@photonenergy.com

 

ABOUT PHOTON ENERGY

Photon Energy N.V. is a globally active integrated downstream solar energy company with six divisions of expertise that together cover the entire lifecycle and value chain of photovoltaic systems. The company serves the needs of clients with extensive knowhow in project development, investment management, project finance, insurance, technology solutions, turnkey construction as well as operations & maintenance. Photon Energy is headquartered in Amsterdam, Netherlands and has offices in Germany, Australia, Canada, the Czech Republic, Slovakia and Italy. For more information please visit www.photonenergy.com.