Osobnosti doporučují: Vilém Veverka (hobojista)

Vilém Veverka patří k nejvýznamnějším českým hobojistům mladé generace. Studoval u renomovaných hráčů v Čechách i zahraničí a cenné zkušenosti získal i během svého dvouletého působení u proslulých Berlínských filharmoniků. Je vyhledávaným interpretem soudobé hudby. V lednu 2013 vyjde u společnosti Supraphon vůbec první nahrávka kompletního cyklu Dvanácti fantazií G. Ph. Telemanna v interpretaci Viléma Veverky. Kromě hudby je jeho velkou vášní také fotografie a horolezectví. Propojení obou zájmů můžete obdivovat v naší fotogalerii.

Na čem právě pracujete?

V současnosti se pomalými kroky chystám na malou expedici do nejvyšších hor Ameriky, respektive do Argentiny. V lednu bych měl s pár horaly realizovat několik výstupů na šestitisícové vrcholy i výstup na Aconcaguu, nejvyšší horu celého kontinentu. Tato skutečnost mě tedy aktuálně každým dnem více a více zaměstnává. Na několik týdnů tak dostanou hory přednost před hudbou. Věřím, že mě tato zkušenost opět výrazně obohatí nejen jako člověka, ale také jako interpreta klasické hudby.
Nicméně dosud jsem pracoval na dokončení posledního CD u společnosti Supraphon. Příprava na nahrávání a realizace projektu jednoznačně charekterizovala toto léto a podzim, byl to leitmotiv posledních týdnů a měsíců. Jedná se o první českou nahrávku kompletního cyklu Dvanácti fantazií G. Ph. Telemanna pro hoboj sólo a nahrávku Šesti metamorfóz B. Brittena. Na desce je tedy "pouze" hudba pro hoboj sólo což je minimálně v českém prostředí unikát a první počin svého druhu.    

 

Jaká kulturní událost Vás v poslední době zaujala?

Rád bych čtenáře upozornil na nějaký jiný kulturní počin, než kterého jsem se sám aktivně účastnil. Ale silným zážitkem, který vše ostatní poněkud upozadil pro mě byl koncert se Simonem Rattlem - provedení 8. symfonie Antona Brucknera. Orchestr, ve kterém jsem směl účinkovat, byl složen nejen ze členů Berlínské filharmonie, ale také z absolventů Orchestrální akademie Berlínských filharmoniků. Koncert byl realizován u příležitosti 40. výročí této instituce, kterou za celou dobu ze 600 absolventů prošli pouze čtyři Češi. Po letech jsem se tak mohl na jednom pódiu setkat právě se Simonem Rattlem a připomenout si vše, co jsem v Berlíně prožíval. Něco podobného je v českých podmínkách zřejmě jen těžko představitelné. A je trochu smutné, když člověk vidí ten kulturní rozdíl zde a tam, tedy to, jakým prizmatem je kultura obecně vnímána. Ta slova jsou úcta a respekt, dále pak hrdost. V tomto ohledu by pro nás mělo být Německo velkým vzorem. Což by nemělo vyznít tak, že si nevážím možností zde. Na mysli mám určitou formu inspirace a dalšího kulturního rozvoje u nás.

 

Na co byste pozval naše čtenáře?

Směl-li bych se obloukem vrátit k první otázce, pak bych čtenáře pochopitelně rád upozornil na mou desku, která v lednu vyjde u Supraphonu. Dnes je to tedy pouze svět hudby, jaký čtenářům nabízím. Příště to však bude i netradiční pohled do vysokých hor prostřednictvím fotografie.

 

 

Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung). Dalších podnětů se mu dostalo od špičkových zahraničních hobojistů, jakými jsou Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue či Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží - Tokyo /Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s významnými českými orchestry, např. s Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, SOČR ad., ze zahraničních orchestrů pak jmenujme Tokyo Philharmonic Orchestra, Bayerisches Kammerorchester či Budafok Orchestra Budapest. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. Století (Bennet, Berio, Britten, Yun, Zimmermann, Rihm), včetně koncertu Marka Kopelenta „A few Minutes with an Oboist". Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem „PhilHarmonia Octet Prague - a New Approach Ensemble" a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France. V roce 2009 mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) debutové CD „Risonanza" u Supraphonu, v témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového koncertu u vydavatelství Arco Diva. V lednu 2013 vydá Supraphon další sólovou nahrávku Viléma Veverky.