SP ČR: Státní energetická koncepce se odkládá o 2 měsíce

  • 22. 05. 2012

Dokončení aktualizované Státní energetické koncepce (ASEK) se posouvá o dva měsíce na konec srpna. „Předpokládáme dokončení koncepce k 30. srpnu," řekl dnes náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavel Šolc. Původní harmonogram ASEK počítal s datem 30. června 2012.


Ve funkci náměstka ministra je Pavel Šolc od pondělí 21. května, ale posunutí termínu by nemělo souviset s personální výměnou na ministerstvu. Podle Pavla Šolce spočívá ve věcných důvodech. Za hlavní důvod posunutí termínu uvedl její provázání s koncepcí státní surovinové politiky. Oba zásadní a pro byznys strategické dokumenty by tak měly být hotové ke stejnému termínu. Provázání energetické a surovinové politiky státu přitom dlouhodobě prosazuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Právě jeho zástupci společně s dalšími představiteli českého průmyslu jednali dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR o přípravě ASEK.

„Pro nás termín není žádná fatální záležitost. Důležitá je kvalita," zhodnotil posunutí termínu ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Boris Dlouhý. Svaz na uvedeném jednání předložil MPO rámcové teze pojetí ASEK se zapracovanými připomínkami z členské základny. K nim se pak vyjadřovali pracovníci ministerstva i zástupci jednotlivých zaměstnavatelských svazů, Hospodářské komory ČR, ČEZ, Teplárenského sdružení a dalších organizací. Za Svaz k předloženým tezím vystoupili členové jeho expertního týmu pro energetiku. „Výrazně se přiblížily naše pozice," zhodnotil viceprezident Svazu Jan Rafaj intenzivní jednání zástupců Svazu a MPO, která se k ASEK konají od loňského podzimu. Připomněl, že Svaz se zasazuje o energetickou bezpečnost. Není proti navýšení podílu jádra v energetickém mixu. Svaz průmyslu chce také ASEK rozdělit na časová období. První, podrobně zpracované, by podle Jana Rafaje mělo obsáhnout nejbližších 15 let.


Další člen expertního týmu Jakub Vít připomněl, že dokument vypracovaný Svazem k energetické koncepci má tři části. Obsahuje požadavek nediskriminovat žádný energetický zdroj. Omezuje nároky na státní rozpočet a jakékoliv formy dotací. Doporučuje umožnit koncepční dlouhodobý průzkum všech domácích primárních energetických zdrojů. Podle pojetí Svazu by měla česká energetika zabezpečit průmyslu cenovou konkurenceschopnost v porovnání s ostatními zeměmi EU „Energetika se bude měnit. Bude se prosazovat decentralizovaná energetika," uvedl člen expertního týmu Svazu Jaroslav Míl k očekávanému vývoji v tomto významném průmyslovém oboru. Upozornil, že rozšíření výroby elektřiny z jádra bude vyžadovat elektrárny pro regulaci energetické soustavy. Tuto roli mohou plnit zejména uhelné nebo plynové elektrárny. „Neměli bychom si zavírat cestu k domácím zdrojům," vyjádřil se Jaroslav Míl k některým názorům na výrazné snížení podílu uhlí pro energetické účely.


„Jádro má být pilířem výroby elektřiny," uvedl k dalšímu vývoji tuzemské energetiky náměstek Pavel Šolc. Podle něho panuje shoda mezi stanoviskem Svazem a MPO nejen v rozvoji jaderné energetiky, ale i v dalších oblastech. „Nejsou tam rozporné body," poznamenal k předloženým tezím Svazu k aktualizované Státní energetické koncepci.