Veverka: S němčinou jsem začal v deseti

Česká informační agentura je mediálním partnerem projektu „Němčina pro úspěšnou kariéru", který nastartovala v létě Česko-německá obchodní a průmyslová komora společně s Goethe-Institutem a Centrálou pro německé školství v zahraničí. Připravili jsme seriál, ve kterém se budeme ptát osobností, jak jejich kariéru dobrá znalost němčiny ovlivnila. V dnešním rozhovoru zpovídáme Viléma Veverku, který je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F.X.Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L.Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung).

Kdy jste se poprvé setkal s němčinou, co bylo důvodem pro studium němčiny?

 

S němčinou jsem se poprvé setkal jako dítě, v polovině 80.let v bývalé NDR. Studovat jsem jazyk začal asi v 10letech, však nijak intensivně. Důvodem byl pravděpodobně nějaký intelektuálnější rozvoj, v té době "marasmu" a ještě dlouho poté jsem o nějakém studiu v Německu ani neuvažoval. Větší progres a zkušenost s jazykem jsem udělal v roce 1992, kdy jsem byl cca měsíc sám v Německu. Z jazykového hlediska byla tato zkušenost zřejmě dost zásadní. Když jsem tedy v roce 2000 odešel studovat do Berlína, byl jsem jazykově vybaven, němčinu jsem mohl dále rozvíjet a komunikace nebyla žádným problém. Bez znalosti jazyka by studium na nejlepších německých školách respektive institucích bylo mnohem náročnější respektive dostával bych se do role "pologramotného" člověka (který je navíc z východu).

 

 


Pomohla vám dobrá znalost němčiny v profesionální kariéře? Jak jste využil znalosti němčiny ve své profesní kariéře?


Německo je z historického hlediska (myšleno posledních cca 300 let) kulturně a technicky dlouhodobě nejvyspělejší zemí Evropy a de facto i světa. Nejmarkantnější, pokud to mohu posoudit je to snad právě v oblasti hudby. Bez autorů jako je Bach, Beethoven, Brahms či dalších německy mluvících autorů, kterými jsou Mozart, Bruckner, Mahler, Schönberg by byla kultura de facto nepředstavitelná. Logicky mně tedy němčina pomohla i v mé profesi hudebníka. Němčinu využívám skoro denně, měla by patřit k vybavenosti de facto každého, kdo se pohybuje v kultuře. Ostatně, v dnešní "turbulentní" době je Německo svým způsobem posledním evropským globálním hráčem na světové scéně a tím se důležitost němčiny jen zvyšuje. Pro náš region střední Evropy se pak stává podobně důležitým jazykem, jakým je v globálnějším měřítku angličtina.

 

 


Je pro vás němčina důležitá i mimo profesi? Zajímáte se o kulturní dění, literaturu apod. v německy mluvících zemích?


O kulturní respektive politické dění v Německu se zajímám. Zajímá mě pak i literatura německy píšících autorů, byt' k tomu, abych četl v originále se moc nedostávám. Zajímavá je jistě i německá kinematografie - a propos, německá kinematografie respektive němčina v podání K.M.Brandauera mně finálně byla nejlepším příkladem, a také návod k tomu jak si řeč více osvojit, "dostat ji do krve". V mluveném projevu používám němčinu stejně rád jako češtinu.

 

 


Chcete upozornit na zásadní téma týkající se projektu?


Domnívám se, že znalost němčiny a jazyková vybavenost vůbec se stává v dnešní době podmínkou toho, aby člověk obstál. Studium jazyka jednoznačně podporuje celkový intelektuálnější rozvoj člověka. Již to je dostatečný důvod pro to, abychom se všichni studiem minimálně dvou-tří jazyků celoživotně zabývali a praktikovali je.

 

 


Cílem projektu „Němčina pro úspěšnou kariéru je vytvářením přímých kontaktů podporovat setkávání a spolupráci mezi školami a firmami a vytvářet tak praktické podněty pro výuku německého jazyka. Nad projektem převzal záštitu německý velvyslanec v České republice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobné informace o projektu najdete na www.goethe.de/dfk.