Architekt Josef Pleskot navrhl nové Knihkupectví Oliva

Ve čtvrtek 1. března v 16.30 hodin bude v parteru kláštera u Sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě slavnostně otevřen nový prostor Knihkupectví Oliva. Na čtyřiceti čtverečných metrech této vyhledávané prodejny knih zaměřené na duchovní a filosofickou literaturu jsou koncentrovány všechny prvky, jež se promítnou do plánované obnovy celého areálu řádových bratrů dominikánů na nové pražské kulturní a vzdělávací centrum. Projekt vznikl v ateliéru jednoho z nejuznávanějších tuzemských architektů, Josefa Pleskota.

Josef Pleskot se ve shodě s památkáři i členy řádu dominikánů řídil několika základními principy: uvědomění si, otevření, setkávání, společné pobývání, přimknutí... To vše lze - komornímu prostoru navzdory - vnímat i v novém Knihkupectví Oliva.

 

Podle Josefa Pleskota je nové Knihkupectví Oliva, jehož součástí je například fragment apsidy původní kaple, jednou z prvních vlaštovek proměny celého areálu dominikánů. Vyjádřením invenčního, a ve vztahu k areálu kláštera z 1. poloviny 17. století i odvážného, přístupu jsou například úložné prostory na knihy z papíru a polystyrenu vytvořené přímo na míru knihkupectví. Ty svými organickými tvary zaplňují celý komorní prostor knihkupectví, zároveň však nikoliv na úkor přehlednosti.


Knihkupectví Oliva doplňuje stávající nabídku klášterního komplexu, kde již od loňského roku úspěšně funguje prostor Dominikánská 8. Po vzoru pařížské Collège des Bernardins se zde nachází místo setkávání církve a občanské společnosti, odborné veřejnosti i současné kultury. Přístupné části tvoří především zrekonstruovaný barokní refektář, kde se několikrát do měsíce konají hudební koncerty, přednášky a další vzdělávací pořady.

 

Foto: Tomáš Souček