VZP: Minimální záloha pro OSVČ od ledna vzroste na 1 697 Kč

  • 12. 12. 2011

PRAHA (ČIA) – Minimální výše měsíčních záloh pojistného na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se od 1. ledna příštího roku navýší na 1 697 Kč.

PRAHA (ČIA) – Minimální výše měsíčních záloh pojistného na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se od 1. ledna příštího roku navýší na 1 697 Kč. V případě zaměstnanců a zaměstnavatelů zůstává stejný. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny nedojde ani ke změně minimální zálohy u státních zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů. Zůstávají ve výši 723 Kč, respektive 1 080 Kč.
Maximální vyměřovací základ pro všechny plátce pro rok 2012 je stanoven na 1 809 864 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné bude činit 150 822 Kč a maximální záloha na měsíční pojistné je stanovena na 20 361 Kč.