APA: Spolupráce AP s ÚP povede k vysokým nákladům

  • 13. 09. 2011

PRAHA (ČIA) – Prezident Asociace pracovních agentur (APA) Radovan Burkovič považuje některá ustanovení navrhovaného zákona Ministerstva práce a sociálních věcí o přebírání zaměstnanců za nevyžádané a diskriminační.

PRAHA (ČIA) – Prezident Asociace pracovních agentur (APA) Radovan Burkovič považuje některá ustanovení navrhovaného zákona Ministerstva práce a sociálních věcí o přebírání zaměstnanců za nevyžádané a diskriminační. Jak pro ČIA uvedl, agentury se obávají zvýšené administrativní zátěže plynoucí z evidence neaktivních nezaměstnaných či ustanovení navrhovaného §119a odst. 4, dle kterého nebude považováno za zprostředkování práce, pokud agentura uchazeče sama přijme do pracovněprávního vztahu.

Podle návrhu by měly agentury práce přebírat zaměstnance od Úřadů práce (ÚP) za finanční úplatu 5 tisíc Kč měsíčně po dobu půl roku a následně 1250 Kč za umístění zaměstnance. Burkovič tyto sumy označil za nepříliš vysoké. Co se týče dohod o spolupráci agentur s jednotlivými ÚP, ta by měla být podle návrhu jen pro agentury, které vyjádří svůj zájem. Bližší informace o způsobu předávání informací o zaměstnancích, termíny úhrad příspěvků či způsob výběru agentury práce pak podle Burkoviče jsou neznámé, poněvadž budou stanoveny až prováděcím právním předpisem MPSV.