ČIANEWS spolupracuje se Správou Pražského hradu

Pražský hrad není jen významnou historickou památkou. Správa Pražského hradu je  také  pořadatelem velkého množství hudebních a divadelních vystoupeních a dalších kulturních akcích pořádaných na Hradě. Veškeré informace o kulturním dění na Pražském hradě jsou k dispozici na www.kulturanahrade.cz . 


Pořadatel
Správa Pražského Hradu
Web
https://www.hrad.cz/cs/sprava-prazskeho-hradu/statut.shtml

Na Pražském hradě proběhne komentovaná prohlídka: Místo tajného ukrytí českých korunovačních klenotů

  • 30. 12. 2016

České korunovační klenoty byly v posledních dvou letech německé okupace ukryty v románském podlaží Starého královského paláce. Na tomto veřejnosti běžně nepřístupném místě se nacházela speciálně zbudovaná tajná komora, kterou se podařilo v roce 2016 rekonstruovat podle plánů a dalších dokumentů dochovaných v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Dne 13. ledna se zde pro zájemce uskuteční komentovaná prohlídka, kterou je ovšem třeba si předem rezervovat.

Na Pražském hradě probíhá výstava Ten druhý život mapující české vojáky v misích

  • 20. 09. 2016

Severní arkády Pražského hradu hostí výstavu Ten druhý život, která přibližuje činnost novodobých válečných veteránů a poslání Armády ČR v zahraničních operacích. V tomto případě se fotografové zaměřili zejména na prostředí, zvyky a obyvatele konkrétní země, ve které čeští vojáci po dobu svého působení žijí, ale také například na vzácné chvíle odpočinku, které tráví ve specifickém světě vojenských základen. Výstava potrvá do 29. září, vstup je zdarma.

Na Pražském hradě se o víkendu uskuteční tradiční vinobraní

  • 12. 09. 2016

V Královské zahradě Pražského hradu se o víkendu 17. a 18. září 2016 uskuteční již 11. ročník Vinobraní na Pražském hradě, probíhat bude v oba dny od 10 do 17 hodin.

Na Pražském hradě probíhají výstavy Koruna Matky měst a Koruna bez krále

  • 29. 06. 2016

V Tereziánském křídle Románského podlaží starého královského paláce na Pražském hradě probíhají výstavy Koruna Matky měst a Koruna bez krále. Expozice Koruna Matky měst představuje snahy spolku Jednota pro dostavění katedrály sv. Víta o naplnění odkazu Karla IV. a navázání na jeho myšlenku vybudování hlavního svatostánku země. Oproti tomu cílem výstavy Koruna bez krále s podtitulem Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918 je svého druhu historicky první pokus o interpretaci vztahu československého a českého státu a jeho společnosti ke korunovačním klenotům po zániku monarchie. Expozice potrvají až do 28. září 2016.

Jízdárna Pražského hradu nabízí výstavu Koruna království: Katedrála sv. Víta a Karel IV.

  • 26. 05. 2016

Výstava Koruna království: Katedrála sv. Víta a Karel IV. je dalším z projektů, kterým si Pražský hrad připomíná 700. výročí narození našeho nejznámějšího panovníka Karla IV. Tato expozice je věnována katedrále sv. Víta, nejvýznamnější stavbě Karla IV. Představí ji jako mimořádné architektonické dílo, korunovační a pohřební chrám českých králů i duchovní centrum českého středověkého státu.

V Rožmberském paláci probíhá výstava Koruna na dlani: Věčná mince království

  • 19. 05. 2016

V rámci oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. připravil Pražský hrad několik výstav. Jednou z nich je expozice Koruna na dlani: Věčná mince království, která v současné době probíhá v Rožmberském paláci. Výstava, která představí návštěvníkům i slavný Pražský groš, potrvá až do 28. září.

Pražský hrad uvádí výstavu Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace

  • 16. 05. 2016

Císařské konírna hostí výstavu Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace, kterou připravil Pražský hrad jako součást oslav 700. výročí narození Karla IV. Pilotní akce rozsáhlého projektu na Pražském hradě se zaměří na bezmála tisíciletou historii korunovací českých králů, jimž vtiskl závazný řád Karel IV. v polovině 14. století. Expozice zde bude probíhat až do 28. září.

Pražský hrad oslaví 700. výročí narození Karla IV. šesti výpravnými výstavními projekty

  • 13. 05. 2016

Celkem šesti hlavními výstavními projekty si Pražský hrad připomene 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV. Význam tohoto výročí zdůrazní zcela mimořádné vystavení Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále od 15. 5. do 29. 5. 2016, které se jinak koná pouze u příležitosti volby prezidenta republiky. Svatováclavská koruna vytvořená Karlem IV. bude zde tradičně spočívat v historické Gočárově vitríně spolu s žezlem a jablkem, dodanými do této sestavy korunovačních insignií za vlády Habsburků. Expozice bude přístupná zdarma.

V sobotu 23. dubna se otevřou reprezentační prostory Pražského hradu

  • 20. 04. 2016

V sobotu dne 23. 4. 2016 budou v době od 9.00 do 16.30 hodin otevřeny reprezentační prostory Pražského hradu. Návštěvníci budou mít možnost vidět běžně nepřístupné salony a místnosti, ve kterých se na Pražském hradě odehrává ceremoniální život.

Na Pražský hrad se v neděli vrátí Karel IV.

  • 01. 04. 2016

Český král a římský císař Karel IV. se v neděli dne 3. dubna 2016 v 10:00 a ve 14:30 hodin vrátí na Pražský hrad. Stane se tak v rámci Slavnostního zahájení letní turistické sezóny a Roku oslav 700. výročí narození Karla IV. na Pražském hradě. Ve stejný den budou od 10:00 do 17.00 hodin zdarma otevřeny hlavní návštěvnické objekty: Katedrála sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem a expozicí Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří a expozice ve Zlaté uličce.