Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Odběratel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s Poskytovatelem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Odběratele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Zákazník může podat návrh způsobem dle předchozí věty nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je zákazník povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s prodávajícím (např. prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na adrese www.cianews.cz).

Odběratel, který je spotřebitelem a uzavře s Poskytovatelem smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy se Společností, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Využitím výše uvedených postupů není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.