Dobré zprávy

Nedílnou součástí podnikání České informační agentury je společenská odpovědnost. Z vlastní zkušenosti s propagací Českého hnutí speciálních olympiád víme, že možnost mediální podpory podobných projektů je značně omezená. Zvolili jsme si proto dvě základní témata. Aktivně podporujeme již zmiňované České hnutí speciálních olympiád a také podporujeme kulturní dění v České republice. Dobrých zpráv není v dnešní uspěchané době nikdy dost. Rádi na tomto místě uvedeme i zprávy od Vás.


Arcona Capital podpořil neziskové organizace

  • 20. 09. 2017

Zaměstnanci Arcona Capital podpořili projekty neziskových organizací Dobrý Anděl a Plan International částkou 15 tis. Kč. Prostředky věnovali v rámci charitativního závodu dračích lodí pořádaném firmou CBRE.

OZP rozdělila 80 tis. Kč

  • 19. 09. 2017

OZP rozdělila prostřednictvím Dne zdraví v Bechyni 80 tis. Kč. Částku 50 tis. Kč získalo středisko Rolnička Diakonie ČCE. Po 10 tis. Kč získaly Hospic sv. Kleofáše, stacionář Klíček a centrum Bazalka.

DZ: Swiss Life Select podpořil koupi spirometru

  • 18. 09. 2017

Swiss Life Select podpořil prostřednictvím nadace Naděje dětem koupi spirometru pro Nemocnici Strakonice.

dm drogerie markt rozdělila 325 tis. Kč

  • 15. 09. 2017

dm drogerie markt podpořila prostřednictvím iniciativy {SPOLEČNĚ} dalších pět projektů částkou téměř 325 tis. Kč. Nejvyšší finanční podporu (120 tis. Kč) získal spolek ZDrSEM, který se zabývá osvětou v poskytování první pomoci.

DZ: Office Depot věnuje vítězi designové soutěže 40 tis. Kč

  • 14. 09. 2017

Office Depot věnuje výherci soutěže o návrh nejlepšího designu bloku pro rok 2018 částku 40 tis. Kč.

DZ: The Kellner Family Foundation rozdělila 90 mil. Kč

  • 13. 09. 2017

The Kellner Family Foundation rozdělila v roce 2016 dary ve výši téměř 90 mil. Kč.

DZ: Teplárny Brno získaly pro Popálky 40 tis. Kč

  • 12. 09. 2017

Teplárny Brno vybraly prostřednictvím benefičního golfového turnaje TB OPEN 2017 celkem 40 tis. Kč.

Canon podpoří nejlepší mladé fotografy 90 tis. Kč

  • 11. 09. 2017

Canon věnuje třem nejlepším účastníkům soutěže Canon Junior Awards ceny v celkové hodnotě 90 tis. Kč. Kategorie je v rámci Czech Press Photo určena mladým fotografům do 23 let.

ČEZ Teplárenská věnovala 30 tis. Kč zooparku

  • 08. 09. 2017

Společnost ČEZ Teplárenská věnovala Podkrušnohorskému zooparku v Chomutově šek v hodnotě 30 tis. Kč. Prostředky zoopark využije na nákup sportovního vybavení pro Kamencové jezero, které provozuje.

DZ: CPI Hotels vybraly pro nemocné děti 10 370 Kč

  • 06. 09. 2017

CPI Hotels vybraly prostřednictvím charitativního projektu O kapku lepší check-out za první tři měsíce fungování 10 370 Kč.