Cyklus Ambassadors Concert Series pořádá koncert věnovaný Miroslavu Kokoškovi

Ve středu 26. listopadu se uskuteční koncert k nedožitým 70. narozeninám zakladatele hudebního cyklu Ambassadors Concert Series (ACS) Miroslava Kokošky (1944-2005). Na listopadovém vzpomínkovém koncertě, který se bude konat v Koncertním sále Pražské konzervatoře, se představí japonský skladatel a dirigent Chuhei Iwasaki a soubory Pražské konzervatoře.

Vzpomínkový večer u příležitosti nedožitých 70 let Miroslava Kokošky nese podtitul Perkuse mají sólo. Osobností koncertu bude mladý japonský skladatel a dirigent Chuhei Iwasaki, který studuje Pražskou konzervatoř a HAMU.

Společně se Smyčcovým orchestrem a Souborem bicích nástrojů Pražské konzervatoře přednese Chuhei Iwasaki celkem tři skladby. Zazní například První koncert pro marimbu Miroslava Kokošky, neboť právě on byl vynikajícím marimbafonistou a zároveň průkopníkem tohoto bicího nástroje.

Dalším bodem programu bude Koncert pro bicí Pavla Trojana. Během večera přednese také svou tvorbu sám Chuhei Iwasaki. Pro tento koncert vybral skladbu s názvem Japonské obrázky.

Cyklus Ambassadors Concert Series je zaměřen na světové dědictví a vývoj v oblasti klasické hudby. Odráží současné trendy a vlivy v různých zemích světa a nabízí publiku v Praze bezprostřední zážitek z toho, jak nové generace hudebníků v jednotlivých zemích rozvíjejí své hudební tradice.

Za podpory velvyslanců v ČR a ve spolupráci s nimi spojuje ACS v jeden cyklus rozmanité kulturní tradice, jak se odrážejí v komorní hudbě, v dílech minulých i současných skladatelů. V podání mladé generace talentovaných hudebníků reflektuje ACS i nové trendy a vlivy, jako je vzrůstající obliba bicích nástrojů včetně marimby, vokální a duchovní hudby a míšení žánrů.

Vznik Ambassadors Concert Series inicioval právě Miroslav Kokoška – průkopnický český marimbista, perkusista, sólový hráč a virtuos na marimbu, skladatel a autor koncertů pro marimbu a orchestr. Miroslav Kokoška poprvé realizoval cyklus v sezóně 2003 – 2004.  

Koncert se koná pod čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v Praze a ve spolupráci s Pražskou konzervatoří.